Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
2009
Окончателни доклади от проведени от СЗРАС разследвания на авиационни събития, реализирани през 2009 г.

 
M18 Dromader

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 27.01.2009 г. със самолет М – 18 „Дромадер”, рег. № LZ –8012, експлоатиран от авиационен оператор „Фортуна Еър” ЕООД, реализирано на летище Горна Оряховица

(1.43 MB)

На 27.01.2009 г. самолет М – 18 „DROMADER”, рег. № LZ–8012, експлоатиран от авиационен оператор „Фортуна еър” ЕООД излита за изпълнение на тренировъчен полет по кръга на летище Горна Оряховица. При излитането изпада колелото на лявата основна стойка на самолета. КВС е уведомен от РП Кула на летището за изпадналото колело. Тридесет и осем минути след излитането КВС изпълнява аварийно кацане, без ляво основно колело, на ПИК 09. Кацането е успешно, като след пробег от около 250 m, самолетът напуска ПИК 09, отляво, в КК=680 и излиза на грунда. Няма последствия за екипажа. Самолетът е получил не големи повреди.
 
DA42

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент със самолет DA 42 с регистрационен № LZ-AMI, експлоатиран от авиационен оператор „Ер Скорпио” ЕООД, реализиран на 08.05.2009 г. на летище Горна Оряховица

(421.99 KB)

На 08.05.2009 г. ЕВС на самолет „Diamond DA 42 Twin Star”, рег. № LZ-AMI, извършва учебно тренировъчен полет на летище Горна Оряховица. При изпълнение на кацане със симулиран отказ на двигател самолетът се приземява на ПИК 27 с прибран колесник.Авиационното събитие не е довело до последствия за екипажа.
 
Z-143

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 11.06.2009 г. със самолет Z 143L, рег. № LZ–ASB, експлоатиран от авиационен оператор „Eър Скорпио” ЕООД, реализиран на летище Горна Оряховица.

(450.99 KB)

На 11.06.2009 г. самолет Z 143L, рег. № LZ–ASB, експлоатиран от авиационен оператор „Eър Скорпио” ЕООД излита за изпълнение на тренировъчен полет от летище Горна Оряховица. При изпълнение на заход за кацане, след прелитане над близката приводна радиостанция, обучаемият командир на ВС констатира загуба на мощност и промяна на шума на работа на двигателя. Взема решение за аварийно кацане в ляво от ПИК 09. В 07:53 h местно време самолетът каца успешно на грунда успоредно на пистата. Няма последствия за екипажа и самолета
 
M18 Dromader

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 25.06.2009 г. със самолет М–18 „Дромадер”, рег. № LZ–8014, експлоатиран от авиационен оператор „Фортуна Еър” ЕООД, реализирано на летище Горна Оряховица

(430.57 KB)

На 25.06.2009 г. самолет М – 18 „DROMADER”, рег. № LZ–8014, експлоатиран от авиационен оператор „Фортуна еър” ЕООД излита за изпълнение на учебен полет по кръга на летище Горна Оряховица. При изпълнение на трето кацане след полет по кръга на летището, ВС започва неконтролируемо отклонение надясно, излиза отдясно на ПИК, при което получава значителни повреди. КВС не е получил наранявания.
 
Cessna 152

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 13.08.2009 г. със самолет Cessna 152, рег. № LZ–PBT, експлоатиран от авиационен оператор „Eър Спорт” ООД, реализиран по време на учебен полет по маршрут.

(367.21 KB)

На 13.08.2009 г. самолет Cessna 152 (C 152), рег. № LZ–ASB, експлоатиран от авиационен оператор „Eър Спорт” ООД излита за изпълнение на учебен полет по маршрут от летище Лесново. Час и десет минути след излитането ЕВС докладва на РРП за проблеми с двигателя и решение за кацане на летателна площадка Сливница. Кацането е успешно, без последствия за екипажа и ВС.
 
LZ-ADC

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 27.09.2009 г. със самолет Zlin Savage, с рег. № LZ-ADC, собственост на „Авиотех” ООД на нелицензирана летателна площадка край с. Драгановци, област Габрово.

 (7.91 MB)

На 27.09.2009 г. самолет Zlin Savage, рег. № LZ-ADC, излита от нелицензирана летателна площадка край село Драгановци, област Габрово. Непосредствено след излитането самолетът започва завой надясно с голям крен, срива се и се сблъсква със земята. Пилотът не е получил наранявания, на ВС са нанесени значителни повреди. ВС е транспортирано от мястото на събитието без да бъдат уведомени авиационните власти.

 
Делтапланер

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 21.11.2009 г. с мотоделтапланер без регистрационни знаци, в землището на с. Горна Росица, обл. Габрово.

(380.38 KB)

На 21.11.2009 г. мотоделтапланер без регистрационни знаци, експлоатиран от частно лице, излита от прав участък от път между с. Горна Росица и Батошево за изпълнение на полет с пътник на борда. Малко след излитането, на височина между 30…50 m (по обяснение на очевидец), изпада елемент от мотоделтапланера. Мотоделтапланерът започва неконтролируемо снижение и пада в необработена нива в землището на с. Горна Росица, в близост до футболно игрище. Пилотът и пътникът загиват, а ВС е напълно разрушено.
 
 Коментари (0)

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed