ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Съобщения » Маркоиздаване » История на маркоиздаване

Народна република България (1946-1960 г.)1946 - 1948 гг.

1 9 4 6

1946 (22 септември). Провъзгласяване на България за Народна република. Худ. Б. Ангелушев. П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Статуята на републиката (гипс), София, 1946 г.

613614615
34_4.jpg (18930 bytes)34_20.jpg (17599 bytes)34_50.jpg (16663 bytes)
4 лв.20 лв.50 лв.

Тиражи: 613 - 5 000 000; 614 - 1 000 000; 615 - 500 000.

* В употреба: до 10 март 1949 г.

1946 (2 декември). Партизани. Худ. Г. Богданов (616 и 620), Ал. Поплилов (617 и 619), Б. Ангелушев (618 и 622) и Ст. Кънчев (621). П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Партизани. Худ. Г. Богданов (616 и 620), Ал. Поплилов (617 и 619), Б. Ангелушев (618 и 622) и Ст. Кънчев (621). П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

616 и 620 - партизанин и войник в атака на фона на въстаналия народ; 617 и 619 - партизани на пост; 618 и 622 - партизанин и хайдутин; 621 - партизани в бой.

616617618
35_1.jpg (20056 bytes)35_4.jpg (21199 bytes)35_20.jpg (21330 bytes)
1 лв.4 лв.5 лв.
619620621622
36_5.jpg (21612 bytes)36_10.jpg (20394 bytes)36_30.jpg (16969 bytes)36_50.jpg (22902 bytes)
10 лв.20 лв.30 лв.50 лв.

Тиражи: 616-619 - по 1 000 000; 620-622 - по 220 000.

* В употреба: до 10 март 1949 г.

 

1 9 4 7

1947 (2 януари). Зимна помощ. Худ. Ст. Кънчев (623, 626 и 630), Ал. Поплилов (624-625), Б. Ангелушев (627 и 629) и Л. Ненов (628). П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Зимна помощ. Худ. Ст. Кънчев (623, 626 и 630), Ал. Поплилов (624-625), Б. Ангелушев (627 и 629) и Л. Ненов (628). П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

623, 626 и 630 - монахиня и сирачета; 624-625 - сираче с подаръци; 627 и 629 - безпризорно дете; 628 - самотна жена с малко дете.

623624625626
37_1.jpg (20637 bytes)37_4.jpg (17515 bytes)37_9.jpg (18107 bytes)37_10.jpg (19432 bytes)
1 лв.4 лв.9 лв.10 лв.
627628629630
37_20.jpg (20154 bytes)38_30.jpg (21196 bytes)38_40.jpg (17249 bytes)38_50.jpg (18920 bytes)
20 лв.30 лв.40 лв.50 лв.

Тиражи: 623-625 - по 1 000 000; 626-630 - по 215 000.

* В употреба: до 12 юни 1948 г.

1947 (21 януари). Бойци против фашизма. Худ. Ст. Сотиров. П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Бойци против фашизма. Худ. Ст. Сотиров. П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

631 - Септемврийско въстание 1923 г.; 632 - въоръжената борба 1941-1944 г.; 633 - победата на 9 септември 1944 г.

631632633
42_20.jpg (18630 bytes)42_10.jpg (18699 bytes)42_70.jpg (19044 bytes)
20 лв.10 лв.70 лв.

Тиражи: 631-632 - по 400 000; 633 - 40 000.

* В употреба: до 1 март 1949 г.

* Основната част от тиража, 30 000 поредици, е предадена на Съюза на бойците против фашизма.

1947 (31 януари). Червен кръст (II издание, с променени цветове). Худ. Б. Ангелушев. П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Червен кръст (II издание, с променени цветове). Худ. Б. Ангелушев. П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

Виж 565-572.

634636638640
40_2.jpg (18532 bytes)40_10.jpg (20942 bytes)40_30.jpg (18970 bytes)40_50.jpg (20871 bytes)
2 лв.10 лв.30 лв.50 лв.
635637639641
41_4.jpg (20345 bytes)41_20.jpg (20554 bytes)41_35.jpg (22064 bytes)41_100.jpg (24815 bytes)
4 лв.20 лв.35 лв.100 лв.

Тиражи: 634-636 - по 500 000; 637-641 - по 150 000.

* В употреба: до 10 март 1949 г.

1947 (5 март). Сключване на мира с България. Худ. Ал. Поплилов (642) и Ст. Кънчев (643-644). П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Сключване на мира с България. Худ. Ал. Поплилов (642) и Ст. Кънчев (643-644). П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

642 - знамената на СССР, САЩ, Великобритания и България върху щит; 643-644 - гълъб на мира.

642643644
39_4.jpg (16382 bytes)39_10.jpg (14027 bytes)39_20.jpg (15815 bytes)
4 лв.10 лв.20 лв.

Тиражи: 642 - 5 000 000; 643 - 1 000 000; 644 - 500 000.

* В употреба: до 10 март 1949 г.

1947 (31 май). Въздушна поща. V филателен конгрес във Велико Търново - Междуна-родна филателна изложба, Ню Йорк, май 1947 г. Худ. Ив. Манев. П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Въздушна поща. V филателен конгрес във Велико Търново - Междуна-родна филателна изложба, Ню Йорк, май 1947 г. Худ. Ив. Манев. П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

Самолет над Статуята на свободата в Ню Йорк и Стамболовият мост над р. Янтра във В. Търново.

645
43_30.jpg (18535 bytes)
70+30 лв.

Тираж: 155 000.

* В употреба: до 10 март 1949 г.

1947 (16 юни). 60 г. Есперанто, 30 г. от смъртта на Л. Заменхоф, 30-ти юбилеен конгрес на българските есперантисти. Худ. Й. Баров. П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

60 г. Есперанто, 30 г. от смъртта на Л. Заменхоф, 30-ти юбилеен конгрес на българските есперантисти. Худ. Й. Баров. П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

Карта на България с границите според мирния договор след Втората световна война.

646
43_10.jpg (19889 bytes)
20+10 лв.

Тираж: 316 000.

* В употреба: до 10 март 1949 г.

1947 (1 юли). Редовни - Пощенска палата, София. Худ. Г. Железаров. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила(10х10).

Редовни - Пощенска палата, София. Худ. Г. Железаров. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила(10х10).
647648649650
51_1_1.jpg (12089 bytes)51_1.jpg (12834 bytes)52_2.jpg (13925 bytes)53_4.jpg (13036 bytes)
1 лв.1 лв. (29.12.1947)2 лв.4 лв.

Тиражи: 647-648 - по 1 500 000; 649 - 3 820 000; 650 - 4 000 000.

* 647 е с надпис “Република България", а 648-650 - с “Народна република България”.

* От 647-650 се срещат екземпляри с по-тъмни или по-светли нюанси, най-силно изразени при 649 и 650.

1947 (6 август). Стопанско строителство. Худ. П. Вълков (651), Ив. Манев (652 и 654) и Ст. Кън-чев (653). П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Стопанско строителство. Худ. П. Вълков (651), Ив. Манев (652 и 654) и Ст. Кън-чев (653). П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

651 - язовир и хидротехнически съоръжения; 652 - минно дело; 653 - символ на индустрията; 654 - механизирано земеделие.

651652654
45_9.jpg (15183 bytes)
44_4.jpg (19413 bytes)9 лв.45_40.jpg (15274 bytes)
653
4 лв.45_20.jpg (17515 bytes)40 лв.
20 лв.

Тиражи: по 150 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

1947 (14 август). Редовни - Софийски народен театър. Худ. А. Анев. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовни - Софийски народен театър. Худ. А. Анев. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

Народният театър „Иван Вазов” в София.

659660661662
51_50_50.jpg (12111 bytes)52_2_2_2.jpg (12816 bytes)52_4_4.jpg (14641 bytes)53_9.jpg (12989 bytes)
50 ст.2 лв.4 лв.9 лв.

Тиражи: 659-661 - по 2 000 000; 662 - 500 000.

 

1947 (31 август). ХI мострен панаир Пловдив. (658 - за въздушна поща). Худ. Ат. Апостолов (655), В. Стайков (656 и 658) и Ст. Кънчев (657). П. висок. Наз. Л 11Ѕ:11 за 655; Л 11:111/2 за 656-657; неназъбена - 658. Листа (5х4) за 655 и 658; (4х5) за 656-657.

655 - главният вход на панаирното градче в Пловдив; 656 - къщата, в която е отсядал Ламартин в Пловдив; 657 - грозде, роза, тютюнев лист и машинно колело; 658 - самолет “Дъглас” над Пловдив.

655656657658
47_4.jpg (13313 bytes)47_9.jpg (17396 bytes)47_20.jpg (19882 bytes)48_40.jpg (26927 bytes)
4 лв.9 лв.20 лв.40 лв.

Тиражи: 655 - 2 000 000; 656-657 - по 1 000 000; 658 - 280 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* От 656-657 има и с наз. Л 11, а от 655 - с Л 103/4 и Л1/2:103/4.

* Марките са отпечатани на листове с широк милезим вляво с емблемата и текстове за панаира.

* На някои листа една от марките 658 е с бели линии зад двигателите на самолета.

 

1947 (26 септември). Редовни - Велико народно събрание. Худ. Цв. Костуркова. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовни - Велико народно събрание. Худ. Цв. Костуркова. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).
663664665666
51_50.jpg (12304 bytes)52_2_2.jpg (11716 bytes)52_4.jpg (13555 bytes)53_20.jpg (14920 bytes)
50 ст.2 лв.4 лв.20 лв.

Тиражи: 663-665 - по 2 000 000; 666 - 500 000.

* Марките са отпечатани на различни хартии.

1947 (29 септември). Балкански игри. Худ. Цв. Костуркова (667 и 670), Ив. Манев (668), Ст. Кънчев (669) и П. Вълков (671). П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Балкански игри. Худ. Цв. Костуркова (667 и 670), Ив. Манев (668), Ст. Кънчев (669) и П. Вълков (671). П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).
668667669
46_4.jpg (15427 bytes)46_2.jpg (21309 bytes)46_9.jpg (14026 bytes)
4 лв.2 лв.9 лв.
670671
46_20.jpg (18893 bytes)46_60.jpg (17477 bytes)
20 лв.60 лв.

Тиражи: по 172 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

1947 (19 октомври). 100 г. от смъртта на Васил Априлов. Худ. А. Анев и Г. Манолов (672) и Цв. Костуркова (673). П. дълбок. Наз. Л 111/2 и Г 113/4 за 672; Л 103/4 за 673. Листа (10х10).

100 г. от смъртта на Васил Априлов. Худ. А. Анев и Г. Манолов (672) и Цв. Костуркова (673). П. дълбок. Наз. Л 11/ и Г 11/ за 672; Л 10/ за 673. Листа (10х10).
672673
57_4.jpg (18887 bytes)57_40.jpg (16773 bytes)
4 лв.40 лв.

Тиражи: 672 - 1 000 000; 673 - 300 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 672 е отпечатана на кремава хартия.

1947 (5 ноември). Помощна акция за ПТТ-служители. Худ. Д. Гюдженов (674-676) и Ст. Пенчев (677). П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Помощна акция за ПТТ-служители. Худ. Д. Гюдженов (674-676) и Ст. Пенчев (677). П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

674 - пощенски раздавач; 675 - телеграфен монтьор, 676 - телефонистки; 677 - радиоизлъчващи антени.

674675676677
50_2.jpg (18088 bytes)50_5.jpg (16299 bytes)50_10.jpg (22964 bytes)50_20.jpg (19598 bytes)
4+210+520+1040+20

Тиражи: по 250 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

1947 (8 декември). Заслужили артисти - 50 г. Народен театър. Худ. Ал. Жендов, Ст. Кънчев, Ал. Поплилов и Й. Баров. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5).

Заслужили артисти - 50 г. Народен театър. Худ. Ал. Жендов, Ст. Кънчев, Ал. Поплилов и Й. Баров. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5).

678 - Гено Киров, Осип в “Ревизор” от Гогол; 679 - Златина Недева, Сафо в “Сафо” от Грилпарцер; 680 - Иван Попов, Градоначалникът в “Ревизор” от Гогол; 681 - Атанас Кирчев, Дяволът в “Дяволът” от Молнар; 682 - Елена Снежина в "Сираче без зестра" от Островски; 683 - Стоян Бъчваров, Карвбек в “Щурец край огнището” от Дикенс; 684 - Христо Ганчев, Подкальосин в “Женитба” от Гогол; 685 - Адриана Будевска, Далила в “Далила” от Мусаков; 686 - Васил Кирков, Хлестаков в “Ревизор” от Гогол; 687 - Сава Огнянов, Наполеон в “Мадам Санжен” от Сарду; 688 - Кръстьо Сарафов, Фамусов в “От ума си тегли” от Грибоедов.

678679680
54_50.jpg (17072 bytes)54_1.jpg (18264 bytes)55_2.jpg (17238 bytes)
50 ст.1 лв.2 лв.
681682683
55_3.jpg (19522 bytes)55_4.jpg (13536 bytes)55_5.jpg (17759 bytes)
3 лв.4 лв.5 лв.
684685686
56_5.jpg (17173 bytes)56_6.jpg (19058 bytes)56_7.jpg (18334 bytes)
9+5 лв.10+6 лв.15+7
687688
56_15.jpg (15102 bytes)56_20.jpg (16923 bytes)
20+1530+20

Тиражи: 678-683 - по 500 000; 684-687 - по 300 000; 688 - 200 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

1947 (19 декември). Народен морски съюз. Худ. П. Вълков. П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (5х10).

Народен морски съюз. Худ. П. Вълков. П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (5х10).

Параходът “Родина”.

689
49_50.jpg (25021 bytes)
50 лв.

Тираж: 334 000.

* В употреба: до 1 март 1950.

* 689 е отпечатана на кремава дебела хартия.

1947 (29 декември). Редовна - Председателството на републиката, София. Худ. Г. Манолов. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовна - Председателството на републиката, София. Худ. Г. Манолов. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

Председателството на републиката.

690
51_1_1_1.jpg (12630 bytes)
1 лв.

Тираж: 3 400 000.

 

1 9 4 8

1948 (29 февруари). II конгрес на ОРПС. (692 - за въздушна поща). Худ. В. Стайков (691) и Ал. Поплилов (692). П. дълбок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

691692
58_4.jpg (7685 bytes)58_60.jpg (8700 bytes)
4 лв.60 лв.

Тиражи: 691 - 500 000; 692 - 320 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 691-692 са отпечатани на кремава дебела хартия.1948 (31 март). Отдих и култура. Худ. Ив. Манев, Б. Коцев и В. Томов (693 и 696), Ст. Пенчев (694) и П. Вълков (695). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

Отдих и култура. Худ. Ив. Манев, Б. Коцев и В. Томов (693 и 696), Ст. Пенчев (694) и П. Вълков (695). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

693694695696
61_4.jpg (7697 bytes)61_20.jpg (9138 bytes)61_40.jpg (8613 bytes)62.jpg (8183 bytes)
4 лв.20 лв.40 лв.60 лв.

Тиражи: по 222 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* Има сведения за 694 и 696 с наз. Л 111/2.

* 693-696 са отпечатани на дебела хартия.1948 (19 май). Заслужили поети и писатели. Худ. Ст. Сотиров, Ал. Поплилов, Ст. Кънчев и Й. Баров. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

Заслужили поети и писатели. Худ. Ст. Сотиров, Ал. Поплилов, Ст. Кънчев и Й. Баров. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

697 - Никола Й. Вапцаров; 698 - Пейо Яворов; 699 - Христо Смирненски; 700 - Иван Вазов; 701 - Петко Р. Славейков.

697698699
59_4.jpg (7280 bytes)59_9.jpg (7321 bytes)59_15.jpg (7580 bytes)
4 лв.9 лв.15 лв.
700701
59_20.jpg (8194 bytes)59_45.jpg (7785 bytes)
20 лв.45 лв.

Тиражи: по 185 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 697-701 са отпечатани на кремава дебела хартия.1948 (23 май). Въздушна поща. VI юбилеен конгрес на СМДБ. Худ. Цв. Костуркова. П. дълбок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

Въздушна поща. VI юбилеен конгрес на СМДБ. Худ. Цв. Костуркова. П. дълбок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

Самолет над Балдуиновата кула във Велико Търново.

702
58_50.jpg (9455 bytes)
50 лв.

Тираж: 186 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 702 е отпечатана на кремава дебела хартия.1948 (5 юли). Паметник на Съветската армия. Худ. Д. Гюдженов и Н. Бисеров. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

Паметник на Съветската армия. Худ. Д. Гюдженов и Н. Бисеров. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

703 - войник от Съветската армия; 704 - посрещане на Съветската армия; 705 - опълченец и войник от Съветската армия, паметникът на Шипка; 706 - Спаската кула на Кремъл в Москва, Й. В. Сталин.

703704
60_4.jpg (6729 bytes)60_10.jpg (8678 bytes)
4 лв.10 лв.
705706
60_20.jpg (9029 bytes)60_60.jpg (8142 bytes)
20 лв.60 лв.

Тиражи: по 180 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 703-706 са отпечатани на кремава дебела хартия.

* Поредицата е издадена по повод на предложението за издигане на Паметник на Съветската армия в София.1948 (20 август). Редовни - Софийски минерални бани. Худ. А. Анев. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовни - Софийски минерални бани. Худ. А. Анев. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

707708
64_4.jpg (6565 bytes)65_20.jpg (13615 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 707 - 2 000 000; 708 - 300 000.1948 (20 август). Редовни - новият държавен герб. Худ. Г. Манолов. П. висок. Наз. Г 123/4 за 709 и 711-712; Л 13 за 710. Листа две крила (10х10).

Редовни - новият държавен герб. Худ. Г. Манолов. П. висок. Наз. Г 12/ за 709 и 711-712; Л 13 за 710. Листа две крила (10х10).

709710711712
78_50.jpg (6573 bytes)79_50.jpg (11721 bytes)79_1.jpg (10623 bytes)79_9.jpg (10774 bytes)
50 ст. оранжевочервена (5.12.1948)50 ст. светлокафява (27.09.1950)1 лв.9 лв.

Тиражи: 709-710 - по 7 000 000; 711-712 - по 3 000 000.1948 (6 септември). 25 г. от Септемврийското въстание 1923 г. Худ. Ст. Пенчев (713-714), П. Вълков (715) и В. Томов (716). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

25 г. от Септемврийското въстание 1923 г. Худ. Ст. Пенчев (713-714), П. Вълков (715) и В. Томов (716). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

713 - Димитър Благоев; 714 - Гаврил Генов; 715 - артилерията на поп Андрей; 716 - пионери-септемврийчета.

713714
63_4.jpg (8474 bytes)63_9.jpg (7454 bytes)
4 лв.9 лв.
715716
63_20.jpg (8426 bytes)63_60.jpg (8159 bytes)
20 лв.60 лв.

Тиражи: 713-714 - по 2 000 000; 715-716 - по 200 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 713-716 са отпечатани на кремава дебела хартия.1948 (11 септември). Редовни - Минерални бани Горна баня. Худ. Цв. Костуркова. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовни - Минерални бани Горна баня. Худ. Цв. Костуркова. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

717718
64_2_1.jpg (6080 bytes)65_20_1.jpg (12898 bytes)
2 лв.20 лв.

Тиражи: 717 - 10 000 000; 718 - 300 000.1948 (3 октомври). 25 г. от смъртта на Христо Смирненски. Худ. А. Анев. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

25 г. от смъртта на Христо Смирненски. Худ. А. Анев. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

Хр. Смирненски (пролетарски поет).

719720
66_4.jpg (7979 bytes)66_16.jpg (6808 bytes)
4 лв.16 лв.

Тиражи: 719 - 2 000 000; 720 - 1 000 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 719-720 са отпечатани на кремава дебела хартия.1948 (7 октомври). Редовни - миньор. Худ. Ал. Жендов. П. висок. Наз. Г 113/4. Листа (10х10).

. Редовни - миньор. Худ. Ал. Жендов. П. висок. Наз. Г 11/. Листа (10х10).

Миньор на работа в забоя.

721
67_4.jpg (10877 bytes)
4 лв.

Тираж: 2 000 000.1948 (7 октомври). Редовни - Минерални бани Банкя. Худ. Г. Манолов. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовни - Минерални бани Банкя. Худ. Г. Манолов. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

722723
64_3.jpg (4853 bytes)65_10.jpg (11182 bytes)
3 лв.10 лв.

Тиражи: 722 - 10 000 000; 723 - 1 000 000.

* От 722 се срещат с наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2Ѕ:103/4 и Л 111/2.1948 (29 октомври). Редовни - връх Мальовица, Рила. Худ. Г. Железаров. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа две крила (10х10).

Редовни - връх Мальовица, Рила. Худ. Г. Железаров. П. висок. Наз. Г 12/. Листа две крила (10х10).

724725
64_5.jpg (6427 bytes)65_15.jpg (11777 bytes)
5 лв.15 лв.

Тиражи: по 2 000 000.1948 (1 ноември). Договор за приятелство между НР България и НР Румъния (727-728 - за въздушна поща). Худ. Б. Ангелушев (726) и Ив. Манев (727-728). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Договор за приятелство между НР България и НР Румъния (727-728 - за въздушна поща). Худ. Б. Ангелушев (726) и Ив. Манев (727-728). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

726 - боят при Гривица 1877 г. (гравюра); 727 - Народното събрание в София и Парламентът в Букурещ; 728 - Мостът на дружбата на река Дунав (алегория от предварителните проекти) и националните знамена на България и Румъния.

726727728
67_20.jpg (9557 bytes)66_40.jpg (9016 bytes)66_100.jpg (7911 bytes)
20 лв.40 лв.100 лв.

Тиражи: по 300 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 726-728 са отпечатани на кремава дебела хартия.1948 (21 декември). 100 г. от рождението на Христо Ботев. Худ. В. Стайков (729 и 732). Ат. Апостолов (730), Б. Ангелушев (731 и 733), Г. Атанасов (734) и Ал. Поплилов (735). П. дълбок. Наз. Л 10ѕ за 729, 732, 735; Л 111/2 за 730-731, 733-734. Листа (10х10).

100 г. от рождението на Христо Ботев. Худ. В. Стайков (729 и 732). Ат. Апостолов (730), Б. Ангелушев (731 и 733), Г. Атанасов (734) и Ал. Поплилов (735). П. дълбок. Наз. Л 10ѕ за 729, 732, 735; Л 11/ за 730-731, 733-734. Листа (10х10).

729 - родната къща на Ботев в Калофер; 730 - портрет на Ботев; 731 - параходът “Радецки”; 732 - изглед от Калофер с връх Ботев; 733 - Ботев като войвода; 734 - майката на Ботев, цитат от "На прощаване"; 735 - символи на поетично-революционната дейност на Ботев.

729731
68_1.jpg (8593 bytes)68_9.jpg (7628 bytes)
1 лв.9 лв.
732734
69_15.jpg (8232 bytes)69_40.jpg (8775 bytes)
15 лв.40 лв.
730733735
68_4.jpg (6995 bytes)69_20.jpg (8586 bytes)69_50.jpg (9931 bytes)
4 лв.20 лв.50 лв.

Тиражи: по 240 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 729-735 са отпечатани на кремава дебела хартия.

* Има сведения, че от 731 и 733 съществуват с наз. Л 103/4.

* Със същите сюжети виж 744-745.
1949 - 1951 гг.

1 9 4 9 

1949 (21 януари). 25 г. от смъртта на В. И. Ленин. Худ. Г. Манолов и А. Анев. П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

737 - “Ленин на трибуната” - картина на Ал. Герасимов.

736737
71_4.jpg (7601 bytes)72.jpg (11977 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 736 - 2 000 000; 737 - 500 000.

* 736-737 са отпечатани на кремава дебела хартия.

* От 737 има и с наз. Л 111/2:103/4.

1949 (6 април). Технически постижения на демократичната младеж (СНМ). Худ. Б. Ангелушев (738 и 742), Ст. Сотиров (739 и 741) и Ал. Поплилов (740 и 743). П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Технически постижения на демократичната младеж (СНМ). Худ. Б. Ангелушев (738 и 742), Ст. Сотиров (739 и 741) и Ал. Поплилов (740 и 743). П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (10х10).

738 - строителство на Прохода на републиката (Хаинбоаз); 739 - строителство на ж.п. линията Перник-Волуяк; 740 - парен локомотив; 741 - текстилка; 742 - трактористка с брана; 743 - трудово-културна бригада.

738739
70_4.jpg (7798 bytes)70_5.jpg (9845 bytes)
4 лв.5 лв.
740741
70_9.jpg (8453 bytes)70_10.jpg (8793 bytes)
9 лв.10 лв.
742743
71_20.jpg (8768 bytes)71_40.jpg (7914 bytes)
20 лв.40 лв.

Тиражи: 738 - 1 000 000; 739-743 по 182 000.

* 738-743 са отпечатани на кремава дебела хартия.

* Има сведения, че от 741 и 743 съществуват с наз. Л 103/4:111/2.

1949 (2 юни). Ден на Ботев - 100 г. от рождението на Христо Ботев (II издание, с променени цветове). Худ. Ат. Апостолов (744) и Б. Ангелушев (745). П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Ден на Ботев - 100 г. от рождението на Христо Ботев (II издание, с променени цветове). Худ. Ат. Апостолов (744) и Б. Ангелушев (745). П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (10х10).

Виж 730 и 733: 744 - портрет на Ботев; 745 - Ботев като войвода.

744745
68_4.jpg (6995 bytes)69_20.jpg (8586 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: по 1 000 000.

* В употреба: до 1 март 1950 г.

* 744-745 са отпечатани на кремава дебела хартия.

1949 (26 юни). Въздушна поща. VII конгрес на СБМД (Съюз на българските марколюбителски дружества), Плевен. Худ. Цв. Костуркова. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (5х10).

Въздушна поща. VII конгрес на СБМД (Съюз на българските марколюбителски дружества), Плевен. Худ. Цв. Костуркова. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (5х10).

Мавзолеят-костница на падналите край Плевен в Освободителната война 1877 г. руски войници.

746
73.jpg (12351 bytes)
50 лв.

Тираж: 120 000.

1949 (10 юли). Георги Димитров - траурни. Худ. Г. Манолов, А. Анев, Цв. Костуркова и Г. Железаров. П. дълбок. Наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2:103/4 и Л 111/2. Листа (10х10) за 747; (10х5) за 748.

Георги Димитров - траурни. Худ. Г. Манолов, А. Анев, Цв. Костуркова и Г. Железаров. П. дълбок. Наз. Л 10/, Л 10/:11/, Л 11/:10/ и Л 11/. Листа (10х10) за 747; (10х5) за 748.
747748
75_4.jpg (8991 bytes)76_20.jpg (13591 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 747 - 2 000 000; 748 - 500 000.

1949 (5 август). Първи петгодишен народно-стопански план. Худ. Д. Гюдженов и Н. Бисеров (749-750 и 753), П. Вълков (751) и Ст. Пенчев (752). П. дълбок. Наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2:103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Първи петгодишен народно-стопански план. Худ. Д. Гюдженов и Н. Бисеров (749-750 и 753), П. Вълков (751) и Ст. Пенчев (752). П. дълбок. Наз. Л 10/, Л 10/:11/, Л 11/:10/ и Л 11/. Листа (10х10).

749 - ВЕЦ “Бели Искър” в Рила; 750 - циментовият завод “Гигант” в Димитровград; 751 - машинно-тракторна станция; 752 - оран с трактори в ТКЗС; 753 - символи на промишлеността и селското стопанство.

749750751
74_4.jpg (9339 bytes)74_9.jpg (7653 bytes)74_15.jpg (9497 bytes)
4 лв.9 лв.15 лв.
752753
75_20.jpg (9867 bytes)75_50.jpg (9646 bytes)
20 лв.50 лв.

Тиражи: по 110 000.

1949 (4 септември). Готови за труд, спорт и отбрана. Худ. О. Богданова (754-755 и 757) и П. Вълков (756). П. дълбок. Наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2:103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Готови за труд, спорт и отбрана. Худ. О. Богданова (754-755 и 757) и П. Вълков (756). П. дълбок. Наз. Л 10/, Л 10/:11/, Л 11/:10/ и Л 11/. Листа (10х10).

754 - хвърляне на копие, хвърляне на граната; 755 - бягане с препятствия, прескачане на заграждение с бодлива тел; 756 - мотоциклетист-състезател и трактор; 757 - физкултурен марш.

754755
76_4.jpg (9367 bytes)77_9.jpg (9772 bytes)
4 лв.9 лв.
756757
77_20.jpg (9977 bytes)76_50.jpg (9758 bytes)
20 лв.50 лв.

Тиражи: 754 - 2 000 000; 755-757 - по 110 000.

1949 (10 октомври). Въздушна поща. 75 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ). Худ. П. Вълков. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Въздушна поща. 75 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ). Худ. П. Вълков. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

Земно кълбо, пощенски гълъб с писмо.

758
81_50.jpg (8272 bytes)
50 лв.

Тираж: 150 000.

1949 (31 октомври). Граничари (761 - за въздушна поща). Худ. Д. Гюдженов (759), Н. Бисеров (760) и О. Богданова (761). П. дълбок. Наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2:103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Граничари (761 - за въздушна поща). Худ. Д. Гюдженов (759), Н. Бисеров (760) и О. Богданова (761). П. дълбок. Наз. Л 10/, Л 10/:11/, Л 11/:10/ и Л 11/. Листа (10х10).

759 - граничар с куче и овчар; 760 - крайбрежен граничен пост на Черно море и военен катер; 761 - планински граничар с куче, самолет.

760759761
82.jpg (7751 bytes)81_4.jpg (8580 bytes)81_60.jpg (8588 bytes)
20 лв.4 лв.60 лв.

Тиражи: 759 - 1 000 000; 760-761 - по 110 000.

1949 (13 декември). Една година единна О.Ф. организация. Худ. П. Вълков (762), Ив. Манев (763), Д. Гюдженов и Н. Бисеров (764) и Ст. Пенчев (765). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Една година единна О.Ф. организация. Худ. П. Вълков (762), Ив. Манев (763), Д. Гюдженов и Н. Бисеров (764) и Ст. Пенчев (765). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

762 - украсата на сцената на Народния театър; 763 - единство на О.Ф.; 764 - квартален съботник; 765 - манифестация на трудещите се.

762763764765
80_4.jpg (8958 bytes)80_9.jpg (7172 bytes)80_20.jpg (8504 bytes)80_50.jpg (8689 bytes)
4 лв.9 лв.20 лв.50 лв.

Тиражи: 762 - 2 000 000; 763-765 - по 150 000.

1949 (21 декември). 70 г. от рождението на Й. В. Сталин. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10) за 766; (10х5) за 767.

70 г. от рождението на Й. В. Сталин. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10) за 766; (10х5) за 767.
766767
83_4.jpg (7544 bytes)83_40.jpg (10958 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 766 - 2 000 000; 767 - 500 000.

 

1 9 5 0

1950 (15 февруари). 30 г. от стачката на железни-чари и пощенци в 1919 г. Худ. В. Томов (768), О. Богданова (769) и Ал. Жендов (770). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

30 г. от стачката на железни-чари и пощенци в 1919 г. Худ. В. Томов (768), О. Богданова (769) и Ал. Жендов (770). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

768 - Харалампи Стоянов (ръководител на стачката на гара Г. Оряховица); 769-700 - стачници.

768769770
84_4.jpg (7140 bytes)84_20.jpg (8788 bytes)84_60.jpg (7606 bytes)
4 лв.20 лв.60 лв.

Тиражи: по 150 000.

1950 (23 февруари). Редовни - народно стопанство. Худ. В. Томов (771-772 и 778-779), П. Вълков (773-775), Ст. Пенчев (776-777 и 780) и О. Богданова (781-782). П. дълбок. Наз. Г 13 за 771-778; Л 103/4 и Л 111/2 за 779-782. Листа (10х10).

Редовни - народно стопанство. Худ. В. Томов (771-772 и 778-779), П. Вълков (773-775), Ст. Пенчев (776-777 и 780) и О. Богданова (781-782). П. дълбок. Наз. Г 13 за 771-778; Л 10/ и Л 11/ за 779-782. Листа (10х10).

771-772 - минно дело; 773-774 - първият български локомотив, 1948 г.; 775 - корабостроителница “Кораловаг”; 776-777 - трактор от ТКЗС; 778-779 - машинно-тракторна станция; 780 - ТЕЦ “Сталин” (сега “София”); 781-782 - текстилна промишленост.

771773775
86_1.jpg (8080 bytes)85_2.jpg (8546 bytes)86_3.jpg (7728 bytes)
1 лв.2 лв.3 лв.
776778779
85_4.jpg (8140 bytes)85_5.jpg (9241 bytes)89_9.jpg (8204 bytes)
4 лв.5 лв.9 лв.
780781782
90_10.jpg (7373 bytes)90_15.jpg (8381 bytes)90_20.jpg (8040 bytes)
10 лв.15 лв.20 лв.

Тиражи: 771, 773, 775-776 и 778 - по 5 000 000; 772, 774 и 777 - по 20 000 000; 779-782 - по 1 000 000.

* От 772 и 774 има също с наз. Л 10ѕ и Л 111/2, а от 774 и 779-782 - със смесени линейни назъбвания.

* 771-782 са отпечатани на хартия с различна дебелина.

1950 (6 март). Васил Коларов - траурни. Худ. Цв. Костуркова и Ас. Анев. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10) за 783; (10х5) за 784.

Васил Коларов - траурни. Худ. Цв. Костуркова и Ас. Анев. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10) за 783; (10х5) за 784.

783784
83_4_1.jpg (8456 bytes)83_20.jpg (11860 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 783 - 1 000 000; 784 - 500 000.

1950 (15 април). Изобразително изкуство. Худ. О. Богданова (785-787 и 790-791) и П. Вълков (788-789). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Изобразително изкуство. Худ. О. Богданова (785-787 и 790-791) и П. Вълков (788-789). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

785 - “Автопортрет” от Станислав Доспевски; 786 - “Севастократор Калоян и Десислава”, стенопис от Боянската църква в София; 787 - “Автопортрет” от Николай Павлович; 788-789 - “На нивата” от Христо Станчев; 790 - надгробният паметник на Димчо Дебелянов в Копривщица, скулптура на Иван Лазаров; 791 - “Жътвар” от Владимир Димитров-Майстора.

785786787
87_1.jpg (8415 bytes)88_4.jpg (9112 bytes)88_9.jpg (9066 bytes)
1 лв.4 лв.9 лв.
788789
87_15.jpg (7896 bytes)87_20.jpg (8060 bytes)
15 лв.20 лв.
790791
88_40.jpg (8549 bytes)88_60.jpg (8904 bytes)
40 лв.60 лв.

Тиражи: по 100 000.

1950 (26 юни). 100 г. от рождението на Иван Вазов. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2:103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

100 г. от рождението на Иван Вазов. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 10/, Л 10/:11/, Л 11/:10/ и Л 11/. Листа (10х10).

Иван Вазов и родната му къща в Сопот.

792
91.jpg (9340 bytes)
4 лв.

Тираж: 1 000 000.

1950 (2 юли). Една година от смъртта на Георги Димитров (802 - за въздушна поща). Худ. В. Томов, (793-796, 798 и 800-801) Л. Иванов (797) и Вл. Мански (799 и 802). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Една година от смъртта на Георги Димитров (802 - за въздушна поща). Худ. В. Томов, (793-796, 798 и 800-801) Л. Иванов (797) и Вл. Мански (799 и 802). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

793 - родната къща на Георги Димитров в Ковачевци; 794 - Георги Димитров като печатарски работник; 795 - Георги Димитров като синдикален деец; 796 - къщата на Георги Димитров в София; 797 - Георги Димитров като водач на Септемврийското въстание през 1923 г.; 798 - Георги Димитров на Лайпцигския процес 1933 г.; 799 - Георги Димитров на митинг в София по повод завръщането му в България 1945 г.; 800 - Георги Димитров подписва конституцията от 1947 г.; 801 - Георги Димитров като генерален секретар на Коминтерна; 802 - мавзолеят на Георги Димитров в София.

793794795
92_50.jpg (7399 bytes)92_50_1.jpg (8291 bytes)92_1.jpg (7728 bytes)
50 ст.50 ст.1 лв.
797796798
93_4.jpg (7334 bytes)92_2.jpg (8484 bytes)93_9.jpg (7703 bytes)
4 лв.2 лв.9 лв.
799800801
93_15.jpg (8107 bytes)93_10.jpg (8269 bytes)93_20.jpg (8484 bytes)
10 лв.15 лв.20 лв.
802
94_40_1.jpg (7566 bytes)
40 лв.

Тиражи: 793-796 - по 500 000; 797 - 1 000 000; 798-802 - по 120 000.

* От 793, 797-799 и 801 има и с наз. Л 103/4, а от 793 - и със смесени назъбвания.

1950 (21 август). Спорт. Худ. В. Томов (803), Е. Поптошев (804), Л. Кулелиев (805) и Ив. Иванов (806). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Спортни дисциплини.

803804805806
94_4.jpg (7734 bytes)94_9.jpg (7992 bytes)94_20.jpg (7319 bytes)94_40.jpg (7715 bytes)
4 лв.9 лв.20 лв.40 лв.

Тиражи: по 150 000.

* От 804-806 има и с наз. Л 103/4, а от 805 - с Л 111/2:103/4.

1950 (19 септември). II национален конгрес за защита на мира. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

II национален конгрес за защита на мира. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

807 - строителство, селскостопански и индус-триален пейзаж; 808 - представители на раз-личните раси и развято знаме с портрет на Й. В. Сталин.

807808
97_4_1.jpg (8143 bytes)97_20_1.jpg (8879 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 807 - 5 000 000; 808 - 500 000.

* От 807 съществуват с наз. Л 103/4, Л103/4:111/2 и Л 111/2:103/4, както и на дебела хартия.

* От 808 има с наз. Л 103/4:111/2.

1950 (10 октомври). Договор за приятелство и сътрудничество между НР България и СССР. Худ. В. Томов (809 и 812), Вл. Мански (810) и Б. Коцев (811). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Договор за приятелство и сътрудничество между НР България и СССР. Худ. В. Томов (809 и 812), Вл. Мански (810) и Б. Коцев (811). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

809 - подписването на договора от Г. Димитров, В. М. Молотов, В. Коларов и Й. В. Сталин; 810 - Спаската кула на Кремъл и знамената на НР България и СССР; 811 - българка и рускиня; 812 - разтоварване на съветски кораб на българско пристанище.

809810811812
95_4.jpg (8765 bytes)95_9.jpg (7814 bytes)95_20.jpg (10877 bytes)96.jpg (8113 bytes)
4 лв.9 лв.20 лв.50 лв.

Тиражи: по 150 000.

1950 (10 декември). Маршал Фьодор Толбухин. Худ. В. Томов (813) и Л. Иванов (814). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

Маршал Фьодор Толбухин. Худ. В. Томов (813) и Л. Иванов (814). П. дълбок. Наз. Л 11/. Листа (10х10).

813 - маршал Ф. И. Толбухин; 814 - посрещането на маршал Ф. И. Толбухин в Добрич.

813814
97_4.jpg (7690 bytes)97_20.jpg (9135 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 813 - 5 000 000; 814 - 200 000.

* 813-814 са издадени по повод смъртта на маршал Фьодор Иванович Толбухин и преименуването на град Добрич с неговото име.

 

1 9 5 1

1951 (10 февруари). Ден на радиото - 7 май 1895. Худ. Цв. Костуркова и Ас. Анев. П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Ден на радиото - 7 май 1895. Худ. Цв. Костуркова и Ас. Анев. П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (10х10).

А. С. Попов, един от откривателите на радиото.

815816
99_4.jpg (8213 bytes)99_20.jpg (9214 bytes)
4 лв.20 лв.

Тиражи: 815 - 1 000 000; 816 - 500 000.

1951 (15 март). Редовни - българска индустрия. Худ. П. Вълков (817), В. Томов (818), Л. Ива-нов и Вл. Мански (819). П. дълбок. Наз. Г 123/4. Листа (10х10).

Редовни - българска индустрия. Худ. П. Вълков (817), В. Томов (818), Л. Ива-нов и Вл. Мански (819). П. дълбок. Наз. Г 12/. Листа (10х10).

817 - първият български трактор; 818 - първият български валяк; 819 - първият български камион.

817818819
102_1.jpg (5994 bytes)102_2.jpg (3428 bytes)102_4.jpg (3172 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.

Тиражи: по 30 000 000.

*От 817-819 съществуват и отпечатани на кремава хартия.

* От 819 има и с по-светъл нюанс.

 

1951 (25 март). Герои-антифашисти. Худ. Ал. Жендов (820-821 и 825-826) и В. Томов (822-824). П. дълбок. Наз. Л 111/2. Листа (10х10).

820 - Йорданка Чанкова, Адалберт Антонов (Малчика), Александър Димитров и Лиляна Димитрова; 821 - Станке Димитров (Марек); 822 - Георги Кирков; 823 - Антон Иванов; 824 - Христо Михайлов; 825 - защитната реч на Георги Димитров на Лайпцигския процес 1933 г., петолъчка разбива нацистки кръст; 826 - Начо Иванов и Аврам Стоянов.

820821822823
98_1.jpg (9478 bytes)98_2.jpg (8604 bytes)98_4.jpg (8996 bytes)98_9.jpg (7409 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.9 лв.
824825826
98_15.jpg (8583 bytes)99_20_1.jpg (9401 bytes)99_50.jpg (8981 bytes)
15 лв.20 лв.50 лв.

Тиражи: по 150 000.

1951 (30 март). Стопанска пропаганда. Худ. П. Вълков (827 и 832), В. Томов (828 и 833), Л. Иванов и Вл. Мански (829), Ал. Жендов, В. Наследникова и В. Бибина (830-831). П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

Стопанска пропаганда. Худ. П. Вълков (827 и 832), В. Томов (828 и 833), Л. Иванов и Вл. Мански (829), Ал. Жендов, В. Наследникова и В. Бибина (830-831). П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (10х10).

827-829 повтарят сюжетите на 817-819: първият български трактор, първият български валяк, първият български камион.

827828829
103_1.jpg (5332 bytes)103_2.jpg (9979 bytes)103_4.jpg (9223 bytes)
1 лв.2 лв.4 лв.
830832
104_9.jpg (9698 bytes)104_20.jpg (10790 bytes)
9 лв.20 лв.
831833
104_15.jpg (12268 bytes)104_40.jpg (8143 bytes)
15 лв.40 лв.

Тиражи: по 100 000.

1951 (3 май). 75 г. от Априлското въстание 1876 г. Худ. П. Вълков (834), В. Томов (835 и 837-838) и Г. Герасимов (836). П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (5х10).

75 г. от Априлското въстание 1876 г. Худ. П. Вълков (834), В. Томов (835 и 837-838) и Г. Герасимов (836). П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (5х10).

834 - въстаническата батарея при Зли дол; 835 - обявяване решението за вдигане на въстание на народното събрание в местността Оборище; 836 - въстаници с черешово топче и посрещането на руските освободителни войски 1878 г.; 837 - въстаник от 1876 г. и партизанин от 1944 г.; 838 - Георги Бенковски и Хвърковатата чета, Георги Димитров и индустриален пейзаж.

834835
100_1.jpg (8278 bytes)100_4.jpg (10037 bytes)
1 лв.4 лв.
836837838
100_9.jpg (9966 bytes)101_20.jpg (9651 bytes)101_40.jpg (8857 bytes)
9 лв.20 лв.40 лв.

Тиражи: по 100 000.

*834-838 са отпечатани на кремава хартия.

1951 (2 август). 60 г. от Първия конгрес на БСДП (Българска социалдемократическа партия) на връх Бузлуджа. Худ. В. Стайков. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х10).

60 г. от Първия конгрес на БСДП (Българска социалдемократическа партия) на връх Бузлуджа. Худ. В. Стайков. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х10).

Реч на Димитър Благоев на конгреса (по картина на К. Буюклийски и П. Петров).

839840841
106_1.jpg (11569 bytes)106_4.jpg (11653 bytes)106_9.jpg (12202 bytes)
1 лв.4 лв.9 лв.

Тиражи: по 150 000.

1951 (10 октомври). Бодра смяна. Худ. Ив. Манев (842), В. Стайков (843 и 845) и П. Вълков (844). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

Бодра смяна. Худ. Ив. Манев (842), В. Стайков (843 и 845) и П. Вълков (844). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

842 - детски ясли; 843 - кръжок “Сръчни ръце”; 844 - детска площадка; 845 - пионерски лагер.

842843
105_1.jpg (9215 bytes)105_4.jpg (9853 bytes)
1 лв.4 лв.
844845
105_9.jpg (9106 bytes)105_20.jpg (11467 bytes)
9 лв.20 лв.

Тиражи: по 100 000.

1951 (29 декември). III конгрес на ОРПС. Худ. Г. Манолов. П. дълбок. Наз. Л 103/4, Л 103/4:111/2, Л 111/2: 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

III конгрес на ОРПС. Худ. Г. Манолов. П. дълбок. Наз. Л 10/, Л 10/:11/, Л 11/: 10/ и Л 11/. Листа (10х10).

846 - строителство на химическия завод в Ди-митровград; 847 - Георги Димитров и Вълко Червенков.

846847
107_1.jpg (10418 bytes)107_4.jpg (8414 bytes)
1 лв.4 лв.

Тиражи: по 2 000 000.

 
1952 - 1954 гг.

1 9 5 2 

1952 (1 февруари). Народен орден на труда. Худ. Цв. Костуркова и Г. Жозев. П. висок. Наз. Г 123/4. Листа (10х10).

848, 850, 852 - лицева страна на ордена; 849, 851, 853 - обратна страна.

848849850
108_1.jpg (7264 bytes)108_1_1.jpg (6498 bytes)108_4_1.jpg (6421 bytes)
1 лв.1 лв.4 лв.
851852853
108_4.jpg (6941 bytes)108_9_1.jpg (6887 bytes)108_9.jpg (6350 bytes)
4 лв.9 лв.9 лв.

Тиражи: 848-851 - по 5 000 000; 852-853 - по 500 000.

1952 (16 май). Редовни - язовир “Васил Коларов”. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Редовни - язовир “Васил Коларов”. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Язовир "В. Коларов" (сега "Голям Беглик").

854855856
109_4.jpg (7387 bytes)109_12.jpg (8116 bytes)109_16.jpg (7430 bytes)
4 ст.12 ст.16 ст.
857858
110_44.jpg (8319 bytes)110_80.jpg (8789 bytes)
44 ст.80 ст.

Тиражи: 854 - 15 000 000; 855 и 857 - по 4 000 000; 856 - 10 000 000; 858 - 500 000.

* От всички стойности се срещат с различни нюанси, както и отпечатани на различни видове хартия.

* От 854-856 се срещат и с наз. Л 10 3/4 и Л 111/2, с комбинирани такива и същите, комбинирани с Л 9.

* От 854-858 са изготвени по следните известни поръчки: 543 и 547 от 10.V.1952 г.; 652 - от 10.VI.1952 г.

1952 (18 юни). 70 г. от рождението на Георги Димитров. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 10 3/4 и Л 11 1/2. Листа (10х5) за 859 и 861; (5х10) за 860.

70 г. от рождението на Георги Димитров. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 10 / и Л 11 /. Листа (10х5) за 859 и 861; (5х10) за 860.

859 - Георги Димитров на фона на химическия завод в Димитровград; 860 - Георги Димитров и Вълко Червенков; 861 - Георги Димитров.

859860861
113_16.jpg (7121 bytes)113_44.jpg (7072 bytes)113_80.jpg (7698 bytes)
16 ст.44 ст.80 ст.

Тиражи: по 160 000.

* Съществуват и смесени назъбвания.

1952 (30 юни). Редовни - ТЕЦ “Република”, Пер-ник. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Г 123/4, Л 103/4 и Л 11 1/2. Листа (10х10).

Редовни - ТЕЦ “Република”, Пер-ник. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Г 12/, Л 10/ и Л 11 /. Листа (10х10).

ТЕЦ "Република" в Перник.

862863863
111_16.jpg (6163 bytes)111_16_1.jpg (6043 bytes)111_44.jpg (5905 bytes)
16 ст. тъмнокафява16 ст. кафявомасленозелена44 ст. (4.07.)

Тиражи: 862-863 - общо 10 000 000, 864 - 5 000 000.

* От 864 се срещат и с по-светли нюанси.

1952 (23 юли). 10 г. от разстрела на Н. Й. Вапцаров. Худ. Ст. Пенчев (865), Ст. Сотиров (866) и Ал. Поплилов (867). П. дълбок. Наз. Л 10 3/4 и Л 11 1/2. Листа (10х5).

10 г. от разстрела на Н. Й. Вапцаров. Худ. Ст. Пенчев (865), Ст. Сотиров (866) и Ал. Поплилов (867). П. дълбок. Наз. Л 10 / и Л 11 /. Листа (10х5).

865 - Н. Й. Вапцаров като работник, индустриален пейзаж, откъс от стихотворението “Ще строим завод”; 866 - разстрела на Н. Й. Вапцаров и откъс от стихотворението “Писмо”; 867 - Н. Й. Вапцаров като поет.

865866867
112_16.jpg (7897 bytes)112_44.jpg (8263 bytes)112_80.jpg (6676 bytes)
16 ст.44 ст.80 ст.

Тиражи: по 100 000.

1952 (1 септември). 40 г. от Учредителната кон-ференция на СРСДМ (т.с.). Худ. В. Стайков (868), Д. Гюдженов (869), В. Томов (870) и П. Вълков (871). П. дълбок. Наз. Л 10 3/4, Л 10 3/4:11 1/2 и Л 11 1/2. Листа (5х10).

40 г. от Учредителната кон-ференция на СРСДМ (т.с.). Худ. В. Стайков (868), Д. Гюдженов (869), В. Томов (870) и П. Вълков (871). П. дълбок. Наз. Л 10 /, Л 10 /:11 / и Л 11 /. Листа (5х10).

868 - Георги Димитров сред участниците в конфе-ренцията; 869 - партизани в акция; 870 - граничари с куче, трактор и химическия завод в Димитровград; 871 - Георги Димитров сред бригадири и строителен обект.

868869
114_2.jpg (10186 bytes)114_16.jpg (9570 bytes)
2 ст.16 ст.
870871
114_44.jpg (9652 bytes)115_80.jpg (9456 bytes)
44 ст.80 ст.

Тиражи: по 100 000.

1952 (6 ноември). 35 г. от Октомврийската социа-листическа революция в 1917 г., Русия. Худ. В. Стайков (872), Г. Железаров (873), В. Томов (874-875) и П. Вълков (876). П. дълбок. Наз. Л 103/4 и Л 111/2. Листа (10х10).

35 г. от Октомврийската социа-листическа революция в 1917 г., Русия. Худ. В. Стайков (872), Г. Железаров (873), В. Томов (874-875) и П. Вълков (876). П. дълбок. Наз. Л 10/ и Л 11/. Листа (10х10).

872 - щурмът на Зимния дворец в С. Петербург; 873 - Волго-Донският канал; 874 - гълъб на мира на фона на земното кълбо; 875 - Владимир Илич Ленин и Йосиф Висарионович Сталин; 876 - Цимлянската ВЕЦ, В. И. Ленин и Й. В. Сталин.

872873
116_4.jpg (9376 bytes)116_8.jpg (7878 bytes)
4 ст.8 ст.
874875876
117_16.jpg (8434 bytes)117_44.jpg (9159 bytes)117_80.jpg (8460 bytes)
16 ст.44 ст.80 ст.

Тиражи: по 150 000.

1952 (11 ноември). Редовни - народно творчество: резба. Худ. Ст. Пенчев (877), В. Томов (878-880 и 882-885) и Ив. Манев (881). П. дълбок. Наз. Г 123/4. Листа (10х10).

Редовни - народно творчество: резба. Худ. Ст. Пенчев (877), В. Томов (878-880 и 882-885) и Ив. Манев (881). П. дълбок. Наз. Г 12/. Листа (10х10).

Дърворезби: 877 - от олтарната врата в църквата “Рождество Богородично” в Рилския манастир; 878 - от олтара на църквата “Св. Богородица” в Пазарджик; 879 - от олтара на църквата “Рождество Богородично”; 880 - от олтара на църквата “Рождество Богородично”; 881 - от олтара на църквата “Св. Богородица”; 882 - от таван на къща във Велико Търново; 883-885 - от олтара на църквата “Св. Богородица”.

877878879881
118_2.jpg (11183 bytes)118_8.jpg (6854 bytes)118_12.jpg (5964 bytes)118_28.jpg (6138 bytes)
2 ст.8 ст.12 ст.28 ст.
880882883
118_16.jpg (6920 bytes)118_44.jpg (7022 bytes)119_80.jpg (6979 bytes)
16 ст.44 ст.80 ст.
884885
119_1.jpg (7246 bytes)119_4.jpg (6730 bytes)
1 лв.4 лв.

Тиражи: 877-878 и 882-884 - по 2 000 000; 879 - 6 000 000; 880 - 20 000 000; 881 - 4 250 000; 885 - 1 050 000.

1 9 5 3

1953 (19 февруари). 80 г. от обесването на Васил Левски. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

886 - В. Левски и пейзаж от България; 887 - В. Левски сред народа.

886887
120_16.jpg (7266 bytes)120_44.jpg (9388 bytes)
16 ст.44 ст.

* 886-887 са отпечатани на кремава хартия.

1953 (3 март). 75 г. от Освобождението на България 1878 г. Худ. Г. Богданов, Е. Поптошев и Ив. Табаков. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х10) за 888 и 890-892; (10х5) за 889.

75 г. от Освобождението на България 1878 г. Худ. Г. Богданов, Е. Поптошев и Ив. Табаков. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х10) за 888 и 890-892; (10х5) за 889.

888 - преминаването на руските войски през река Дунав при Свищов 1877 г.; 889 - боят на Орлово гнездо 1877 г.; 890 - посрещането на руските войски 1877 г.; 891 - посрещането на руските войски през 1877 г. и на Съветската армия през 1944 г.; 892 - паметникът на Шипка и химическият комбинат в Димитровград.

888889890
122_8.jpg (12788 bytes)121_16_1.jpg (13121 bytes)122_44.jpg (12804 bytes)
8 ст.16 ст.44 ст.
891892
122_80.jpg (13002 bytes)123_1.jpg (10143 bytes)
80 ст.1 лв.

Тиражи: 888-889 - по 1 000 000; 890 - 1 500 000; 891-892 - по 150 000.

1953 (9 март). 8 март - Международен ден на жената. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

8 март - Международен ден на жената. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

893894
121_16_2.jpg (7949 bytes)121_16.jpg (6993 bytes)
16 ст. синя16 ст. тъмнозелена

Тиражи: по 500 000.

1953 (25 април). 70 г. от смъртта на Карл Маркс. Худ. Ст. Сотиров. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

70 г. от смъртта на Карл Маркс. Худ. Ст. Сотиров. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

Основоположникът на научния комунизъм и неговият труд "Капиталът".

895896
124_16.jpg (7768 bytes)124_44.jpg (8719 bytes)
16 ст.44 ст.

Тиражи: по 150 000.

1953 (30 април). Първи май - Международен ден на труда. Худ. Ал. Поплилов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Първи май - Международен ден на труда. Худ. Ал. Поплилов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Манифестация със знамена на БКП и портрети на Георги Димитров и Вълко Червенков (председател на Министерския съвет).

897
124_16_16.jpg (9093 bytes)
16 ст.

Тираж: 500 000.

1953 (23 май). Й. В. Сталин - траурни. Худ. Н. Петков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Й. В. Сталин - траурни. Худ. Н. Петков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

898899
123_16_1.jpg (8818 bytes)123_16.jpg (8063 bytes)
16 ст. тъмнокафява16 ст. тъмносива

Тиражи: 898 - 1 000 000; 899 - 4 000 000.

1953 (8 август). 50 г. от Илинденското въстание 1903 г. Худ. Вл. Коренев и Т. Данов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

50 г. от Илинденското въстание 1903 г. Худ. Вл. Коренев и Т. Данов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

900 - Гоце Делчев; 901 - въстаническа атака.

900901
126_16.jpg (8410 bytes)126_1.jpg (9903 bytes)
16 ст.1 лв.

Тиражи: 900 - 1 000 000; 901 - 500 000.

1953 (19 август). 50 г. от Преображенското въстание 1903 г. Худ. Вл. Коренев и Т. Данов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

50 г. от Преображенското въстание 1903 г. Худ. Вл. Коренев и Т. Данов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

902
126_44.jpg (9822 bytes)
44 ст.

Тираж: 150 000.

1953 (18 септември). 23 септември - Ден на народната армия. Худ. П. Пенев (903) и В. Томов (904). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

23 септември - Ден на народната армия. Худ. П. Пенев (903) и В. Томов (904). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

903 - войник от Българската народна армия и въстаническа атака от 1923 г.; 904 - войник на стража, селскостопански и индустриален пейзаж, електрификация.

903904
125_16.jpg (9716 bytes)125_44.jpg (9381 bytes)
16 ст.44 ст.

Тиражи: 903 - 1 000 000; 904 - 500 000.

1953 (21 септември). 50 г. от създаването на БРСДП (т.с.). Худ. Ст. Сотиров и Н. Петков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

50 г. от създаването на БРСДП (т.с.). Худ. Ст. Сотиров и Н. Петков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

905 - Димитър Благоев; 906 - Д. Благоев и Г. Димитров.

905906
129_16.jpg (8595 bytes)129_44.jpg (9765 bytes)
16 ст.44 ст.

Тиражи: 905 - 1 000 000; 906 - 500 000.

1953 (22 септември). 30 г. от Септемврийското въстание 1923 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

30 г. от Септемврийското въстание 1923 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

907 - Георги Димитров и Васил Коларов - водачи на въстанието; 908 - знаменосец и въстаническа атака; 909 - въстанали работници и селяни.

907908909
127_8.jpg (7923 bytes)127_16.jpg (8654 bytes)127_44.jpg (9017 bytes)
8 ст.16 ст.44 ст.

Тиражи: 907-908 - по 1 000 000; 909 - 150 000.

1953 (17 октомври). Българо-съветска дружба. Худ. Ал. Жендов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Българо-съветска дружба. Худ. Ал. Жендов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

910 - железопътен мост на Подбалканската линия; 911 - монтажник на химическия завод в Димитровград; 912 - отливане на стомана в завода в Перник; 913 - жътва със съветски комбайн.

910911912913
128_8.jpg (8211 bytes)128_16.jpg (9429 bytes)129_44_44.jpg (8821 bytes)128_80.jpg (6878 bytes)
8 ст.16 ст.44 ст.80 ст.

Тиражи: 910 - 1 000 000; 911 - 2 000 000; 912-913 - 150 000.

1953 (30 октомври). Редовни - лечебни растения. Худ. Б. Ангелушев, Ив. Манев и Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 131/4. Листа (10х10).

Редовни - лечебни растения. Худ. Б. Ангелушев, Ив. Манев и Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13/. Листа (10х10).

914 - беладона (лудо биле); 915 - татул; 916 - градински чай; 917-918 - шипка; 919-920 - тинтява; 921 - мак; 922 - лютива мента; 923 - мечо грозде; 924 - подбел; 925 - иглика; 926 - глухарче; 927 - вълнест напръстник.

914915916917918
130_2.jpg (5813 bytes)130_4.jpg (5682 bytes)131_8.jpg (7073 bytes)131_12.jpg (6341 bytes)131_12_12.jpg (6633 bytes)
2 ст.4 ст.8 ст.12 ст. оранжева12 ст. чернозелена
919920921922923
131_16.jpg (7450 bytes)131_16_16.jpg (6899 bytes)131_20.jpg (6715 bytes)132_28.jpg (6630 bytes)132_40.jpg (8138 bytes)
16 ст. ултрамарин16 ст. кафявочерв.20 ст.28 ст.40 ст.
924925926927
132_44.jpg (6468 bytes)132_80.jpg (6360 bytes)132_1.jpg (6856 bytes)132_2.jpg (7045 bytes)
44 ст.80 ст.1 лв.2 лв.

Тиражи: 914-915 и 917-918 - по 5 000 000; 916 и 924 - по 1 000 000; 919 - 10 000 000; 920 - 3 000 000; 925-927 - по 500 000.

* 915, 919-921 и 923-926 са отпечатани и (или) на кремава хартия.

* Съществуват марки и с наз. Л 103/4, Л 111/2 и Л 13, както и комбинирани между тях.

* Марките са отпечатани на хартия с различна дебелина и цвят на гума, с цветови нюанси и с различно широки маржове.

1953 (18 декември). Лечебни растения. Блок. Худ. на рамката Ст. Кънчев. П. дълбок. Неназ. Размери 161х172 мм.

928
228.jpg (70652 bytes)
6 лв.  (2, 4, 8, 12 16, 20, 28, 40, 44, 80 ст. 1 и 2 лв.+46 ст.)

Тираж: 50 000.

1953 (16 декември). 75 г. от основаването на Държавната библиотека “Васил Коларов” (сега Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"). Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

75 г. от основаването на Държавната библиотека “Васил Коларов” (сега Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"). Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

929
130_44.jpg (8321 bytes)
44 ст.

Тираж: 300 000.

1953 (26 декември). Профсъюзна самодейност. Худ. Л. Зидаров (930) и Ал. Поплилов (931). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Профсъюзна самодейност. Худ. Л. Зидаров (930) и Ал. Поплилов (931). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

930931
134_16.jpg (8153 bytes)134_44.jpg (8262 bytes)
16 ст.44 ст.

Тиражи: 930 - 1 000 000; 931 - 500 000.

* От 930 има и с наз. Л 103/4.

 

1 9 5 4

1954 (12 февруари). Въздушна поща. Редовни - изгледи. Худ. Ст. Сотиров (932, 939 и 941), В. Йончев (933-934 и 940) и В. Стайков (935-938). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Въздушна поща. Редовни - изгледи. Худ. Ст. Сотиров (932, 939 и 941), В. Йончев (933-934 и 940) и В. Стайков (935-938). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

932 - крепостта край Белоградчишките скали; 933 - входът на Панаирното градче в Пловдив; 934 - плажът във Варна; 935 - жътва с комбайн; 936 - Рилският манастир; 937 - язовир “Студена”; 938 - промишлено предприятие в Димитровград; 939 - изглед от Велико Търново; 940 - паметникът на Цар Освободител и Софийският университет “Св. Климент Охридски”; 941 - паметникът на средногорските партизани край Златица.

932933934
135_8.jpg (7642 bytes)135_12.jpg (7664 bytes)135_16.jpg (6949 bytes)
8 ст.12 ст.16 ст.
935936937
136_20.jpg (6361 bytes)136_28.jpg (9326 bytes)136_44.jpg (7567 bytes)
20 ст.28 ст.44 ст.
938939941940
137_60.jpg (8841 bytes)137_80.jpg (8322 bytes)137_4.jpg (7245 bytes)137_1.jpg (7366 bytes)
60 ст.80 ст.4 лв.1 лв.

Тиражи: 932 - 2 000 000; 933 и 935-937 - по 1 000 000; 934 - 5 500 000; 938-940 - по 500 000; 941 - 300 000.

* 935-940 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (13 март). 30 г. от смъртта на В. И. Ленин. Худ. Ст. Господинова (942), Б. Ангелушев (943), Т. Бочева - Паспалеева (944) и Ил. Христов (945). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

30 г. от смъртта на В. И. Ленин. Худ. Ст. Господинова (942), Б. Ангелушев (943), Т. Бочева - Паспалеева (944) и Ил. Христов (945). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

942 - В. И. Ленин и Й. В. Сталин на събрание; 943 - паметникът на В. И. Ленин в Москва и Московският държавен университет “М. В. Ломоносов”; 944 - мавзолеят на В. И. Ленин в Москва и Спаската кула на Кремъл; 945 - В. И. Ленин.

942943944945
133_16.jpg (8026 bytes)133_44.jpg (6734 bytes)133_80.jpg (6893 bytes)133_1.jpg (6028 bytes)
16 ст.44 ст.80 ст.1 лв.

Тиражи: по 150 000.

* 942-945 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (28 април). 30 г. от смъртта на Димитър Благоев. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

30 г. от смъртта на Димитър Благоев. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Благоев като ръководител на работническата класа и теоретик на социализма.

946947
138_16.jpg (8541 bytes)138_44.jpg (8101 bytes)
16 ст.44 ст.
Тиражи: по 150 000.

* 946-947 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (11 юни). 5 г. без Г. Димитров. Худ. Ст. Пенчев и О. Богданова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

5 г. без Г. Димитров. Худ. Ст. Пенчев и О. Богданова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Димитров като партиен и държавен ръководител и родоначалник на индустриализацията на България.

948949
138_44_1.jpg (9293 bytes)139_80.jpg (8763 bytes)
44 ст.80 ст.

Тиражи: по 150 000.

* 948-949 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (30 юли). 1 август - Ден на железничаря. Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

1 август - Ден на железничаря. Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

951
141_44.jpg (15196 bytes)
44 ст. синьозелена

Тиражи: 950 - 500 000; 951 - 1 000 000.

* 950-951 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (19 август). 29 август - Ден на миньора. Худ. Л. Зидаров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

29 август - Ден на миньора. Худ. Л. Зидаров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

952
140_44.jpg (16438 bytes)
44 ст.

Тираж: 500 000.

* 952 е отпечатана на кремава хартия.

1954 (4 септември). 10 г. от 9-ти септември 1944 г. Худ. Ал. Поплилов (953), Б. Ангелушев (954-956) и Л. Зидаров (957-958). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

. 10 г. от 9-ти септември 1944 г. Худ. Ал. Поплилов (953), Б. Ангелушев (954-956) и Л. Зидаров (957-958). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

953 - посрещане на партизаните; 954 - посрещане на Съветската армия; 955 - промишлено предприятие; 956 - Г. Димитров - водач на трудещите се; 957 - пионери; 958 - Г. Димитров.

953954955
142_12.jpg (18257 bytes)142_16.jpg (18234 bytes)142_28.jpg (15677 bytes)
12 ст.16 ст.28 ст.
957956958
143_80.jpg (13536 bytes)143_44.jpg (17271 bytes)143_1.jpg (14336 bytes)
80 ст.44 ст.1 лв.

Тиражи: 953-955 - по 1 000 000; 956-958 - по 150 000.

* 953-958 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (27 октомври). 85 г. Българска академия на науките. Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

85 г. Българска академия на науките. Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

959
144_80.jpg (17211 bytes)
80 ст.

Тираж: 200 000.

* 959 е отпечатана на кремава хартия.

1954 (21 декември). Спорт. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5) за 960-961 и 963; (5х10) за 962.

Спорт. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5) за 960-961 и 963; (5х10) за 962.

960-963 - традиционни олимпийски спортове.

960961
146_16.jpg (8559 bytes)146_44.jpg (8346 bytes)
16 ст.44 ст.
962963
145_80.jpg (10351 bytes)146_2.jpg (8208 bytes)
80 ст.2 лв.

Тиражи: по 150 000.

* 960-963 са отпечатани на кремава хартия.

1954 (28 декември). 50 г. профсъюзно движение. Худ. Ст. Сотиров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

50 г. профсъюзно движение. Худ. Ст. Сотиров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

964 - работници на почивка във Велинград; 965 - стоманолеяр; 966 - Г. Димитров, Д. Благоев и Г. Кирков - водачи на работническата класа.

964965966
149_16.jpg (8179 bytes)149_44.jpg (9857 bytes)149_80.jpg (9709 bytes)
16 ст.44 ст.80 ст.
Тиражи: по 150 000.

* 964-966 са отпечатани на кремава хартия.

 
1955 - 1957 гг.

1 9 5 5

1955 (19 февруари). Редовни - икономическа про-паганда: ТКЗС - селскостопански животни. Худ. Н. Тузсузов. П. дълбок. Наз. Г 131/4. Листа (10х10).

Редовни - икономическа про-паганда: ТКЗС - селскостопански животни. Худ. Н. Тузсузов. П. дълбок. Наз. Г 13/. Листа (10х10).
967968
147_2.jpg (6423 bytes)147_4.jpg (5682 bytes)
2 ст.4 ст.
969970
147_12.jpg (6417 bytes)147_16.jpg (6930 bytes)
12 ст.16 ст.

Тиражи: 967-969 - по 5 000 000; 970 - 2 000 000.

* От 967-970 съществуват с наз. Л 103/4, Л 111/2 и Л 13, както и с комбинирани между тях.

1955 (19 февруари). Редовни - икономическа пропаганда: строителство - модерни сгради. Худ. Ж. Желев. П. дълбок. Наз. Г 131/4. Листа (10х10).

Редовни - икономическа пропаганда: строителство - модерни сгради. Худ. Ж. Желев. П. дълбок. Наз. Г 13/. Листа (10х10).

971 - Телефонната палата в София; 972 - Партийният дом на БКП в София; 973 - жилищни блокове в София; 974 - Завод за целулоза “Ст. Кираджиев”, гр. Стамболийски.

971972
148_28.jpg (7180 bytes)148_44.jpg (6298 bytes)
28 ст.44 ст.
973974
148_80.jpg (6520 bytes)148_1.jpg (6535 bytes)
80 ст.1 лв.

Тиражи: 971 - 3 000 000; 972 - 4 000 000; 973-974 - по 2 000 000.

* Съществуват сведения за линейни назъбвания, както при 967-970.

* 972 - отпечатана на кремава хартия в променен цвят - виж 1018.

1955 (5 март). 8 март - Международен ден на жената. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

8 март - Международен ден на жената. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).
975977976
150_12.jpg (8744 bytes)150_44_44.jpg (7989 bytes)150_16.jpg (7438 bytes)
12 ст.44 ст.16 ст.

Тиражи: 975-976 - по 250 000; 977-978 - по 125 000.

1955 (8 март). Надпечатка - нова номинална стойност. П. типографен.

Надпечатка - нова номинална стойност. П. типографен.
979
153_4_4_4.jpg (6034 bytes)
16 ст. в. 4 лв. черна надп. в. 819

Тираж: 1 000 000.

* 979 е в два вида: дебела надпечатка с височина на цифрите 5 мм и тънка надпечатка с височина 4 мм.

* Съществуват двойни, обърнати и разместени над-печатки.

* Съществуват надпечатки в. 819 и с двата вида хартия - бяла и кремава, както и с нюанси в цвета на марката.

1955 (23 април). 1 май - Международен ден на труда. Худ. В. Стайков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

1 май - Международен ден на труда. Худ. В. Стайков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).
980981
151_16.jpg (8928 bytes)151_44.jpg (9080 bytes)
16 ст.44 ст.

Тиражи: по 200 000.

1955 (21 май). 1100 г. славянобългарска писменост. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

1100 г. славянобългарска писменост. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

982 - Св. Св. Кирил и Методий; 983 - Паисий Хилендарски; 984 - Никола Карастоянов и първата българска печатарска преса; 985 - Христо Бо-тев; 986 - Иван Вазов; 987 - Димитър Благоев, в. “Работник” и сп. “Ново време”; 988 - Полиграфически комбинат “Димитър Благоев” в София.

982983984985
151_4.jpg (9746 bytes)151_8.jpg (7931 bytes)152_16.jpg (8905 bytes)152_28.jpg (9051 bytes)
4 ст.8 ст.16 ст.28 ст.
986987988
152_44.jpg (9496 bytes)152_80.jpg (8497 bytes)153_2.jpg (8241 bytes)
44 ст.80 ст.2 лв.

Тиражи: 982 - 1 500 000; 983-984 - по 1 000 000; 985-987 - по 150 000; 988 - 100 000.

* 982-988 са отпечатани на кремава хартия.

1955 (30 юни). 30 г. от гибелта на поетите-антифашисти Сергей Румянцев, Христо Ясенов и Гео Милев. Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

30 г. от гибелта на поетите-антифашисти Сергей Румянцев, Христо Ясенов и Гео Милев. Худ. Ст. Господинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).
989990991
154_12.jpg (7230 bytes)154_16.jpg (7694 bytes)154_44.jpg (6753 bytes)
12 ст.16 ст.44 ст.

Тиражи: по 150 000.

* 989-991 са отпечатани на кремава хартия.

1955 (30 юли). 60 г. от смъртта на Фридрих Енгелс. Худ. Ст. Господинова и Т. Бочева. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

60 г. от смъртта на Фридрих Енгелс. Худ. Ст. Господинова и Т. Бочева. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).
992
155_44_1.jpg (7599 bytes)
44 ст.

Тираж: 150 000.

* 992 е отпечатана на кремава хартия

1955 (30 юли). V световен младежки фестивал (Фестивал на младежта и студентите), Варшава. Худ. Л. Зидаров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

V световен младежки фестивал (Фестивал на младежта и студентите), Варшава. Худ. Л. Зидаров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Младежи и девойка от различни раси.

993
155_44.jpg (9731 bytes)
44 ст.

Тираж: 150 000.

* 993 е отпечатана на кремава хартия.

1955 (30 юли). Световен конгрес на майките, Лозана. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Световен конгрес на майките, Лозана. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

“Майчинство”, скулптура на Ив. Фунев.

994
155_44_2.jpg (8124 bytes)
44 ст.

Тираж: 150 000.

* 994 е отпечатана на кремава хартия.

1955 (31 август). ХVI международен мострен панаир Пловдив. Худ. П. Дачев (995 и 997-998) и Хр. Николов (996). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

ХVI международен мострен панаир Пловдив. Худ. П. Дачев (995 и 997-998) и Хр. Николов (996). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

995 - входът на първото изложение в Пловдив 1892 г.; 996 - скулптурна група пред входа на панаирното градче; 997 - плодове и бъклица; 998 - плакат за панаира.

996995997998
156_16.jpg (7205 bytes)156_4.jpg (8325 bytes)156_44.jpg (9422 bytes)156_80.jpg (8698 bytes)
16 ст.4 ст.44 ст.80 ст.

Тиражи: 995 - 500 000; 996 - 300 000; 997-998 - по 150 000.

* 995-998 са отпечатани на кремава хартия.

1955 (31 октомври). Велики културни годишнини. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10) за 999-1002; (10х10) с 50 марки и 50 вин. за 1003-1004.

Велики културни годишнини. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10) за 999-1002; (10х10) с 50 марки и 50 вин. за 1003-1004.

999 - Фридрих фон Шилер (немски поет и драматург); 1000 - Адам Мицкевич (полски поет и драматург); 1001 - Ханс Кристиян Андерсен (датски писател); 1002 - Шарл дьо Монтескьо (френски просветител); 1003 - Мигел де Сервантес (испански писател); 1004 - Уолт Уитман (американски поет); вин. “А” - корица на “Знаменитият идалго Дон Кихот де Ла Манча” от Сервантес на испански език; вин. “Б” - корица на “Листата на тревата” от Уолт Уитман на английски език.

999100010011002
157_16.jpg (7894 bytes)157_44.jpg (8126 bytes)157_60.jpg (7796 bytes)157_80.jpg (9231 bytes)
16 ст.44 ст.60 ст.80 ст.
10031004
158_1.jpg (14850 bytes)158_2.jpg (12676 bytes)
1 лв. (с вин. А)2 лв. (с вин. Б)

Тиражи: 999 - 500 000; 1000 - 200 000; 1001-1002 - по 150 000; 1003-1004 - по 100 000.

* 999-1004 са отпечатани на кремава хартия.

1955 (1 декември). Българо-съветска дружба. Худ. Ж. Желев (1005, 1007 и 1009), Ст. Господинова (1006 и 1008) и М. Рашков (1010). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Българо-съветска дружба. Худ. Ж. Желев (1005, 1007 и 1009), Ст. Господинова (1006 и 1008) и М. Рашков (1010). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

1005 - содовият завод “Карл Маркс” в Девня; 1006 - яз. “Ал. Стамболийски”; 1007 - мостът на р. Дунав край Русе; 1008 - паметникът на Съветската армия в София; 1009 - И. В. Мичурин (съветски биолог); 1010 - Вл. В. Маяковски (руски-съветски поет).

100510061007
160_2.jpg (8321 bytes)160_4.jpg (8349 bytes)159_16.jpg (7960 bytes)
2 ст.4 ст.16 ст.
100810091010
160_44.jpg (7241 bytes)160_80.jpg (8553 bytes)160_1.jpg (7967 bytes)
44 ст.80 ст.1 лв.

Тиражи: 1005-1006 - по 1 000 000; 1007 - 500 000; 1008 - 150 000; 1009-1010 - по 100 000.

* 1005-1010 са отпечатани на кремава хартия.

 

1 9 5 6

1956 (10 февруари). 100 г. народни читалища. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

100 г. народни читалища. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

1011 - печатът на първото читалище в Свищов; 1012 - Кръстьо Пишурка (учител и театрален деец); 1013 - Бачо Киро Петров (учител и националреволюционер).

101110121013
162_12.jpg (9271 bytes)162_16.jpg (7300 bytes)162_44.jpg (6944 bytes)
12 ст.16 ст.44 ст.
Тиражи: 1011-1012 - по 500 000; 1013 - 100 000.

* 1011-1013 са отпечатани на кремава хартия.

1956 (14 април). Редовни - плодове (I част). Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Редовни - плодове (I част). Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

1014 - дюли; 1015 - круши; 1016 - ябълки; 1017 - грозде.

1014101510161017
161_4.jpg (9188 bytes)161_8.jpg (8217 bytes)161_16.jpg (8436 bytes)161_44.jpg (9053 bytes)
4 ст.8 ст.16 ст.44 ст.
Тиражи: 1014-1015 - по 2 000 000; 1016 - 5 000 000; 1017 - 1 000 000.

* 1014-1017 в променени цветове виж 1054-1057.

1956 (20 април). Редовни - строителство (II издание, с променен цвят и на друга хартия). Худ. Ж. Желев. П. дълбок. Наз. Г 131/4 и Л 103/4:13. Листа (10х10).

Редовни - строителство (II издание, с променен цвят и на друга хартия). Худ. Ж. Желев. П. дълбок. Наз. Г 13/ и Л 10/:13. Листа (10х10).

Виж 972.

1018 44 ст.

Тираж: 6 000 000.

* 1018 е отпечатана на кремава хартия.

1956 (28 април). 80 г. от Априлското въстание 1876 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

80 г. от Априлското въстание 1876 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

1019 - въстанници с черешовото топче; 1020 - Хвърковатата чета на Бенковски.

10191020
163_16.jpg (8523 bytes)163_44.jpg (8771 bytes)
16 ст.44 ст.
Тиражи: по 150 000.

1956 (30 май). 100 г. от рождението на Димитър Благоев. Худ. Н. Петков. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

. 100 г. от рождението на Димитър Благоев. Худ. Н. Петков. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

Д. Благоев и родната му къща в с. Загоричане, Костурско, Гръцка Македония.

1021
164_44_1.jpg (9323 bytes)
44 ст.
Тираж: 200 000.

1956 (29 юни). Редовни - плодове (II част). Худ. Б. Ангелушев и Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13 и Л 103/4. Листа (10х10).

Редовни - плодове (II част). Худ. Б. Ангелушев и Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13 и Л 10/. Листа (10х10).

1022 - череши; 1023 - сливи; 1024 - праскови; 1025 - ягоди.

1022102310241025
165_2.jpg (8277 bytes)165_12.jpg (8877 bytes)165_28.jpg (8392 bytes)165_80.jpg (8444 bytes)
2 ст.12 ст.28 ст.80 ст.
Тиражи: 1022 и 1024 - по 8 000 000; 1023 - 10 000 000; 1025 - 4 000 000.

1956 (29 август). ХVI Олимпийски игри, Мелбърн. Худ. В. Томов (1026-1029 и 1031) и Л. Зидаров (1030). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5) за 1026-1027 и 1030; (5х10) за 1028-1029 и 1031.

ХVI Олимпийски игри, Мелбърн. Худ. В. Томов (1026-1029 и 1031) и Л. Зидаров (1030). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5) за 1026-1027 и 1030; (5х10) за 1028-1029 и 1031.

1026- 1031 - олимпийски спортове (1030 представя баскетбол (жени), който тогава още не е олимпийски спорт).

10261027
166_4.jpg (11188 bytes)166_12.jpg (11032 bytes)
4 ст.12 ст.
10281029
166_16.jpg (11642 bytes)167_44.jpg (12467 bytes)
16 ст.44 ст.
10301031
167_80.jpg (11712 bytes)167_1.jpg (11063 bytes)
80 ст.1 лв.
Тиражи: 1026-1028 - по 800 000; 1029-1031 - по 400 000.

1956 (1 септември). ХVII международен мострен панаир Пловдив. Худ. Д. Кръстев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

ХVII международен мострен панаир Пловдив. Худ. Д. Кръстев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Тютюн, маслодайна роза, промишлено предприятие.

1033
164_44.jpg (9031 bytes)
44 ст. лилавочервена
Тиражи: по 150 000.

1956 (15 октомври). Въздушна поща. 30 г. безмоторно летене. Худ. Т. Захариев, Ал. Хаджиев и Ив. Иванов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Въздушна поща. 30 г. безмоторно летене. Худ. Т. Захариев, Ал. Хаджиев и Ив. Иванов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Пускане на безмоторни самолети в полет.

103410351036
169_44.jpg (8820 bytes)169_60.jpg (7327 bytes)169_80.jpg (8090 bytes)
44 ст.60 ст.80 ст.
Тиражи: 1034-1035 - по 1 000 000; 1036 - 500 000.

1956 (16 ноември). 100 г. български театър. Худ. Т. Захариев (1037) и Д. Кръстев (1038). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

100 г. български театър. Худ. Т. Захариев (1037) и Д. Кръстев (1038). П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

1037 - Народният театър; 1038 - Добри Войников и Сава Доброплодни, създатели на българския театър.

10371038
168_16.jpg (7339 bytes)168_44.jpg (8177 bytes)
16 ст.44 ст.
Тиражи: 1037 - 500 000; 1038 - 200 000.

1956 (29 декември). Велики културни годишнини. Худ. Б. Ангелушев, Л. Зидаров и Т. Данов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Велики културни годишнини. Худ. Б. Ангелушев, Л. Зидаров и Т. Данов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

1039 - Бенджамин Франклин (американски учен и държавен деец); 1040 - Рембранд Харменс ван Рейн (холандски художник); 1041 - Волфганг Амадеус Моцарт (австрийски композитор); 1042 - Хайнрих Хайне (немски поет); 1043 - Джордж Бърнард Шоу (английски драматург); 1044 - Фьодор Достоевски (руски писател); 1045 - Хенрик Ибсен (норвежки писател и драматург); 1046 - Пиер Кюри (френски физик и химик).

1039104010411042
170_16.jpg (7466 bytes)170_20.jpg (7078 bytes)170_40.jpg (8198 bytes)170_44.jpg (7798 bytes)
16 ст.20 ст.40 ст.44 ст.
1043104410451046
170_60.jpg (6818 bytes)171_80.jpg (6931 bytes)171_1.jpg (6272 bytes)171_2.jpg (7410 bytes)
60 ст.80 ст.1 лв.2 лв.
Тиражи: 1039-1045 - по 200 000; 1046 - 150 000.

 

1 9 5 7

1957 (6 март). IV колоездачна обиколка на Египет. Худ. П. Рачев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5).

IV колоездачна обиколка на Египет. Худ. П. Рачев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5).

10481049
175_80_1.jpg (10633 bytes)172_16.jpg (6484 bytes)
80 ст. зеленосиня16 ст.

Тиражи: по 400 000.

 

1957 (8 март). 60 г. списание “Ново време”. Худ. Ив. Захариев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

60 г. списание “Ново време”. Худ. Ив. Захариев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

1049 16 ст.

Тираж: 300 000.

1957 (8 март). 8 март - Международен ден на жената. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

8 март - Международен ден на жената. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

105010511052
173_12.jpg (7608 bytes)173_16.jpg (6907 bytes)173_44.jpg (7390 bytes)
12 ст.16 ст.44 ст.

Тиражи: 1050-1051 - по 400 000; 1052 - 200 000.

1957 (8 април). Надпечатка - нова номинална стойност. П. типографен.

Надпечатка - нова номинална стойност. П. типографен.

Първият български трактор.

1053
176_16.jpg (6833 bytes)
16 ст. в. 1 лв. черв. надп. в. 817

Тираж: неизвестен.

* 1053 е изготвена с два вида надпечатки - тънка и дебела, и на марки с два вида хартии - бяла и кремава.

1957 (13 април). Редовни - плодове (II издание, с променени цветове, виж 1014-1017). Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Г 13 и Л 103/4. Листа (10х10).

Редовни - плодове (II издание, с променени цветове, виж 1014-1017). Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Г 13 и Л 10/. Листа (10х10).

1054105510561057
174_4.jpg (7395 bytes)174_8.jpg (7189 bytes)174_16.jpg (6567 bytes)174_44.jpg (6787 bytes)
4 ст.8 ст.16 ст.44 ст.

Тиражи: 1054 - 10 000 000; 1055 - 5 000 000; 1056 - 10 000 000; 1057 - 5 000 000.

1957 (21 май). Въздушна поща. 10 г. гражданска авиация. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 123/4. Листа (10х10).

Въздушна поща. 10 г. гражданска авиация. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 12/. Листа (10х10).

1058
177_80.jpg (8103 bytes)
80 ст.

Тиражи: по 100 000.

1957 (22 май). 100 г. от първото честване на братята Кирил и Методий. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

100 г. от първото честване на братята Кирил и Методий. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

1059
177_44.jpg (11657 bytes)
44 ст.

Тираж: 200 000.

1957 (20 юни). Х европейско първенство по баскетбол - мъже. Худ. Ст. Пенчев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5).

Х европейско първенство по баскетбол - мъже. Худ. Ст. Пенчев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5).

1060
178_44_1.jpg (10600 bytes)
44 ст.

Тираж: 400 000.

1957 (18 юли). 75 г. от рождението на Георги Димитров. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 123/4. Листа (5х10).

75 г. от рождението на Георги Димитров. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Г 12/. Листа (5х10).

1061
178_44.jpg (8171 bytes)
44 ст.

Тираж: 200 000.

1957 (18 юли). 120 г. от рождението на Васил Левски. Худ. Н. Петков. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

120 г. от рождението на Васил Левски. Худ. Н. Петков. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

Портрет на Васил Левски.

1062
180_44.jpg (8559 bytes)
44 ст.

Тираж: 200 000.

1957 (18 юли). VI световен младежки фестивал Москва. Худ. Вл. Коренев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

VI световен младежки фестивал Москва. Худ. Вл. Коренев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Българка в народна носия на фона на Спаската кула на Кремъл в Москва.

1063
177_44_1.jpg (8121 bytes)
44 ст.

Тираж: 200 000.

1957 (27 юли). 70 г. Есперанто и 50 години Български есперантски съюз. Худ. Ст. Кънчев и М. Велев. П. дълбок. Наз. Г 123/4. Листа (5х10).

70 г. Есперанто и 50 години Български есперантски съюз. Худ. Ст. Кънчев и М. Велев. П. дълбок. Наз. Г 12/. Листа (5х10).

Портрет на основателя на Есперанто Лудвиг Заменхоф и изглед от Велико Търново.

1064
178_44_2.jpg (10813 bytes)
44 ст.
Тираж: 200 000.

1957 (13 август). 80 г. от Шипченската епопея и Освобождението на България. Худ. Ил. Петров и В. Бараков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

80 г. от Шипченската епопея и Освобождението на България. Худ. Ил. Петров и В. Бараков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

1065 - опълченец - ветеран и войник от Съветската армия; 1066 - боят на Орлово гнездо.

10651066
179_80.jpg (7467 bytes)179_44_1.jpg (7456 bytes)
16 ст.44 ст.
Тиражи: 1065 - 500 000; 1066 - 200 000.

1957 (16 септември). Седмица на гората. Худ. В. Стайков и В. Бараков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Седмица на гората. Худ. В. Стайков и В. Бараков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

106810671069
181_12.jpg (8351 bytes)181_2.jpg (7608 bytes)181_16.jpg (8525 bytes)
12 ст.2 ст.16 ст.
10701071
182_44.jpg (7479 bytes)182_80.jpg (6729 bytes)
44 ст.80 ст.

Тиражи: 1067 - 5 000 000; 1068 - 3 000 000; 1069 - 2 000 000; 1070 - 1 000 000; 1071 - 500 000.

1957 (4 октомври). IV све-товен конгрес на профсъюзите. Худ. Т. Захариев. П. дълбок. Наз. Г 123/4. Листа (5х10).

IV све-товен конгрес на профсъюзите. Худ. Т. Захариев. П. дълбок. Наз. Г 12/. Листа (5х10).

1072
184_44.jpg (9391 bytes)
44 ст.

Тираж: 200 000.

1957 (29 октомври). 40 г. от Октомврийската социалистическа революция 1917 г. Худ. В. Томов и Ст. Сотиров (1073-1075 и 1077) и Б. Ангелушев (1076). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5).

40 г. от Октомврийската социалистическа революция 1917 г. Худ. В. Томов и Ст. Сотиров (1073-1075 и 1077) и Б. Ангелушев (1076). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5).

1073 - В. И. Ленин - водач на революцията; 1074 - крайцерът “Аврора”, възвестил началото на рево-люцията; 1075 - гълъб на мира и картата на СССР; 1076 - български въстаници от 1918, 1923 и 1944 г.; 1077 - химическият завод в Димитровград.

107310741075
182_12.jpg (9123 bytes)183_16.jpg (10996 bytes)183_44.jpg (9146 bytes)
12 ст.16 ст.44 ст.
10761077
183_60.jpg (11233 bytes)183_80.jpg (10367 bytes)
60 ст.80 ст.

Тиражи: 1073-1074 - по 500 000; 1075-1076 - по 200 000; 1077 - 100 000.

1957 (28 декември). 15 г. Отечествен фронт. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

15 г. Отечествен фронт. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

Работник, селянин и интелектуалец с вдигнати за отечественофронтовски поздрав ръце.

1076
184_16_1.jpg (8155 bytes)
16 ст.

Тираж: 200 000.

1957 (28 декември). 10 г. ДСНМ. Худ. Д. Кръстев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х10).

10 г. ДСНМ. Худ. Д. Кръстев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х10).

Младеж и девойка на фона на знамето на организацията с портрет на Георги Димитров.

1079
184_16.jpg (7735 bytes)
16 ст.

Тираж: 200 000.

1957 (30 декември). Велики културни годишнини. Худ. Б. Ангелушев, Н. Петков, Л. Зидаров и Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Велики културни годишнини. Худ. Б. Ангелушев, Н. Петков, Л. Зидаров и Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

1080 - Михаил Глинка (руски композитор); 1081 - Ян Амос Коменски (чешки педагог); 1082 - Карл Линей (шведски естествоизпитател); 1083 - Уилям Блейк; 1084 - Карло Голдони (италиански драматург); 1085 - Огюст Конт (френски философ).

108010811082
186_12.jpg (6614 bytes)187_16.jpg (8445 bytes)187_40.jpg (7297 bytes)
12 ст.16 ст.40 ст.
108310841085
187_44.jpg (7324 bytes)187_60.jpg (7940 bytes)187_80.jpg (7178 bytes)
44 ст.60 ст.80 ст.
Тиражи: 1080-1084 - по 150 000; 1085 - 50 000.

 
1958 - 1960 гг.

1 9 5 8

1958 (20 януари). Редовни - курорти (I част). Худ. Б. Ангелушев, Т. Данов, Ст. Кънчев и М. Велев. П. дълбок. Наз. Г 123/4 и Л 103/4. Листа (5х10).

1086 - курорт “В. Коларов” в Родопите (сега "Пампорово"); 1087 - курорт "Момин проход"; 1088 - Несебър, старият град; 1089 - плажът на Варна.

10861087
185_16.jpg (9073 bytes)185_44.jpg (8942 bytes)
16 ст.44 ст.
10881089
186_60.jpg (9517 bytes)186_80.jpg (9338 bytes)
60 ст.80 ст.

Тиражи: 1086 - 4 000 000; 1087 - 3 000 000; 1088 - 2 000 000; 1089 - 1 000 000.

1958 (5 април). Дивеч. Худ. Вл. Коренев (1090, 1094, 1096 и 1100) и В. Томов (1091-1093, 1095, 1097-1099 и 1101). П. дълбок. Наз. Л 103/4 и неназ. Листа (5х10) за 1090, 1092-1096 и 1098-1101; (10х5) за 1091 и 1097.

Дивеч. Худ. Вл. Коренев (1090, 1094, 1096 и 1100) и В. Томов (1091-1093, 1095, 1097-1099 и 1101). П. дълбок. Наз. Л 10/ и неназ. Листа (5х10) за 1090, 1092-1096 и 1098-1101; (10х5) за 1091 и 1097.

1090 - див заек; 1091 - сръндак; 1092 - благороден елен; 1093 - дива коза; 1094 - кафява мечка; 1095 - глиган.

Наз. Л 103/4

109010911092
188_2.jpg (8551 bytes)204_12.jpg (9242 bytes)188_16.jpg (9394 bytes)
2 ст.12 ст.16 ст.
109310941095
188_44.jpg (9304 bytes)189_80.jpg (8809 bytes)189_1.jpg (9258 bytes)
44 ст.80 ст.1 лв.

Тиражи: 1090 - 2 500 000; 1091-1094 - по 1 000 000; 1095 - 500 000.

Неназ.

1096 2 ст.

1097 12 ст.

1098 16 ст.

1099 44 ст.

1100 80 ст.

1101 1 лв.

Тиражи: по 50 000.

1958 (2 юни). VII конгрес на БКП. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х10).

VII конгрес на БКП. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х10).

1102 - Карл Маркс и В. И. Ленин; 1103 - манифестанти; 1104 - металургичният завод в Перник.

110211031104
190_12.jpg (11387 bytes)191_16.jpg (11895 bytes)191_44.jpg (10803 bytes)
12 ст.16 ст.44 ст.

Тиражи: 1102-1103 - по 150 000; 1104 - 100 000.

1958 (20 юни). Шампионат за световната купа по свободна борба - София. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5).

Шампионат за световната купа по свободна борба - София. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5).
11051106
194_60.jpg (9863 bytes)194_80.jpg (8901 bytes)
60 ст.80 ст.

Тиражи: по 60 000.

1958 (5 юли). Редовни - курорти (II част). Худ. Б. Ангелушев. Т. Данов, Ст. Кънчев и М. Велев. П. дълбок. Наз. Г 123/4. Листа (5х10).

Редовни - курорти (II част). Худ. Б. Ангелушев. Т. Данов, Ст. Кънчев и М. Велев. П. дълбок. Наз. Г 12/. Листа (5х10).

1107 - зимен пейзаж от Пирин; 1108 - Млъчковата къща в Копривщица; 1109 - почивен профсъюзен дом във Велинград; 1110 - хотел край Варна.

11071108
192_4.jpg (7627 bytes)192_8.jpg (8105 bytes)
4 ст.8 ст.
11091110
192_12.jpg (8811 bytes)193_1.jpg (8174 bytes)
12 ст.1 лв.

Тиражи: 1107-1108 - по 2 000 000; 1109 - 3 000 000; 1110 - 1 000 000.

* От 1107 има и с наз. Л 103/4.

1958 (18 юли). V световно студентско първенство по шахмат, Варна. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х10)

V световно студентско първенство по шахмат, Варна. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х10)
1111
193_80.jpg (9729 bytes)
80 ст.

Тираж: 60 000.

1958 (14 септември). ХVIII Международен мострен панаир Пловдив. Худ. П. Рачев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х10).

ХVIII Международен мострен панаир Пловдив. Худ. П. Рачев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х10).

Изложбеният павилион на СССР.

1112
193_44.jpg (9281 bytes)
44 ст.

Тираж: 100 000.

1958 (19 септември). Студентски игри. Худ. В. Томов (1113 и 1115) и Ив. Иванова (1114). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х10) за 1113; (10х5) за 1114-1115.

Студентски игри. Худ. В. Томов (1113 и 1115) и Ив. Иванова (1114). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х10) за 1113; (10х5) за 1114-1115.
111411131115
196_28.jpg (9075 bytes)196_16.jpg (11469 bytes)196_44.jpg (10614 bytes)
28 ст.16 ст.44 ст.

Тиражи: по 550 000.

1958 (20 септември). Зеленчуци. Худ. Вл. Коренев (1116, 1118, 1122 и 1124), З. Георгиев (1117 и 1123), А. и М. Велеви (1119-1121, 1125-1127). П. дълбок. Наз. Г 13 и неназ. Листа (10х10).

Зеленчуци. Худ. Вл. Коренев (1116, 1118, 1122 и 1124), З. Георгиев (1117 и 1123), А. и М. Велеви (1119-1121, 1125-1127). П. дълбок. Наз. Г 13 и неназ. Листа (10х10).

1116 - кромид лук; 1117 - чеснов лук; 1118 - чушки; 1119 - домати; 1120 - краставици; 1121 - патладжани.

Наз. Г 13.

111611171118
197_2.jpg (6260 bytes)197_12.jpg (7983 bytes)197_16.jpg (7907 bytes)
2 ст.12 ст.16 ст.
111911201121
197_44.jpg (6846 bytes)197_80.jpg (7379 bytes)198_1.jpg (6462 bytes)
44 ст.80 ст.1 лв.

Тиражи: 1116 - 6 000 000; 1117 - 5 000 000; 1118 - 1 500 000; 1119 - 2 000 000; 1120 - 500 000; 1121 - 350 000.

* Със същия сюжет като 1118 виж 1161.

Неназ.

1122 2 ст.

2 ст.

1123 12 ст.

1124 16 ст.

1125 44 ст.

1126 80 ст.

1127 1 лв.

Тиражи: по 50 000.

1958 (23 септември). 35 г. от Септемврийското въстание 1923 г. Худ. Ст. Сотиров. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5).

35 г. от Септемврийското въстание 1923 г. Худ. Ст. Сотиров. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5).
11281129
198_16.jpg (9055 bytes)198_44.jpg (9611 bytes)
16 ст.44 ст.

Тиражи: 1128 - 200 000; 1129 - 100 000.

1958 (24 септември). I световна профсъюзна конференция на младите работници, Прага. Худ. Д. Кръстев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х10).

I световна профсъюзна конференция на младите работници, Прага. Худ. Д. Кръстев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х10).
1130
195_44.jpg (9817 bytes)
44 ст.

Тираж: 100 000.

1958 (13 октомври). Световно изложение Брюксел ’58. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4 и неназ. Листа (10х5).

Световно изложение Брюксел ’58. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/ и неназ. Листа (10х5).

Емблемата на световното изложение.

Наз. Л 103/4.

1131
199_1.jpg (12759 bytes)
1 лв.

Тираж: 70 000.

Неназ.

1132 1 лв.

1 лв.

Тираж: 17 000.

1958 (28 ноември). Въздушна поща. Международна геофизична година 1957-1958 г., III съветски спътник на Земята. Худ. Д. Кръстев. П. дълбок. Наз. Л 103/4 и неназ. Листа (5х10).

Въздушна поща. Международна геофизична година 1957-1958 г., III съветски спътник на Земята. Худ. Д. Кръстев. П. дълбок. Наз. Л 10/ и неназ. Листа (5х10).

Наз. Л 103/4.

1133
202_80.jpg (9715 bytes)
80 ст.

 

Тираж: 100 000.

Неназ.

1134 80 ст.

Тираж: 50 000.

1958 (29 ноември). Балкански игри. Худ. Л. Зидаров (1135-1136) и Ал. Поплилов (1137-1139). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5) за 1135 и 1139; (5х10) за 1136-1138.

Балкански игри. Худ. Л. Зидаров (1135-1136) и Ал. Поплилов (1137-1139). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5) за 1135 и 1139; (5х10) за 1136-1138.
11351139
200_16.jpg (10065 bytes)200_4.jpg (11193 bytes)
16 ст.4 лв.
113611371138
201_44.jpg (8135 bytes)201_60.jpg (10988 bytes)201_80.jpg (9568 bytes)
44 ст.60 ст.80 ст.

Тиражи: 1135-1138 - по 150 000; 1139 - 40 000.

1958 (29 ноември). IV конгрес на ДСНМ. Худ. Л. Маринов (1140 и 1143), Вл. Коренев (1141-1142) и Д. Кръстев (1144). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5) за 1140, 1142 и 1144; (5х10) за 1141 и 1143.

IV конгрес на ДСНМ. Худ. Л. Маринов (1140 и 1143), Вл. Коренев (1141-1142) и Д. Кръстев (1144). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5) за 1140, 1142 и 1144; (5х10) за 1141 и 1143.

1140 - растениевъдство; 1141 - животновъдство; 1142 - бригадири; 1143 - бригадир; 1144 - Партийният дом на БКП в София.

114011421144
202_8.jpg (9638 bytes)202_16.jpg (9268 bytes)203_44.jpg (9208 bytes)
8 ст.16 ст.44 ст.
11411143
203_12.jpg (8654 bytes)203_40.jpg (8408 bytes)
12 ст.40 ст.

Тиражи: 1140-1142 - по 200 000; 1143 - 500 000; 1144 - 150 000.

1958 (22 декември). 60 г. от рождението на Христо Смирненски. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5).

60 г. от рождението на Христо Смирненски. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5).

Хр. Смирненски и откъс от стихотворението му “През бурята”.

1145
200_16_1.jpg (10481 bytes)
16 ст.

Тираж: 200 000.

 

1 9 5 9

1959 (28 февруари). Въздушна поща. Първа съветска космическа ракета - 2.I.1959. Худ. Д. Кръстев. П. дълбок. Наз. Л 103/4 и неназ. Листа (10х5).

Космическа ракета в полет, Луната и част от земното кълбо, датата на събитието.

Наз. Л 103/4.

1146
209_2_2.jpg (10217 bytes)
2 лв. синя и жълтокафява

Тираж: 100 000.

Неназ.

1147 2 лв. синьозелена и охра

Тираж: 50 000.

 

1959 (25 март). Международен юношески фут-болен турнир УЕФА. Худ. Хр. Николов. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5).

Международен юношески фут-болен турнир УЕФА. Худ. Хр. Николов. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5).

Футболен мач на стадион “Васил Левски” в София, двубой за висока топка.

1148
210_2.jpg (10656 bytes)
2 лв.

Тираж: 150 000.

* 1148 е отпечатана на кремава хартия.

1959 (28 март). 40 г. български ски-спорт. Худ. В. Стайков. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5).

40 г. български ски-спорт. Худ. В. Стайков. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5).

1149
210_1.jpg (10492 bytes)
1 лв.

Тираж: 300 000.

* 1149 е отпечатана на кремава хартия.

1959 (28 март). ЮНЕСКО 1958. Худ. П. Рачев. П. дълбок. Наз Л 103/4 и неназ. Листа (5х10).

ЮНЕСКО 1958. Худ. П. Рачев. П. дълбок. Наз Л 10/ и неназ. Листа (5х10).

Новата сграда на организацията в Париж със заседателната зала.

Наз. Л 103/4.

1150
210_2_1.jpg (10343 bytes)
2 лв.

Тираж: 150 000.

Неназ.

1151 2 лв.

Тираж: 40 000.

* 1150-1151 са отпечатани на кремава хартия.

1959 (1 април). Надпечатка - нова номинална стойност. П. типографен. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Надпечатка - нова номинална стойност. П. типографен. Наз. Г 13. Листа (10х10).

 

1152 45 ст. в. 44 ст. тъмносиня надп.

Тираж: 5 000 000.

* Марката от 44 ст. е със сюжета на 1119, но розовочервена. Не е пускана в пощенска употреба без надпечатка.

* От 1152 се срещат с тънка тъмносиня надпечатка, както и с черна надпечатка.

1959 (4 май). 80 г. български пощи, телеграфи и телефони. Худ. М. Пейкова (1153-1154 и 1156), Ст. Кънчев (1155), Г. Ковачев (1157) и Ал. Поплилов (1158). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5) за 1153, 1155 и 1157; (5х10) за 1154, 1156 и 1158.

80 г. български пощи, телеграфи и телефони. Худ. М. Пейкова (1153-1154 и 1156), Ст. Кънчев (1155), Г. Ковачев (1157) и Ал. Поплилов (1158). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5) за 1153, 1155 и 1157; (5х10) за 1154, 1156 и 1158.

1153 - руски освободителни войски възстановяват телеграфна линия 1877 г.; 1154 - първата българска пощенска кола; 1155 - първата българска пощенска марка; 1156 - първият български пощенски автомобил; 1157 - радиорелейният център в София; 1158 - схватка с полицията по време на стачката на железничари и пощенци през 1919 г.

115311551157
211_12.jpg (9220 bytes)211_60.jpg (10695 bytes)212_1.jpg (9163 bytes)
12 ст.60 ст.1 лв.
115411561158
211_16.jpg (10081 bytes)212_80.jpg (11077 bytes)212_2.jpg (11281 bytes)
16 ст.80 ст.2 лв.

Тиражи: 1153-1154 - по 300 000; 1155-1156 - по 200 000; 1157 - 150 000; 1158 - 100 000.

1959 (16 май). 80 г. български пощи, телеграфи и телефони. Блокове. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Неназ. Размери 91х121 мм за 1159 и 125х125 мм за 1160.

80 г. български пощи, телеграфи и телефони. Блокове. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Неназ. Размери 91х121 мм за 1159 и 125х125 мм за 1160.

Виж 1153-1158.

11591160
229_5.jpg (39800 bytes)230_5.jpg (53989 bytes)
5 лв. (60 ст.+4.40 лв.)

5 лв. (12, 16 и 80 ст., и 1 лв.+2.92 лв.)

Тиражи: по 20 000.

* Репродуцираните в блоковете марки са неназъбени и с променени цветове.

* 1159 е отпечатан на кремава хартия.

1959 (15 май). Зеленчуци (II издание, с променен цвят). Худ. Вл. Коренев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Зеленчуци (II издание, с променен цвят). Худ. Вл. Коренев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Виж 1118.

1161 16 ст. светлозелена

Тираж: 15 000 000.

1959 (30 юни). Полезни птици. Худ. Вл. Коренев (1162-1163 и 1166-1167), Г. Ковачев (1164) и М. Пейкова (1165). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х10) за 1162-1163 и 1166-1167; (10х5) за 1164-1165.

Полезни птици. Худ. Вл. Коренев (1162-1163 и 1166-1167), Г. Ковачев (1164) и М. Пейкова (1165). П. дълбок. Наз. Л 10/Листа (5х10) за 1162-1163 и 1166-1167; (10х5) за 1164-1165.

1162 - синигер; 1163 - папуняк; 1164 - кълвач; 1165 - яребица; 1166 - кеклик; 1167 - кукувица.

11641165
214_16.jpg (8178 bytes)214_45.jpg (8602 bytes)
16 ст.45 ст.
11621163
213_2.jpg (7382 bytes)213_8.jpg (7560 bytes)
2 ст.8 ст.
11661167
214_60.jpg (8348 bytes)214_80.jpg (8849 bytes)
60 ст.80 ст.

Тиражи: 1162-1164 - по 1 500 000; 1165-1167 - по 400 000.

ЛЕГЕНДАТА НА БЪЛГАРСКОТО

МАРКОИЗДАВАНЕ

 

На 14 февруари 1911 г. в употреба влиза редовна поредица "Изгледи и портрети", която съдържа дванадесет стойности (виж стр. 12). Поредицата е в употреба до края на 1918 г. Марката от 50 ст. представя цар Фердинанд I и синовете му княз Симеон и принц Кирил (по картина на Ярослав Вешин). Точно тази марка ражда най-големия "куриоз" в българското маркоиздаване.

През 1913 г. в пощенската станция №1 на Пловдив, квартал "Кършияка", попада един лист от въпросната стойност, който е с обърнат център - т.е. илюстрацията е завъртяна на 180 градуса спрямо текста в марката.

konnica.jpg (61153 bytes)

Днес са известни около 30 броя от така наречената "Обърната конница", които я правят бисер не само за българската, но и за световната филателия.

Известна е предимно с датно клеймо "Пловдив 1", но има и един екземпляр с немия печат от пощенската станция в Кършияка, както и един с датно клеймо "Гюмюрджина".

Най-прочути филателни експерти са посветили редица проучвания върху историята на този куриоз, който е украсявал с присъствието си големите европейски търгове.

 

1959 (3 юли). Редовни - петилетката в съкратени срокове. Худ. Л. Йотов, Хр. Николов, Д. Кръстев и Л. Маринов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

Редовни - петилетката в съкратени срокове. Худ. Л. Йотов, Хр. Николов, Д. Кръстев и Л. Маринов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (10х10).

1168 - детска градина; 1169 - детско здравеопазване; 1170 - памукоберачка; 1171 - доячка; 1172 - тютюнонизачка; 1173 - тъкачка; 1174 - промишлени предприятия в Димитровград; 1175 - жътва с комбайн; 1176 - електромонтьор на далекопровод; 1177 - изкуствено опрашване на слънчоглед; 1178 - язовир “Студен кладенец”; 1179 - миньор; 1180 - стоманолеяр; 1181 - гроздоберачка; 1182 - работник и селянин със зъбно колело и житен сноп; 1183 - тежко машиностроене; 1184 - работник със знамето на БКП.

1169117011721173
224_4.jpg (7393 bytes)224_5.jpg (8189 bytes)224_12.jpg (9106 bytes)225_15.jpg (8822 bytes)
4 ст.5 ст.12 ст.15 ст.
116811711174
224_2.jpg (7492 bytes)224_10.jpg (7230 bytes)225_16.jpg (8259 bytes)
2 ст.10 ст.16 ст.
117511781180
04_20.jpg (7425 bytes)32_40.jpg (7437 bytes)32_60.jpg (7775 bytes)
20 ст.40 ст.60 ст.
1176117711791181
225_25.jpg (8916 bytes)04_28.jpg (7634 bytes)04_45.jpg (7707 bytes)04_80.jpg (7830 bytes)
25 ст.28 ст.45 ст.80 ст.
118211831184
04_1.jpg (7650 bytes)33_1.jpg (7714 bytes)32_2.jpg (7489 bytes)
1 лв.1,25 лв.2 лв.

Тиражи: 1168 - 8 180 000; 1169 - 5 400 000; 1170, 1171 и 1175 - по 5 000 000; 1172 - 13 000 000; 1173 - 3 040 000; 1174 - 36 440 000; 1176 - 3 270 000; 1177 - 6 000 000; 1178 - 2 500 000; 1179 - 5 080 000; 1180 - 3 000 000; 1181 - 3 160 000; 1182 - 7 280 000; 1183 - 840 000; 1184 - 1 510 000.

* От 1173, 1182-1184 се срещат с наз. Л 103/4.

1959 (8 август). 300 г. от основаването на Батак, 1658 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х10).

300 г. от основаването на Батак, 1658 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х10).

Въстаник от 1876 г. и партизанин.

1185
217_16.jpg (9835 bytes)
16 ст.

Тираж: 150 000.

 

1959 (29 август). Първи републикански младежки фестивал и спартакиада 1958-1959 г. Худ. Вл. Коренев (1186 и 1188-1190), В. Томов (1187) и Л. Грозева (1191). П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5) за 1186-1187 и 1191; (5х10) за 1188-1190.

Първи републикански младежки фестивал и спартакиада 1958-1959 г. Худ. Вл. Коренев (1186 и 1188-1190), В. Томов (1187) и Л. Грозева (1191). П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5) за 1186-1187 и 1191; (5х10) за 1188-1190.

1186 - гайдар; 1187 - гимнастика (пирамида); 1188 - масово физкултурно упражнение; 1189 - танцов състав (шопска ръченица); 1190 - сцена от балета “Змей и Яна” от Марин Големинов; 1191 - керамичен съд (стомна).

118611881187
215_4.jpg (9064 bytes)215_16.jpg (10650 bytes)215_12.jpg (10174 bytes)
4 ст.16 ст.12 ст.
118911911190
216_20.jpg (10348 bytes)216_1.jpg (8359 bytes)216_80.jpg (12110 bytes)
20 ст.1 лв.80 ст.

Тиражи: 1186-1189 - по 1 000 000; 1190-1191 - по 500 000.

1959 (8 септември). 15 г. от 9 септември 1944 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х10) за 1192-1196; (10х5) за 1197.

15 г. от 9 септември 1944 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х10) за 1192-1196; (10х5) за 1197.

1192- моторизирана атака на 9.IX.1944 г.; 1193 - среща между български партизани и войници от Съветската армия; 1194 - индустриализация: стоманодобивният завод в Перник; 1195 - народна армия: танков парад; 1196 - кооперативно земеделие: жътва с комбайн; 1197 - бодра смяна: колона пионери.

119211931194
218_12.jpg (10798 bytes)218_16.jpg (10056 bytes)218_45.jpg (11273 bytes)
12 ст.16 ст.45 ст.
119511961197
219_60.jpg (10208 bytes)219_80.jpg (10376 bytes)219_1.jpg (10235 bytes)
60 ст.80 ст.1,25 лв.

Тиражи: 1192-1196 - по 200 000; 1197 - 100 000.

1959 (10 октомври). 50 г. български футбол. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4 и неназ. Листа (5х10).

50 г. български футбол. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/ и неназ. Листа (5х10).

Наз. Л 103/4.

1198
220_1.jpg (8399 bytes)
1,25 лв.

Тираж: 70 000.

Неназ.

1199 1.25 лв. виненочерв. и жълта

1.25 лв. виненочерв. и жълта

Тираж: 30 000.

1959 (11 ноември). Въздушна поща. Срещата Хрушчов-Айзенхауер. Худ. Б. Анге-лушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4 и неназ. Листа (5х5).

Въздушна поща. Срещата Хрушчов-Айзенхауер. Худ. Б. Анге-лушев. П. дълбок. Наз. Л 10/ и неназ. Листа (5х5).

Пътнически самолет “ТУ 114” на СССР и Статуята на свободата в Ню Йорк.

Наз. Л 103/4.

1200
222_1.jpg (9530 bytes)
1 лв.

Тираж: 75 000.

Неназ.

1201 1 лв.

1 лв.

Тираж: 20 000.

1959 (23 ноември). Международна седмица на писмото, 5-11 октомври. Худ. Б. Ангелушев (1202) и Ст. Кънчев (1203). П. дълбок. Наз. Л. 103/4. Листа (5х5).

Международна седмица на писмото, 5-11 октомври. Худ. Б. Ангелушев (1202) и Ст. Кънчев (1203). П. дълбок. Наз. Л. 10/. Листа (5х5).

12021203
221_45.jpg (9153 bytes)221_1.jpg (8774 bytes)
45 ст.1,25 ст.

Тиражи: по 100 000.

1959 (3 декември). Трети конгрес на ДОСО. Худ. М. Попов. П. дълбок. Наз Л 103/4. Листа (5х5).

Трети конгрес на ДОСО. Худ. М. Попов. П. дълбок. Наз Л 10/. Листа (5х5).

1204
223_1.jpg (11148 bytes)
1.25 лв.

Тираж: 100 000.

1959 (5 декември). 50 г. от рождението на Н. Й. Вапцаров. Худ. Н. Петков и Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

50 г. от рождението на Н. Й. Вапцаров. Худ. Н. Петков и Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х5).

1205
223_80.jpg (7915 bytes)
80 ст.

Тираж: 100 000.

1959 (14 декември). 100 г. от рождението на Лудвиг Заменхоф. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

1206
226_1.jpg (9608 bytes)
1,25 лв.

Тираж: 100 000.

 

1 9 6 0

1960 (23 февруари). 50 г. Народна опера 1908-1958 г. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

50 г. Народна опера 1908-1958 г. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х5).

Символи на музикално-сценичното изкуство.

12071208
223_80_1.jpg (8723 bytes)223_125.jpg (10272 bytes)
80 ст.1,25 лв.

Тиражи: по 100 000.

1960 (28 март). Трета съветска космическа ракета - 4.Х.1959 г. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4 и неназ. Листа (5х5).

Обратната страна на Луната.

Наз. Л 103/4.

1209
01_1.jpg (7543 bytes)
1,25 лв.

Тираж: 100 000.

Неназ.

1210 1.25 лв.

1.25 лв.

Тираж: 50 000.

1960 (15 април). VIII зимни Олимпийски игри в Скуо Валей, САЩ. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л. 103/4 и неназ. Листа (5х5).

VIII зимни Олимпийски игри в Скуо Валей, САЩ. Худ. В. Томов. П. дълбок. Наз. Л. 10/ и неназ. Листа (5х5).

Наз. Л 103/4.

1211
02_2.jpg (6409 bytes)
2 лв.

Тираж: 370 000.

Неназ.

1212     2 лв.

     2 лв.

Тираж: 80 000.

1960 (26 април). 50 г. Международен ден на жената - 8 март. Худ. Б. Ангелушев, Ст. Кънчев, Л. Зидаров и Н. Петков. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

Жени-общественички: 1213 - Вела Благоева; 1214 - Ана Маймункова; 1215 - Вела Пискова; 1216 - Роза Люксембург; 1217 - Клара Цеткин; 1218 - Надежда Крупская.

121312141215
02_16.jpg (7007 bytes)02_28.jpg (6721 bytes)03_45.jpg (7917 bytes)
16 ст.28 ст.45 ст.
121612171218
03_60.jpg (7269 bytes)03_80.jpg (8009 bytes)03_1.jpg (7118 bytes)
60 ст.80 ст.1,25 лв.

Тиражи: по 100 000.

1960 (10 май). 90 г. от рождението на В. И. Ленин. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

90 г. от рождението на В. И. Ленин. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х5).

1220 - В. И. Ленин в работния си кабинет в Смолни.

12191220
05_16.jpg (7623 bytes)05_45.jpg (8311 bytes)
16 ст.45 ст.

Тиражи: по 150 000.

1960 (3 юни). VII европейско първенство по баскетбол - жени, София. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (10х5).

VII европейско първенство по баскетбол - жени, София. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (10х5).

Баскетбол (жени) - борба под коша.

1221
07_1.jpg (8360 bytes)
1,25 лв.

Тираж: 150 000.

1960 (23 юни). Въздушна поща. Втора съветска космическа ракета - 12.IX.1959 г. Худ. Ст. Гори-станова. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

Въздушна поща. Втора съветска космическа ракета - 12.IX.1959 г. Худ. Ст. Гори-станова. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х5).

Космическа ракета в полет към Луната.

1222
06_1.jpg (9322 bytes)
1,25 лв.

Тираж: 100 000.

1960 (29 юни). V световно първенство по парашутизъм - София, Мусачево. Худ. М. Попов. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

V световно първенство по парашутизъм - София, Мусачево. Худ. М. Попов. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х5).

12231224
09_16.jpg (9341 bytes)09_1.jpg (9890 bytes)
16 ст.1,25 лв.

Тиражи: 1223 - 1 000 000; 1224 - 150 000.

1960 (27 юли). Пазете природата - цветя. Худ. Ст. Гористанова, В. Томов и В. Пърпов. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

Пазете природата - цветя. Худ. Ст. Гористанова, В. Томов и В. Пърпов. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х5).

1225 - жълта тинтява; 1226 - родопско лале; 1227 - витошка лилия; 1228 - странджанска зеленика; 1229 - женски чехъл; 1230 - силиврия.

122512261227
08_2.jpg (8227 bytes)07_5.jpg (7379 bytes)07_25.jpg (8267 bytes)
2 ст.5 ст.25 ст.
122812291230
08_45.jpg (8711 bytes)08_60.jpg (8268 bytes)08_80.jpg (8140 bytes)
45 ст.60 ст.80 ст.

Тиражи: 1225 - 5 000 000; 1226-1227 - по 1 000 000; 1228-1230 - по 500 000.

1960 (29 август). ХVII летни Олимпийски игри, Рим. Худ. Б. Ангелушев, Ст. Кънчев, Т. Данов и Л. Зидаров. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

ХVII летни Олимпийски игри, Рим. Худ. Б. Ангелушев, Ст. Кънчев, Т. Данов и Л. Зидаров. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х5).

123112321233
10_8.jpg (7908 bytes)10_12.jpg (8752 bytes)11_16.jpg (7847 bytes)
8 ст.12 ст.16 ст.
123412351236
11_45.jpg (8150 bytes)11_80.jpg (9612 bytes)12_2.jpg (8211 bytes)
45 ст.80 ст.2 лв.

Тиражи: 1231-1233 - по 1 500 000; 1234-1236 - по 500 000.

* Със същите сюжети 1237-1242.

1960 (29 август). ХVII Летни олимпийски игри Рим'60 (с променени цветове). Худ. Б. Ангелушев, Ст. Кънчев, Т. Данов, Л. Зидаров. Неназ. Листа (5х5).

ХVII Летни олимпийски игри Рим'60 (с променени цветове). Худ. Б. Ангелушев, Ст. Кънчев, Т. Данов, Л. Зидаров. Неназ. Листа (5х5).

123712381239
12_8.jpg (8882 bytes)12_12.jpg (10107 bytes)13_16.jpg (8064 bytes)
8 ст.12 ст.16 ст.
124012411242
13_45.jpg (9046 bytes)13_80.jpg (9919 bytes)14_2.jpg (7789 bytes)
45 ст.80 ст.2 лв.

Тиражи: по 50 000.

1960 (22 септември). Х колоездачна обиколка на България. Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

1243
15_1.jpg (11227 bytes)
1 лв.

Тираж: 100 000.

1960 (12 октомври). 100 г. от рождението на А. С. Попов 1859 г. Худ. В. Стайков и Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

100 г. от рождението на А. С. Попов 1859 г. Худ. В. Стайков и Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х5).

1244
16_90.jpg (9752 bytes)
90 ст.

Тираж: 100 000.

1960 (12 октомври). 15 г. Световна федерация на профсъюзите. Худ. Ив. Бояджиев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

15 г. Световна федерация на профсъюзите. Худ. Ив. Бояджиев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х5).

1245
16_1_1.jpg (10808 bytes)
1,25 лв.

Тираж: 150 000.

1960 (22 ноември). 100 г. от рождението на Ярослав Вешин (български художник от чешки произход). Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 103/4. Листа (5х5).

100 г. от рождението на Ярослав Вешин (български художник от чешки произход). Худ. Б. Ангелушев. П. дълбок. Наз. Л 10/. Листа (5х5).

1246
16_1.jpg (7761 bytes)
1 лв.

Тираж: 60 000.

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени