ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Въздушен транспорт » Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия 12.02.2007
Голям размер

 

На 1 февруари 2007 г. в Брюксел се проведе заседание на Комитета по авиационна безопасност (Комитет 3922) на Европейската Комисия, в който взе участие и представител на Специализираното звено за разследване на авиационни събития (СЗРАС).

Тематиката на заседанието бе посветена на докладването на авиационни събития, обмена и интегрирането на информация от националните бази данни за авиационни събития по програма ECCAIRS.

Това е първото участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност след приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз.

Съгласно изискванията на Наредба № 13 за разследване на авиационни произшествия, СЗРАС е контактна точка за Република България по програма ECCAIRS и в това си качество представител на СЗРАС участва за първи път в обсъждането на два проекта за Регламенти на Европейския съюз, касаещи разпространяването на информация от системата за докладване на авиационни събития ECCAIRS до заинтересованите страни и проект за интегриране на данните от всички национални контактни точки по програма ECCAIRS в единна европейска база данни за целите на авиационната безопасност.

Предвид скорошното приемане на Регламента за достъп на заинтересовани страни до информацията, събирана по програма ECCAIRS в съответствие с Директива 2003/42 на ЕС и Наредба №13 за разследване на авиационни произшествия, СЗРАС ще разработи процедури за достъп до такава информация и те ще бъдат официално публикувани на страницата на Специализираното звено за разследване на авиационни събития на сайта на Министерство на транспорта: http://www.mt.government.bg/


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени