ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Въздушен транспорт » Специализирано звено за разследване на авиационни събития

България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия 26.04.2007
Голям размер
 

Специализираното звено за разследване на авиационни събития (СЗРАС) на Министерство на транспорта на Република България стана пълноправен член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия (International Society of Air Safety Investigators - ISASI).
Към днешна дата членове на ISASI са както органи и организации за разследване на авиационни произшествия от Америка, Европа, Австралия, Азия и Африка, така и граждански въздухоплавателни администрации, професионални организации на пилоти и ръководители на полети, производители на авиационна техника и оборудване.
Сред по-известните членове на ISASI са: Националният борд за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB), Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), Националното управление за аеронавтика и космически изследвания на САЩ (NASA), Гражданската въздухоплавателна администрация на Великобритания, Органи за разследване на авиационни произшествия от европейските страни - Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Чехия и др.
В организацията членуват производители на авиационна техника, между които: Boeing, Airbus, Avions de Transport Regional (ATR), General Electric, L-3 Communications, Lockheed Martin, Learjet, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Sikorsky, Volvo Aero и др.
Процедурата за членство в ISASI започна в началото на годината и завърши на 24 април 2007 г. с получаването на Сертификат за членство на Специализираното звено за разследване на авиационни събития.
Членството ни в ISASI ще доведе до повишаване на културата на безопасност в гражданското въздухоплаване на Република България, ще даде на звеното достъп до огромна по обем информация, свързана с разследването на авиационни произшествия, мерките, предвиждани от производители на авиационна техника, национални въздухоплавателни администрации и органи за разследване на авиационни произшествия по света, с цел подобряване на безопасността на полетите в национален и световен мащаб, както и ще позволи обмяна на опит с водещите държави в областта на безопасността на полетите.
Така нашата страна ще има достъп до най-новите технологии и процедури, предназначени за повишаване на безопасността на полетите, въвеждани при производството, експлоатацията и обслужването на авиационна техника от водещите световни производители и оператори.
ISASI е неправителствена организация, основана през 1964 г. в САЩ, която има за цел подобряването на безопасността на полетите чрез създаване на организация, където да се обменят практически опит, идеи и новости при разследването на авиационни произшествия. Първоначално организацията обединява само разследващите инспектори от САЩ, но през 1977 г., с приемането на Бордовете за разследване на Австралия и Канада става международна организация.
Специализираното звено за разследване на авиационни събития към Министерство на транспорта на Република България е създадено през 2001 г. в отговор на изискванията на Анекс 13 на Чикагската конвенция за международната гражданска авиация и Директива 94/56 на Европейския съюз за независим орган за разследване на авиационни събития. От създаването си звеното е участвало в разследването на близо 50 авиационни произшествия и сериозни инциденти, възникнали на територията на Република България, както и такива, реализирани с български въздухоплавателни средства в чужбина и е въвело в практиката на гражданското въздухоплаване 153 мерки с цел  повишаване на безопасността на полетите.


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени