ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Въздушен транспорт » Специализирано звено за разследване на авиационни събития

ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ 05.08.2009
Голям размер

 

 
 

Директорът на дирекция „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" Атанас Костов и държавен инспектор Явор Петров от същата дирекция получиха сертификати на Европейската конференция за гражданска авиация (ЕСАС) за участие в обучение на тема: „Подводно издирване на останки на въздухоплавателни средства", който се състоя в Дубровник, Република Хърватска.

Обучението се проведе по инициативата и под егидата на ECAC, с активното участие и подкрепа на Министерство на морето, транспорта и инфраструктурата на Република Хърватска, Борда за разследване на авиационни произшествия на Република Хърватска, Френското бюро за разследвания и анализи на авиационната безопасност (BEA) и Борда за разследване на авиационни произшествия на Великобритания (AAIB).

Основна цел на обучението бе запознаването на участниците с особеностите при издирване на останки на ВС, претърпели авиационно произшествие и намирането на полетните записващи устройства (т.нар. „черни кутии") и осъществяване на практическо учение във водите на Адриатическо море.


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени