ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Бюджет

БЮДЖЕТ

Годишен финансов отчет на МТИТС за 2015 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за първо полугодие на 2016 г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (1.82 MB)

Тримесечен отчет за разходите по бюджетните програми на МТИТС към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет за разходите по бюджетните програми на МТИТС към 31.03.2016 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2015 г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (1.66 MB)

Бюджет на МТИТС за 2016 г. (18.07 KB)

Програмен формат на бюджета на МТИТС за 2016 г. (1.9 MB)

 

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Архив 2013 г.

Архив 2012 г.

Архив 2011 г.

Архив 2010 г.

Архив 2009 г.

Архив 2008 г.


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени