ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Воден транспорт » Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства
Голям размерДейност

 

Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства (СЗРПМП) е създадено на 01.01.2006 г. на основание на Резолюция 849 (20) от 27.11.1997г. на Международната Морска Организация (IMO), Регламент 1406/2002 на ЕС от 07.06.2002 г., чл. 79 от Кодекса за търговско корабоплаване (КТК). Понастоящем работата на звеното се регламентира от чл. 79 на КТК, Наредба № 23 за докладване и разследване на произшествия в морските пространства, Директива 2009/18/ЕО на ЕП и на Съвета за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт и Регламент (ЕС) № 1286/2011 на ЕК за приемане на обща методика за разследване на морски произшествия и инциденти.

СЗРПМП е орган в състава на дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, независим от ИА "Морска администрация" и на пряко подчинение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Основните функции на (СЗРПМП) са:

  1. Създава организация и поддържа система за задължително и доброволно докладване на произшествия и инциденти в областта на корабоплаването;
  2. Организира и контролира техническите разследвания на морски произшествия и организира работата на създадените за целта комисии;
  3. Води архив за разследванията и поддържа информационна база данни за морските произшествия и инциденти;
  4. Изготвя и публикува окончателен или опростен доклад от проведеното разследване, или междинен доклад на всяка календарна година от процеса на разследване в случай на не завършване поради обективни причини;
  5. При разследване на морски произшествия анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на корабоплаването и функционирането на обектите и съоръженията, свързани с конкретното събитие.

Основните задачи, по които работи СЗРПМП са следните:

  1. Провеждане на независимо техническо разследване на произшествия в морските пространства.
  2. Изготвяне на препоръки за безопасност, свързани с приключени разследвания на произшествия в морските пространства с цел избягването на подобни произшествия в бъдеще.

Независимото техническо разследване на произшествия не се извършва с намерение  за установяване на вина или търсене на отговорност и не следва да се използва, в случай на съдебен процес.

 

КОНТАКТИ:

Адрес за кореспонденция:

Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Ул. „Дякон Игнатий” № 9, София 1000


Васил Георгиев – главен инспектор
Тел.: +359
(02) 9409335
E-mail:
vgeorgiev@mtitc.government.bg

Георги Денев – главен инспектор
Тел. : +359
(02) 9409337
E-mail:
gdenev@mtitc.government.bg

GSM за 24-часово докладване на морски събития:
+359882 644 977 - Георги Денев
+359884 807 947 - Васил Георгиев

Актуално
Междинни доклади

 Разследване на много тежко произшествие с м/к „Илинден”   (834.98 KB)

 
Окончателни доклади

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
от
Разследване на тежко произшествие - сблъскване, възникнало между моторен кораб „Lady Gul” и моторен кораб „St. Catrien” на 07.03.2013 г., в Черно море, в морската територия на Република България (преквалифицирано като много тежко произшествие, следствие на отписване на м/к „St. Catrien”като „пълна загуба” от регистъра на Коморския съюз)


(5.09 MB)

На 07.03.2013 г., на около девет мили юг-югозапад от нос Калиакра, м/к „Lady Gul”, предназначен за превоз на генерални товари, плаващ под знамето на Панама се сблъска с м/к за генерални товари „St. Catrien”, плаващ под знамето на Коморските острови.  Районът попада в териториалното море на Република България. След запознаване с фактите докладвани от МСКЦ – Варна, Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства класифицира произшествието като „Тежко произшествие”, в съответствие с циркулярно писмо MSC-MEPC.3/Circ.3 от 18.12.2008 г. – сблъскване довело до тежка конструктивна повреда – огъване на корпуса на  м/к „St. Catrien”  и взе решение за разследване.

 

М/К КАРАМ1 ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
от
разследване на много тежко произшествие, възникнало на 29.11.2010 г. в Черно море, в териториалното море на Р.България, с моторен кораб „Карам 1” и моторен танкер „Алесандро ДП”

 

(2.26 MB)

На 29.11.2010 г., в 17:35 часа дежурният оператор корабен трафик- Бургас чува по УКВ-16 канал реплика „Alessando DP red to red”. Опитът да се установи връзка с м/т „Алесандро ДП” на същия канал е неуспешен. В 17:40 часа чрез Варна радио в МСКЦ Варна е получен сигнал за бедствие, подаден от м/т „Алесандро ДП”. Произшествието става на около 10 мили югоизточно от н. Емине с вероятни координати 42° 34` N и 028° 03`Е. М/т „Алесандро ДП”, докладва за сблъскване с друг кораб, потъването му и значителни щети по своя кораб. МСКЦ обявява стадии „бедствие”. След извършването на първоначалните действия и съответните оперативни процедури незабавно биват уведомени ОД в НС Гранична полиция и ОД на ВМС, като е поискано тяхното съдействие.

 

М/К ТОЛСТОЙ ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
от
разследване на много тежко произшествие възникнало на 27.09.2008 г. в Черно море,
в прилежащата зона към териториалното море на Р.България,
с моторен кораб „Толстой”

 

(1.06 MB)

На 27.09.2008 г., в 04:05часа, от МСКЦ- Москва в МСКЦ - Варна е получен сигнал за бедствие от ЕПИРБ от точка с вероятни координати отстоящи на около 14 морски мили в посока изток от нос Емине. След извършването на първоначалните действия и съответните оперативни процедури по идентифициране на сигнала за бедствие се приема за достоверна хипотезата за гибелта на м/к „Толстой” в точка с координати: φ = 42°44’ N, λ = 028°12'E
Проведена е операция по търсене и спасяване от 10.15 часа на 27.09 до 17.30 часа на 01.10.2008 г. В нея взимат участие кораби и вертолет от ВМС, от ГП, и ИАМА .
Спасени са 2 члена на екипажа на м/к „Толстой” от яхта „Мираж”, плаваща под белгийски флаг.
Останалите 8 члена на екипажа са обявени за безследно изчезнали вследствие на потъването на м/к „Толстой”.

 

 М/К ВАНЕСА

 

(378.38 KB)

 

На 03 януари 2008 г., около 02:15 ч., м/к „Ванесса” потъва в Азовско море по време на преход от пристанище Бердянск за Бургас, при тежки хидрометеорологични условия. Резултатът е човешки жертви, загуба на кораба и товара. Към момента няма нанесени щети на околната среда.Нормативни документи

 

 

 

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)

Наредби за воден транспорт

ДИРЕКТИВА НА ЕС 2009/18/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета (888.01 KB)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 651/2011 НА КОМИСИЯТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1286/2011 НА КОМИСИЯТА (137.25 KB)

2008-MSC-MEPC.3-Circ.2. Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident (Res. MSC.255(84)) (250.17 KB)

КОНВЕНЦИЯ за Международната морска организация 160.95 KB)
Анонимно докладване

Връзки

 

 

 

 

 Коментари (0)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени