ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини » Интервюта

Ще спрем рушветите

Интервю на заместник-министър Първан Русинов за в-к Стандарт, 02.12.2009 г.                                                                  
                                

Първан Русинов, зам.-министър на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии
- Г-н Русинов, как електронното управление ще улесни гражданите?
- Електронното управление означава ефективност при получаване на услуги и при управление на публичните средства. А това води до намаляване на корупцията и административната тежест върху гражданите и бизнеса. По-прости и по-лесни процедури, по-бърз достъп до публична информация.
- Как на практика ще се случва това?
- Първото нещо, което трябва да постигнем, е еднократно събиране на информацията и многократен обмен вътре в администрацията. Това означава, че когато гражданинът отиде при данъчните или в общината за определена услуга, той се идентифицира с ЕГН или ЕИК, ако представлява бизнес. Оттам нататък всички учреждения разменят информацията помежду си служебно. Правят проверки и ако всичко е наред, гражданинът си получава услугата, без да ходи на няколко места, да вади документи, с които да доказва обстоятелства и факти.
- Администрацията ще се свърже в една мрежа?
- Да, информационните системи на учрежденията трябва да могат да си говорят помежду си и да обменят данни, да правят проверки и да предоставят услугата, като гражданите трябва да могат и да си платят по електронен път. В идеалния вариант всичко ще се прави от дома. Но, докато стигнем до този етап, има много работа да се свърши. Трябва да се създаде единен портал за всички услуги, с начина, по който се получават документите, таксите и всичко останало. Ведомствата ще трябва да преустроят работата си за електронните услуги. Ще се наложат и промени в нормативната уредба. Започваме със Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис.
- Докъде е стигнало изграждането на електронното управление?
- Нещата са започнати, но всичко е правено досега на парче и няма координация и единно планиране. Това е голямото предизвикателство пред сегашното правителство и нашето министерство. Работим за създаване на координационен механизъм в областта на ИТ и електронното управление - политики, стратегии и програми, нормативна уредба, проекти и дори планиране на бюджетните разходи. Скоро ще го предложим на Министерския съвет за одобрение.
***
Зам.-министър Първан Русинов ръководи работата по електронното правителство

Приложение
 Интервю на заместник-министър Първан Русинов за в-к Стандарт, 02.12.2009 г. (238.94 KB)

© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени