ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини » Интервюта

Кристиан Кръстев, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Разкриваме пощенски станции в големите хранителни магазини

Интервю на министър Кристиан Кръстев за вестник "Новинар", 17.04.2013 г.

- Господин Кръстев, какви са приоритетите ви в сферата на транспорта в месеците, в които ще сте министър?

- Един от основните приоритети е продължаване на реформата в железопътния сектор и най-вече оздравяването на БДЖ. Още от първия ден като министър предприех незабавни действия за подобряване на състоянието на дружеството. Въпреки краткото време, с което разполагаме, заедно с моя екип ще направим всичко възможно да модернизираме железницата и да я обърнем с лице към нейните клиенти. Друг приоритет, който стои пред нас, е продължаване на дейностите, насочени срещу сивата икономика в автомобилния транспорт - ограничаване на незаконните превози, нелоялната конкуренция, гарантиране на прозрачност на процедурите и др. Основна цел за нас е през следващите месеци да успеем да приключим строителството на моста при Видин - Калафат; връзката на Софийски околовръстен път с АМ "Хемус"; жп линията Свиленград - турска граница, и лот 1: Михайлово - Калояновец от жп линията Пловдив - Бургас. Работим усилено и по ускоряването на другите проекти по оперативна програма “Транспорт", които са в ход. Подготвяме и процедури за предоставяне на концесия на летище Балчик, летище Пловдив, пристанищните терминали Русе-изток и Видин-център, централна железопътна гара Варна и Зимовник - Русе. Няма да позволя дестабилизация на транспортната система. Всичко започнато ще бъде продължено, като ще ускорим процесите максимално. Ако някой очаква от мен хаос, спрени проекти и ревизии - ще остане излъган.

- БДЖ ли ще е най-трудният казус?

- Кризата в железницата не е от вчера или днес, а е процес, задълбочаващ се през последните 20 години. Затова са нужни спешни мерки за ускоряване на реформата.

БДЖ е в технически фалит от 2008 г. Задълженията на дружеството са 716 млн. лв. към януари 2013 г. 495 млн.лв. от тях са задължения към кредитни институции, а останалите са към доставчици, към бюджета, също така към персонала и осигурителните предприятия и др. От тези общо 495 млн. лв. дължими суми - 158 млн. лв. са в просрочие.

- Какво ще е положението в железниците след два месеца?

- Правим всичко необходимо, за да стабилизираме БДЖ. Действията за оздравяване на дружеството ще са от експертен характер, няма да са плод на политическа конюнктура. Вярвам, че ключът към успеха, е в ускоряването на реформата и взимането даже на някои непопулярни решения. Експертният кредитен съвет, с участието на основните кредитори на БДЖ има за цел да търси най-удачните варианти за спасяването на БДЖ, които да са изгодни за всички. В постоянен диалог съм и със синдикатите и кредиторите. С тях обсъждаме всички "горещи“ проблеми в железницата. Убеден съм, че с промяната в Съвета на директорите и с избирането на нов изпълнителен директор, нещата в БДЖ ще се променят, ще бъде възстановен и конструктивният диалог.

- Какво ще стане, ако никой не закупи товарните превози на БДЖ?

- Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол удължи до 29 април 2013 г. срока за подаване на оферти за продажбата на“БДЖ - Товарни превози" EOOД.

Ако няма приватизационна сделка, дефицитът в паричните потоци ще е между 350-400 млн. лв., като ще бъде необходима и друга нотификация от ЕК за допустима държавна помощ, което е сложен и дълъг процес. Въпреки това съм на мнение, че не трябва да има приватизацията на “БДЖ - Товарни превози“ на всяка цена, а само при предложена адекватна пазарна цена, която да покрие част от просрочените задължения към кредиторите. Избраният инвеститор трябва да има ясна визия и възможности за развитието на компанията.

- Кога ще бъде открит Дунав мост 2?

- Полагаме максимални усилия и се надявам, че ще успеем да открием моста преди началото на летния сезон. Много от проблемите намериха решения и сега трябва да обединим усилия с румънските ни колеги, за да можем съвсем скоро да открием този толкова важен обект. Знаете, че вече е подписано двустранното споразумение, с което ще бъде учредено съвместното дружество за управление и поддръжка на обекта. Много важно е, че приходите от съоръжението ще бъдат разпределяни пропорционално на направените инвестиции. Точният им размер ще бъде окончателно определен след приключването на строителните работи и въвеждането в експлоатация на съоръжението, но индикативно можем да кажем, че се очаква приходите да се делят приблизително 4 към 1 в полза на България.

- Кои летища предстои да се дадат на концесия и докъде са стигнали процедурите?

- Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразглежда възможностите за предоставяне на концесия на летище Горна Оряховица и предоставяне на цялото летище Пловдив. За целта ще се възложи на външен консултант изработването на актуален анализ на икономическите цели и възможните параметри за успешното осъществяване на тези процедури. След което с решение на Министерския съвет могат да бъдат стартирани действията за предоставяне на концесия и избор на неин стопанин.

- Как ще коментирате състоянието на пощите? Какви са вариантите за оздравяване на дружеството?

- Български пощи са най-големият оператор на пазара на този вид услуги, който обслужва населението на територията на цялата страна. Дружеството е и един от най-големите работодатели в България с около 11 000 работници и служители. За съжаление "Български пощи" не бяха подготвени за либерализацията на пазара на пощенски услуги през 2011 г. Частните пощенски оператори, извършващи универсална пощенска услуга, имат възможност да избират къде и кои услуги да предоставят, формират цените на извършваните от тях дейности съобразно търсенето и предлагането.

В края на 2012 г. "Български пощи" ЕАД отчита загуба в размер на 11,390 млн. лв. За да бъдат максимално конкурентоспособни, "Български пощи" направиха немалко реформи. 28 териториални поделения бяха преобразувани в 5 районни управления. Внедрена е GPS система, на места е въведена Обединена транспортна схема, която ще доведе до съществени икономии. Като резултат от оптимизирането на персонала около 900 души се възползваха от програмата за доброволно напускане.

Пощенски станции се разкриват в големи търговски вериги, метростанции и висши учебни заведения, въвеждат се нови услуги - експресни международни парични преводи, марка с персонализирана винетка, електронна картичка. И през 2013 г. "Български пощи" ще се стремят да отговорят на очакванията на клиентите си. Ще се предлага плащане на местни данъци и такси, водят се преговори с голяма търговска верига за превоз и доставка на стоки, по заявка на клиент, в малки населени места, където няма магазини, и още много други услуги.

***

Кристиан Кръстев е икономист. От 13 март 2013 г. е министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в състава на служебното правителство на България. Роден е на 9 юли 1976 г. в Ямбол. Бакалавър е по “Икономика на индустрията" от Университета за национално и световно стопанство. Магистър е по “Международни икономически отношения" от УНСС и висш специалист по "Право“ от УНСС. Работил е в транспортното министерство като експерт и директор на дирекция, бил е председател на Съвета на директорите на петище Бургас и Пристанище Варна, както и изпълнителен директор на "Уиз Еър България Еърлайнс". От януари 2011 г. до януари 2013 г. е бил управител на "Флайинг Карго България“ ООД.


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени