ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини » Интервюта

Николина Ангелкова: БДЖ се задъхва от излишни чиновници

Интервю на министър Николина Ангелкова за в. „Стандарт“, 4 септември 2014 г, с министъра разговаря Белчо Цанев

 

- Министър Ангелкова, на базата на какъв анализ и с какви мотиви бяха освободени ръководителите на едни държавни предприятия в сферата на транспорта и комуникациите, а на други - не? Да очакваме ли нови промени?

- Както обявих още при встъпването ми в длъжност - веднага поисках пълна информация за дружествата, за да направим анализ какво е състоянието на всяко от тях. На базата на този анализ, основаващ се на финансовите показатели и на визията за управление на техните ръководства и най-вече с цел оптимизация на финансовоикономическите показатели на фирмите - там, където установихме слабости в управлението, направихме персонални промени и ако е необходимо - ще направим и още такива.

 

- Конкретно в "Холдинг БДЖ " беше сменен председателят на УС, но не и изпълнителният директор. Защо, след като става дума за анализ и резултати на едно и също дружество?

- Изпълнителният директор Християн Кръстев е специалист от системата на железницата. По принцип смятам, че дружествата трябва да бъдат ръководени от специалисти. Това е особено валидно за едно такова дружество като БДЖ , което въобще не е цветущо и за което се изисква особено внимание и са необходими неотложни действия, за да се стабилизира. Затова председател на борда е директорът на "Обща администрация" Николай Найденов , още повече, че според нормативите работещите в едно дружество не получават възнаграждения като членове на борда.

 

- Състоянието на "Холдинг БДЖ " е трагично. Какво ще направите за неговото стабилизиране и за договаряне с кредиторите му?

- Основният ни приоритет е да продължим активния диалог с кредиторите, задължения към които са около 600 млн. лева и въобще състоянието на холдинга е доста тревожно. Така че независимо от краткия мандат на служебния кабинет не е редно проблемите му да се оставят настрани, а да се върви за решаване на всички наболели въпроси. По отношение на "Холдинг БДЖ " аз съм реалист няма как с магическа пръчка за 2-3 месеца да решим всички натрупани с години проблеми. Но наистина основата ми тема е диалогът с кредиторите, поради което вече насрочихме среща в периода между 10-и и 15-и септември. А на 4 септември в Брюксел имам среща с генералния директор на ГД "Конкуренция", на която ще обсъдим нотификацията за отпускане на държавна помощ за "Холдинг БДЖ " в размер на 170 млн. лв., с които ще бъдат изплатени стари задължения, основно към германския кредитор KfW. Ще преговаряме и за други мерки, които биха подпомогнали преговорите с кредиторите за разсрочване на задълженията, а защо не и за редуцирането им с някакъв процент.

 

- Облигационерите вече отхвърлиха предложението за редуциране на дълга с 30%.

- Да, но това е било преди договарянето на държавна помощ. Аз затова не смея да посоча с какъв процент, тъй като предстоят преговори и той подлежи на дискусия. Но това, което е важно и трябва да бъде отправено като послание от страна на "Холдинг БДЖ " и от министерството като негов принципал е да покажем, че наистина сме предприели конкретни действия, които да покажат воля за изпълнение на ангажиментите към кредиторите. Една от тези мерки е редовното превеждане на главница и лихви към облигационерите - по около 3 млн. лв. всеки месец до края на годината, за да докажем някаква регулярност в плащанията.

 

- Това означава, че тези 170 млн. лв. трябва да се заложат в Закона за бюджета?

- Да, в законите за следващите три години. Тези средства ще бъдат глътка въздух за "Холдинг БДЖ " и ще създадат нормални условията за договаряне скредиторите. А в дългосрочен план трябва да се мисли за една наистина сериозна реформа в железницата. Затова обсъждаме с ГД "Конкуренция" в Брюксел и мерки, които засягат едновременно "Холдинг БДЖ " и НКЖИ и които ще са свързани с поемане на ангажимент за провеждане на реалистични реформи.

 

- От 1995-а се наслушах и нагледах на "сериозни реформи" в железницата, някои от които бяха финансирани от Световната банка и ЕБВР, а виждаме докъде я докараха.

- Така е, но работата на парче води доникъде, затова е нужна дългосрочна реформа в железницата, която да бъде изпълнявана в от всички правителства независимо от цвета им. Пак казвам, че ние като служебен кабинет с хоризонт на управление 2-3 месеца нямаме много време за радикални реформи. Моето лично мнение е, че може да се започне работа по оздравяването на БДЖ със стъпки на два етапа - неотложни решения и дългосрочни мерки.

 

- Вашият предшественик Данаил Папазов беше заявил, че в БДЖ работят много чиновници, около 800 от които трябва да бъдат съкратени. Ще предприемете ли стъпки в тази посока, още повече, че държавата субсидира "Пътнически превози " и НКЖИ общо с 330 млн. лева?

- Да, ще стартираме с реформа в централната администрация, която е много раздута в по-голямата си част, като няма да се пипа експлоатационният персонал, който е сърцето на холдинга. Конкретно за него дори трябва да се приложат усилия не само той да се задържи на работа, но и да се инвестира в него, като се кандидатства по Програмата за развитие на човешките ресурси, както и по всякакви програми за квалификация и преквалификация. Но пак повтарям, че това е в дългосрочна визия, тъй като за два месеца не можем да очакваме кой знае какви резултати, но сме длъжни да предприемем поне първите стъпки. Като всичко това трябва да бъде съобразено с визията за развитие на жп инфраструктурата, тъй като БДЖ и НКЖИ са една свързана система и следва да работят като партньори. Така че другият ни приоритет, по който работим, е координацията между двете дружества. Жп транспортът е най-екологичният и ние като страна, членка на ЕС, следва да отговорим на критериите за модерен релсов транспорт, колкото сега това да звучи помпозно.

 

- По-конкретно тази нова реформа какви първоначални стъпки трябва да включва?

- Поискала съм от изпълнителния директор и управителния съвет на "Холдинг БДЖ " да ми представят предложение какво могат да оптимизират по отношение на персонала от, подчертавам, само централната администрация. Това ще е другата стъпка, освен редовното изплащане главница и лихви, за спечелването на доверието не само на кредиторите, но и на българските граждани към железницата.

 

- Ще се преборите ли? Защото председателят на Синдиката на железничарите в България Петър Бунев казва: "От 20 години все за съкращения в администрацията говорят, а все редови служители уволняват!". А, според един анекдот, прозорците на централата на БДЖ на "Иван Вазов" 3 никога не се отварят, за да не изпадат чиновниците от етажите.

- Аз наистина се надявам през този кратък период да покажем воля и да проведем тази оптимизация в централата на БДЖ , където наистина има много персонал. Защото - и аз съм юрист, но за една компания в такова финансово състояние не са нужни толкова много юристи, счетоводители и пр. Затова поисках да ми предоставят план за поетапно редуциране на ненужни служители.

 

- Какъв е срокът за предоставянето му?

- До сряда, 10-и септември. Ние работим със срокове 3-4-5 дни, тъй като нямаме време.

 

- Какво друго за намаляване на разходите ще предприемете, което да зарадва кредиторите?

- Забранила съм провеждането на всякакви ненужни обществени поръчки освен тези, които са важни за основната дейност. Предприели сме стъпки за продажба на неоперативни активи, като товарните вагони , които са обезпечение по Втория облигационен заем. Те ще се продават по правилата на Българската банка за развитие, която е довереник. Вече тече процедурата по оценка на вагоните от оцен и т е л и , предложени от облигационерите, за да сигурни те в нейната обективност.

 

- За да се стабилизира едно дружество обаче е необходимо не само съкращаване на неговите разходи, а и увеличаване на приходите му. Какви мерки ще предприемете за това, при положение, че през последните години приходите на холдинга намаляха заради свитите с над 2 млн. тона превозени товари?

- Така е. Именно затова говоря, че е необходим комплексен подход към железницата. Необходимо е закупуването на нов подвижен състав и подобряване качеството на услугите. Но пак подчертавам, че това не може да стане с магическа пръчка, а е процес, чието начало ние ще се постараем да поставим час по-скоро.

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени