ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Политики

ISA - програма за решения за оперативна съвместимост на европейските публични администрации 2010-2015
Голям размер

Гражданите и бизнеса очакват ефективни публични услуги в цяла Европа. ISA – това е програма за решения за оперативна съвместимост на европейските публични администрации. Тя отговаря на тази потребност, чрез ефикасни и ефективни трансгранични обществени услуги между европейските публични администрации.

 

 

Полезни връзки:

- платформа за сътрудничество, създадена от Европейската комисия и финансирана от Европейския съюз чрез програмата ISA (Програма за решения за оперативна съвместимост на европейските публични администрации). Предлага няколко услуги, които имат за цел да подпомогнат споделянето на опит и добри практики между експертите в областта на електронното управление, както и да ги подпомогне при намирането, избора, повторното използване, разработването и внедряването на решения за оперативна съвместимост.

- eGovernment Factsheets – съдържа резюмета на дейностите в областта на електронно управление за всяка една от държавите-членки


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени