ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Политики

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. 25.03.2014

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020) е изготвена като част от ангажиментите на страната ни съгласно предварителните условия за средствата от европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г. Нейната основна цел е да очертае рамката на всички текущи и нови дейности в областта на електронното управление.

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014 –2020) съдържа:

  • Анализ на настоящото състояние
  • Визия на електронното управление в република България
  • Стратегически цели
  • Секторни политики за е-управление
  • Дейности за постигане на целите
  • Координация и управление на изпълнението на стратегията
  • Модел на е-управление
- информационен модел
- технологичен модел

 

Стратегията е приета с Решение № 163 от 21.03.2014 г. на МС.

Приложение
 Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. (309.15 KB)

© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени