ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Политики

ISA² - програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите като средство за модернизиране на публичния сектор 2016-2020

Програмата ISA² ще подпомогне трансграничното и междусекторното взаимодействие. Решението за програмата ISA², като наследник на ISA, е прието на 25.11.2015 г.

Чрез използването на ISA² решенията, администрациите ще могат да осигурят оперативна съвместимост между различните системи, отговорни за предоставянето на електронни услуги, като по този начин ще се гарантира безпроблемно електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между публичните администрации, гражданите и бизнеса.

ISA² ще замени и разшири обхвата на сега действащата програма ISA. Сред подпомаганите по линия на програма ISA дейности са инструментите за създаване и проверка на електронни подписи, трансграничните системи за електронно здравеопазване и софтуер с отворен код в подкрепа на Европейската гражданска инициатива.

С програмата ще се подпомагат дейности за оценка, подобряване и повторно използване на съществуващите решения за оперативна съвместимост и разработване на нови. Сред другите дейности, които може да бъдат подпомогнати, са дейностите за оценка на въздействието на предлаганото или приетото законодателство на ЕС върху информационните и комуникационните технологии (ИКТ) или за подпомагане на установяването на пропуски в законодателството, които спъват оперативната съвместимост между европейските администрации.

Решение (ЕС) 2015/2240 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на ISA² (BG)

Решение (ЕС) 2015/2240 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на ISA² (EN)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени