ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Политики » Оперативна съвместимост

Национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт

Приета с Решение номер 482 от 28 юни 2006 г. на МС

Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт  (180.47 KB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени