ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Политики » Оперативна съвместимост

Национален регистър на стандартите

Настоящият Регистър на стандартите е разработен в съответствие със Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Национален регистър на стандартите за оперативна съвместимост и информационна сигурност


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени