ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Политики » Информационна сигурност

Кибер Европа
Голям размер

ENISA улесни процеса на планиране, провеждане и  оценка при учения на Общоевропейското кибер-сътрудничество в кризисни ситуации.

Подкрепата на подготовката за учения в кибер-сигурността в Европейския съюз е една от основните дейности в цифровите технологии на Европа - новият план за политика на Европейската комисия. Предложението на новия мандат на ENISA също подчертава  важността от необходимостта на подготовка за учения в кибер-сигурността за повишаване на доверието и конфиденциалността при онлайн услугите в цяла Европа.

В този контекст ENISA улесни и задълбочи процеса на планиране, провеждане и оценка на Общоевропейските учения. Първото такова стъпка беше общоевропейско учение за защита на критичната информационна инфраструктура (CIIP), Cyber Europe 2010, проведено на 4 ноември 2010 г.  Учението беше организирано от държавите-членки на Европейския съюз с подкрепата на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и Съвместния изследователски център (JRC).

През 2012 г. ENISA проведе второто учение за Общоевропейската кибер-сигурност, наречено Cyber Europe 2012, което постави по-амбициозни цели и се предвижда, че тя ще продължи да развива доверие и сътрудничество на ключови участници в Европа в областта на CIIP.

През 2014 г. ENISA планира и организира с държавите-членки на Европейския съюз и EFTA третото общоевропейско учение, Cyber Europe 2014. За първи път това учение тества всички три нива на реагиране при инциденти: технически, оперативни /тактически/ и стратегически /на политическо ниво/.

ENISA вече започна планирането на следващият нов етап: Cyber Euro 2016, което ще се проведе през октомври 2016 г.

В тези инициативи България има своето присъствие като наблюдател (Cyber Europe 2010, Cyber Europe 2012) и реално участие в Cyber Europe 2014. Представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ са членове на планирация екип за Cyber Europe 2016.

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени