ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Съвет по вписвания

Заявление за вписване в регистъра на регистрите и данните, регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните услуги

утвърдено със заповед № РД-08-36/21.01.2010 г.на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (552.87 KB)

Приложения
 Заявление за вписване в регистъра на регистрите и данните, регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните услуги (552.87 KB)
 Заявление за вписване в регистъра на регистрите и данните, регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните услуги (344.5 KB)
 Заявление за вписване в регистъра на регистрите и данните, регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните услуги (37.28 KB)

© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени