ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Документи и процедури

Обучения и обучителни материалиСеминар 6 април 2012 г.

Презентация 1: Закон за електронния документ и електронния подпис. Електронно подписани документи (269 KB)

Презентация 2: Практически насоки за разработване на проектни предложения по ОПАК  (314 KB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени