ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Документи и процедури

Насоки за инсталиране и експлоатация на четеци за контактни и безконтактни смарткарти под различните операционни системи

I.  Кратко ръководство за инсталиране и експлоатация на четец за контактни смарткарти серия ACR38x под операционна система  

II. Кратко ръководство за инсталиране и експлоатация на четец за контактни смарткарти серия ACR128x под операционна система

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени