ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Документи и процедури

Таблица, съдържаща информация относно административните услуги, които администрацията, както и подчинените й структури, второстепенни разпоредители с бюджетни средства планират да електронизират

Таблица, с информация за административните услуги, които  администрацията, подчинените й структури, второстепенните разпоредители с бюджетни средства планират да електронизират (287 KB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени