ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Обществен съвет

Под председателството на министър Кристиан Кръстев се проведе второто заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт”

 

На 23 април 2013 г. се проведе второто заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт”. По време на проведените дискусии бяха обсъдени различни въпроси, свързани със състоянието на железопътния транспорт в страната, перспективите за бъдещо развитие, приватизацията на БДЖ – Товарни превози EООД, инфраструктурните проекти в областта на железопътния транспорт, които са в процес на изпълнение, както и предвидените за развитие в следващия програмен период 2014 – 2020 г., възможностите за концесиониране на железопътни линии и др.

Министър Кръстев заяви, че се надява с общите усилия на всички заинтересовани страни да бъде намерена оптималната формула за оздравяването на българските железници. Той посочи, че железопътния транспорт е един от основните приоритети на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и че усилено се работи по ускоряването на процесите по оздравяването на Българските държавни железници.

Следващото заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт” ще се проведе на 29 април 2013 г. от 10:30 ч. и на него ще бъдат разгледани всички изпратени предложения и проблеми, свързани с борбата със сивия сектор в транспорта.

Протокол N:2

Протокол N:1

Заповед РД-08-196/05.04.2013 г.

Правила за дейността на Обществения съвет


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени