ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Обществен съвет

Видео материали от проведените заседания на Обществения съвет в сектор „Транспорт”

Запис на прякото излъчване на заседанието на обществен съвет от 29.04.2013 г. част 1

Запис на прякото излъчване на заседанието на обществен съвет от 29.04.2013 г. част 2

Запис на прякото излъчване на заседанието на обществен съвет от 23.04.2013 г. част 1

Запис на прякото излъчване на заседанието на обществен съвет от 23.04.2013 г. част 2

Запис на прякото излъчване на заседанието на обществен съвет от 09.04.2013 г. част 1

Запис на прякото излъчване на заседанието на обществен съвет от 09.04.2013 г., част 2


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени