ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Термини на информационното общество

Q

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
quality of service   качество на услугата

Quality of service (QoS) refers to the capability of a network to provide better service to selected network traffic over various technologies.

The European Union intends to ensure the availability of a minimum set of high-quality services that are available to all users at an affordable price, without distortion of competition. It therefore lays down obligations with regard to the provision of certain mandatory services, such as the retail provision of leased lines. It also establishes end-users' rights and the corresponding obligations of undertakings that provide publicly available electronic communications networks and services.

Необходимо e да бъде осигурено изпълнението на изискванията по отношение на редица характеристики на услугата от гледна точка на осигуряваното качество, включително на гарантирани скорости, закъснение, загуба на пакети и сигурност по отношение на пренасяната информация в мрежата.

 

queue   опашка
A sequence of stored computer data or programs awaiting processing that are processed in the order in which they have been sent. Поредица от запаметени компютърни данни или програми, които чакат да бъдат обработени и които се обработват по реда на тяхното изпращане.
quit   прекратяване
Ends the work without writing out a new file or new version of the exiting work file unless there is a save that interrupts before dumping the session. Приключва работата, без да записва нов файл или нова версия на съществуващия работен файл, освен ако запаметяването не е прекъснато преди края на сесията.

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени