ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Система за Online резервации и издаване на билети

Система за онлайн резервация и издаване на билети

На 20 декември 2013 г. успешно  завърши  първият етап от разработката и внедряването на системата за онлайн резервация и билетоиздаване. За първи път в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД се стартира централна информационна система, която обхваща процеса по билетоиздаване от начало до край.

Системата е достъпна на официалната интернет страница на „Холдинг БДЖ” ЕАД – www.bdz.bg, както и на електронен адрес – http://bdz.transportinfo.bg

Системата е базирана на най-съвременни технологии и поставя основата за изграждане на цялостно, интегрирано обслужване и билетоиздаване. Тя предлага бърз, лесен и модерен начин за закупуване на жп билети, независимо от местонахождението на пътника.

Чрез системата е възможно да се закупуват жп билети и от таблети и смартфони. По този начин не е задължително билетът да се разпечатва на принтер, тъй като той се валидира от кондуктора във влака директно от мобилното устройство.

На 19 септември 2014 г. завърши и вторият етап от разработката на системата.

Към момента системата за онлайн резервация и билетоиздаване обхваща 18 влака, които се движат по основните маршрути в страната.

Това са:

  • Бързите влакове със задължителна резервация по направленията

София – Пловдив – Бургас и обратно;

София – Карлово – Бургас и обратно;

Горна Оряховица – София и обратно;

София – Горна Оряховица – Варна и обратно.

  • Бързите влакове по направленията

София – Благоевград и обратно;

Пловдив – Варна и обратно;

София – Варна и обратно.

  • Бързите влакове със спални вагони по направленията

София – Горна Оряховица – Варна и обратно;

София – Пловдив – Бургас и обратно,

които обхващат общо 82 гари.

На първите два етапа е реализирана възможността за визуален избор на спални и седящи места съгласно композицията на всеки влак.

Системата позволява закупуване на билети за до пет (5) пътника с една (1) заявка. Разплащането се осъществява по електронен път с най-масово разпространените кредитни и дебитни карти.

Билетът се получава на електронната поща на регистрирания клиент и трябва да се разпечата на хартиен носител. Закупените електронни билети са поименни с цел гарантиране на уникалността им, като към всеки от тях се гарантира индивидуален Aztec код за потвърждение на данните. По време на пътуването, разпечатаният превозен документ се валидира от кондуктор с PDA устройство, чрез сканиране на генералния Aztec код.

Инициативи, като тази обуславят модернизирането на визията и привличане на клиенти към Българските железници.

Брошура (3.5 MB)

 © Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени