ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Съвет за мрежова и информационна сигурност

Съвет за мрежова и информационна сигурност на информационните системи на административните органи

Председател

Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Секретариат

Силвия Кличева – младши експерт в дирекция „Електронно управление“

Бисерка Радева – началник отдел в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“

Членове на Постоянния състав

Цвятко Георгиев – заместник-министър на вътрешните работи

Олег Петков – заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

д-р Веселин Божков – председател на Комисия за регулиране на съобщенията

проф. Веселин Целков  - член на Комисия за защита на личните данни

Васил Ризов – заместник-председател на Държавна комисия по сигурност на  информацията

Цветанка Кирилова – началник отдел в дирекция „Електронно управление“

Галя Иванова  - и.д. директор на дирекция „Електронно управление“

Красимир Симонски – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“

Васил Грънчаров – директор в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

Членове на Разширения състав

Красимир Живков – заместник-министър на околната среда и водите

Любен Петров – заместник-министър на икономиката

Орхан Исмаилов - заместник-министър на отбраната

Бойко Пенков -  заместник-министър на здравеопазването

проф. Николай Денков – заместник-министър на образованието и науката

Николай Николов – заместник-министър на енергетиката

Акт за създаване

Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (1009.65 KB)

Заповед за определяне на поименен състав на Съвета (88.2 KB)

Правилник за дейността и структурата на Съвета по мрежова и информационна сигурност (5.31 MB)

Заседания

Заседание от 29.10.2015 г.

Дневен ред (14.2 KB)

Материали

Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Съвета по мрежова и информационна сигурност (131 KB)

Протокол с решенията на Съвета (228.96 KB)

Заседание от 04.02.2016 г.

Дневен ред (709.71 KB)

Протокол с решенията на Съвета (224.96 KB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени