ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Отворени данни » Конкурси

Стартира Вторият телеком конкурс по Механизма за свързана Европа
Голям размер

Стартира Вторият телеком конкурс за отворени обществени данни Public Open Data. Крайният срок за предложенията е 15 септември 2016 г.

Конкурсът за предложения се отнася за проекти за създаване на добавена стойност чрез повторно използване на информацията от обществения сектор.

 

Информацията за конкурса е достъпна на уебсайта на INEA и уебсайта на МТИТС.

 

Приканват се заинтересованите страни да участват в информационния ден на 9 юни 2016г. в Брюксел. Програмата е тук .pdf.

 

Планира се алтернативен виртуален информационен ден на 3 юни 2016 г.

Повече информация: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-cef-telecom-call-2-virtual-info-day .


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени