ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Информационни технологии » Политики » Съвет на Европа » Документи

Сравнително изследване за филтриране, блокиране и премахване на съдържание от интернет

Голям размер

Общо проучване: http://www.coe.int/en/web/freedom-expression/study-filtering-blocking-and-take-down-of-illegal-content-on-the-internet

Доклади и коментари на страните: http://www.coe.int/en/web/freedom-expression/country-reports

Проучване за България:  Comparative_Study_on_filtering__blocking_and_take_down_of_Internet_content_BG.pdf Bulgarian_comments_DCTMContent.pdf


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени