ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

Министър Славински бе удостоен с почетно академично звание 29.11.2000

На церемония в аулата на Нов български университет, която се състоя на 29 ноември т.г., Антони Славински, министър на транспорта и съобщенията, бе удостоен със званието почетен професор на НБУ. Сред гостите на тържеството бяха видни представители на академичната общност у нас, служители от Министерството на транспорта и съобщенията, ръководители на БТК-ЕАД, представители на Научноизследователския институт по съобщения, много студенти. Доцент Йорданка Славова запозна присъстващите с мотивите на департамент Телекомуникации при НБУ за откриване на процедурата по присъждане на академичното звание.

     С департамент Телекомуникации Антони Славински е свързан още от учредяването му през 1994 г. Рецензент е на първите му квалификационни програми по кабелни телевизии и играе важна роля при съставяне плана за развитие на департамента. От 1997 г. е член на съвета на департамента, а от 2 години изпълнява длъжността директор на магистърска програма "Телекомуникации". В тази си функция той е свързан със създаването на международния Консултативен съвет на програмата и привличането на водещи фирми към учебната и изследователска дейност на департамента. По предложение на департамент "Телекомуникации", академичният съвет на НБУ на свое заседание на 19 септември т.г. избра Антони Славински за ръководител на департамента. Той е член на настоятелството на НБУ.

     Научният принос на Антони Славински са над петдесет публикации с научно-приложен характер, публикувани в страната и чужбина. Част от разработките му са патентовани и за тях са издадени авторски свидетелства. Многократно е бил научен ръководител на екипи от български и чуждестранни специалисти, разработвали най-големите проекти по телекомуникации в периода след 1990 г., сред които е и програма ДОН за цифровизация на мрежата у нас. С името на Антони Славински се свързват важни промени в българското телекомуникационно законодателство. Ректорът на НБУ проф. Иванка Апостолова връчи на Антони Славински диплома за удостояване със звание почетен професор. След тази церемония и множеството поздравления, министър Славински изнесе лекция на тема "Предизвикателствата на информационното общество и нашата готовност за тях". Тя се вписа в традицията на факултета по продължаващо обучение към департамент Телекомуникации на НБУ, видни учени и политици да информират студентите за процесите в страната, развиващи се 10 години след падането на Берлинската стена.

     Аулата на Нов български университет се превърна в арена на сериозен дебат, според думите на един от изказващите се студенти, когато започна разговорът между министър Славински и участниците в академичното тържество. В откровен разговор бяха споделени проблемите на младите хора и възможностите им за реализация в страната, тяхната мотивация за работа тук. Очертан бе интересният факт, че в анкетата сред студентите на НБУ на въпроса имат ли намерение да работят зад граница, само 7 процента от тях са отговорили положително.


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени