ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

Министър Мутафчиев ще открие ново отделение в НМТБ „Цар Борис III” 29.01.2009
Голям размер

Министърът на транспорта Петър Мутафчиев ще открие ново отделение в Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III". То е предназначено за извършването на медицински и психологически експертизи на служителите в областта на железопътния, водния и автотранспорта. За създаването на отделението бяха осигурени около 260 000 лева от бюджета на Министерството на транспорта.

Събитието ще се състои утре, 30 януари 2009 г. от 10.30 ч, в сградата на болницата на бул. "Княгиня Мария Луиза" № 108, етаж 2. На същата дата болницата отбелязва и своя патронен празник.

За допълнителна информация:
Костадин Вардев, Пресцентър,
Министерство на транспорта
Тел: 02/ 9409 620
e-mail:
kvardev@mt.government.bg

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени