ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

Администрациите могат да се присъединяват вече към системата за обмен на електронни документи 29.07.2010
Голям размер

Системата за управление на електронния обмен на данни и документи между администрациите беше представена днес в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Единната среда е един от трите елемента на електронното управление. Правителственият портал за електронни услуги бе пуснат тестово през  февруари и той е мястото,  чрез което администрацията, бизнесът и гражданите общуват. Единната среда за обмен на електронни документи е диспечерът, който управлява електронната комуникация между администрациите. Третият елемент са регистрите, където се съхранява информацията и данните от администрациите.

„Днес представяме една от важните стъпки по пътя за обслужване на гражданите и бизнеса на „едно гише”, каза по време на презентацията заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов. Вече всички администрации, които са подготвили информационните си системи, могат да се присъединят към системата. Така ведомствата ще могат да ползват служебно всички данни, вписани в регистрите на националната платформа на електронното управление. Тежестта при предоставяне на административни услуги постепенно ще бъде прехвърляна за всички услуги от публичния сектор към администрацията и ще намалява постепенно броят на документите, които гражданите и бизнесът ще трябва да си набавят и да предоставят на администрацията. Очакваният ефект е икономия на време и средства, а от там намаляване на административната тежест и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика”, добави заместник-министърът.

Работата на единната среда бе демонстрирана чрез обмен на електронни документи между  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и община Стара Загора.

 Администрации, които са изпълнили организационните и технически изисквания, за да може услугите и данните, които обменят да отговарят на определени стандарти, могат да подават заявления в МТИТС за присъединяване, а след това и за вписване на готовите си е-услуги. Опростени указания за основните стъпки са публикувани са сайта на МТИТС. „Ако всички си вършат работата съвестно, до края на годината ще имаме на националния портал на е-правителство повече от 100 действащи е-услуги при това в реална експлоатация”, каза в заключение Първан Русинов.

За информация:
Емилия Филчева, Пресцентър,
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
Тел: 02/ 9409 434
e-mail:
ephilcheva@mtitc.government.bg


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени