ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

Корейски ИТ технологии за българското е-управление ще бъдат използвани в обучителен център 11.03.2011
Голям размер

Корейско ноу-хау ще подпомага развитието на българското електронно управление. Това предвижда Планът за работа на Центъра за сътрудничество в информационните технологии, който бе създаден след подписване през 2010 година на Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на публичната администрация и сигурността на Република Корея. Сътрудничеството между двете държави в областта на електронното управление бе обсъдено на симпозиум, на който присъстваха заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов, посланикът на Република Корея у нас Чън Би-хо и водещи специалисти в сферата на електронното правителство.  

През 2011 година в центъра ще бъдат разработени пилотна система за  модерна инфраструктура на електронното правителство, технологична рамка за е-услуги, изследване и препоръчване на добри практики.

Българо-корейският център се ръководи от управителен съвет с представители на министерствата на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на образованието и науката, на Софийския университет „Климент Охридски” и корейски експерти. Към центъра е учреден и консултативен съвет, в който са включени експерти от държавната администрация, академичните среди и браншови организации.

За информация:
Емилия Филчева, Пресцентър,
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
Тел: 02/ 9409 434
0887 884 880
e-mail:
ephilcheva@mtitc.government.bg

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени