ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

Български проекти могат да кандидатстват в конкурс на Международния съюз по далекосъобщения 07.09.2016
Голям размер

Български институции и фирми могат да участват в шестото издание на конкурса на Международния съюз по далекосъобщения – Награди на Форума за информационното общество 2017 г. На 5 септември бе обявено началото на подаване на предложенията. Конкурсът е разделен на 18 категории, сред които са е-управление, комуникационна инфраструктура, достъп до знание и информация, е-търговия и е-образование.

Срокът за кандидатстване е 15 февруари 2017 г. Одобрените проекти ще бъдат номинирани в периода 16 февруари – 15 март 2017 г. След това предстои фаза на публично онлайн гласуване. Победителите ще бъдат обявени по време на церемонията WSIS Prize 2017 на Форума за информационно общество 2017.

От първото издание на конкурса досега, над 200 000 организации от целия свят са участвали в номинациите за наградите на Форум за информационното общество. Сред тях са повече от 100 български институции и фирми. Миналата година проект на Югозападния университет в Благоевград спечели награда. Номинирани български проекти има всяка година, като те се включват в издания на Форум за информационното общество като добри практики.

Повече информация за условията за участие са публикувани на интернет страницата: http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/Content/docs/stocktaking/WSIS_Prizes_Call_2017.pdf


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени