Изпрати съобщение
 
Уважаеми посетители!

Молим, въпросите, които касаят видовете транспорт, изпращайте на официалната поща на:
 • Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
  avto_a@rta.government.bg
 • Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
  iaja@mtitc.government.bg
 • Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
  caa@caa.bg
 • Авиоотряд 28
  avio28@ao28.sbline.net
 • Изпълнителна агенция "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
  bma@marad.bg
 • Изпълнителна агенция "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"
  info@esmis.government.bg
 • Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
  appd@appd-bg.org

Тук имате възможност да изпратите въпроси, жалби, сигнали относно дейността на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията :
Вашето име:
Вашият e-mail:
Заглавие:
Текст на съобщението:
Код за сигурност: CAPTCHA