Вие сте тук

Новини 12.01.2022

сряда, Януари 12, 2022

„Холдинг БДЖ“ ЕАД е с нов ръководен екип
12.01.2022 „Холдинг БДЖ“ ЕАД е с нов ръководен екип

С протокол на Министерството на транспорта и съобщенията се променя съставът на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. До провеждане на конкурс, за нови членове са избрани Любомир Сяров, Петко Петков и Йордан Мирчев.

Освободените от длъжност членове на Съвета са Маргарита Петрова-Кариди, Георги Друмев и Светломир Николов. Мотивите са свързани с лошо мениджърско управление, организационни пропуски и забавен контрол по изпълнение на ремонтните програми.