Вие сте тук

Новини 05.05.2022

четвъртък, Май 5, 2022

МТС оцени заявленията на въздушните превозвачи за получаване на държавна помощ
05.05.2022 МТС оцени заявленията на въздушните превозвачи за получаване на държавна помощ

Министерството на транспорта и съобщенията оцени заявленията на българските авиокомпании за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Одобрените допустими кандидати ще получат безвъзмездна финансова подкрепа в общ размер от 56 милиона лева. Навременното предоставяне на помощта ще запази конкурентоспособността на българските авиокомпании.

Финансовата подкрепа е осигурена от държавния бюджет на Република България.