Вие сте тук

Андреана Атанасова е избрана за заместник-председател на групата за политиката на ЕК в радиочестотния спектър

Андреана Атанасова е избрана за заместник-председател на групата за политиката на ЕК в радиочестотния спектър
09.10.2019

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова е избрана за заместник-председател на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към Европейската комисия. Този пост се заема за първи път от представител от Източна Европа.  

Групата прави предложения, свързани с  наличността на спектъра; хармонизацията и разпределението на честотите;  здравните аспекти от въздействието върху човека и др. Тя е консултативен орган към Европейската комисия областта на ефективното координиране дейностите на държавите членки в областта на радиочестотния спектър, пред международните организации. Друг акцент в работата на групата е решаването на въпроси за координация на спектъра между отделни държави-членки.
Една от основните задачи на групата  е да предложи действия за решаване на предизвикателствата пред държавите членки в областта на стратегическото планиране и хармонизираното използване на радиочестотния спектър, необходим за развитието на високоскоростни мрежи за достъп от пето поколение - 5G.

Групата се ръководи от председател, подпомаган от заместник-председател. На заседание днес, за ръководител бе избран Франк Крюгер, досегашен заместник-председател на структурата.