Вие сте тук

Цифровите приложения и инфраструктура ще допринесат за възстановяване на европейската икономика

Министър Росен Желязков участва във видеоконференция на министрите на Европейския съюз с ресор "Телекомуникации"
05.05.2020

Електронните приложения и широколентовите мрежи с голям капацитет могат ефективно да допринесат за преодоляване на последствията, пред които е изправена европейската икономика. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на видеоконференция на министрите с ресор „Телекомуникации“ от Европейския съюз. Основни теми на съвета бяха последиците от кризата с COVID-19 в телекомуникационния сектор, значението на цифровите решения за възстановяване на ЕС и инвестициите в изграждането на нови цифрови инфраструктури.

Министър Желязков информира колегите си за разработените в България цифрови инструменти, с които осигурихме своевременно информиране на обществото за създалата се ситуация и предприеманите от правителството мерки. Сред тях е и мобилното приложение, което може да бъде свалено безплатно и използвано на доброволен принцип от българските граждани, с цел улесняване на диагностиката на COVID-19. По думите на министър Желязков, използването на данните за проследяване и сигнализиране на COVID-19 са чувствителна тема, на която нашето правителство обръща сериозно внимание с цел повишаване на доверието на гражданите.

„По време на пандемията COVID-19, цифровата инфраструктура се оказва движещата сила, която стимулира всички сектори - икономика, образование, здравеопазване, държавни услуги“, заяви българският министър. Той подчерта значението на Европейския кодекс за електронни съобщения, който в момента въвеждаме на национално ниво от гледна точка на правната предсказуемост и сигурност при изграждане на бъдещите високоскоростни мрежи, както и необходимостта да бъде предоставена гъвкавост на операторите за нови подходи за намаляване на разходите за  инфраструктура. 

Росен Желязков бе категоричен, че държавите, с помощта на Европейската комисия, трябва да насърчават най-високите в световен мащаб стандарти за защита на европейските потребители, за да бъде преодоляна дезинформацията, свързана с новите технологии.