Вие сте тук

ИA „Морска администрация“ ще изгради национална инфраструктура за интегрирано морско наблюдение

ИA „Морска администрация“ ще изгради национална инфраструктура за интегрирано морско наблюдение
23.06.2021

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще изгради национална инфраструктура за интегрирано морско наблюдение, базирана на модела за данни на CISE. Днес във Варна се проведе откриваща среща по проекта „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз - с акроним ИнБулМарС 2“.

Основната цел на проекта е доставка, инсталация и персонализация на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение, което ще създаде по-добра възможност за трансграничен и транссекторен обмен на информация в рамките на страната и Европейския съюз.

Дейностите включват:

  • Изграждане на високонадежден център за данни, като платформа на национален CISE възел - България (CISE Node – Bulgaria) и необходимите адаптери за свързване със съществуващи системи (Legacy systems);
  • Миграция на национален CISE възел – България върху новата платформа;
  • Доставка, инсталация и персонализация на външен модул за националната система (графичен потребителски интерфейс), чрез който участващите организации ще могат да получават и споделят необходимата информация, съобразно правомощията им в Българското морско пространство.

Проектът ИнБулМарС 2 ще допринесе за постигането на по-висока морска осведоменост, с цел осигуряване на по-сигурни, по-безопасни и по-чисти морета, което е основа за подобряване качеството на живот и устойчивото развитие по европейското крайбрежие.

В рамките на днешната среща бяха дискутирани и очакваните резултати за партниращите институции, които осъществяват надзор и контрол по отношение на ситуациите, възникващи в Черно море.

При откриването приветствия към участниците направиха кап. Живко Петров, изпълнителен директор на ИАМА, заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев, който е и ръководител на УО на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. и контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили на Р България. Участие взеха и представители на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), заинтересованите страни, както и партньорите по проекта – Военноморските сили, ГД „Гранична полиция“, Агенция „Митници“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Държавна агенция „Национална сигурност“ в ролята си на наблюдател.

***

Проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС - с акроним ИнБулМарС 2” стартира на 04.08.2020 г. и е с продължителност 30 месеца. Той се съфинансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Бенефициент и водещ партньор по проекта е Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Общият бюджет на проекта е 3 017 090 лв., от които 85% са предоставени от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а националното съфинансиране е в размер на 15%.

Проектната инициатива е разработена в съответствие с приоритетите на Европейския съюз за насърчаване на изпълнението на Интегрираната морска политика и за постигане на морска ситуационна осведоменост, чрез реализиране на Обща среда за обмен на информация за морето - CISE.

ИнБулМарС 2 е базиран на резултатите от изпълнението на проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за обмен на информация в перспективата 2020“ (EUCISE 2020), в който ИАМА участва като партньор и е логическо продължение на приключилия през 2018 г. проект на агенцията - „Интегрирано българско морско наблюдение” – InBulMarS.

Новият проект „стъпва“ на изготвеното в изпълнение на проект InBulMarS предпроектно проучване за определяне на нуждите и изискванията за подобряване на междусекторния обмен на данни в областта на морското наблюдение и разработените препоръки и спецификации за надграждане и развитие на съществуващата инфраструктура в контекста на CISE.

Крайният срок за изпълнение на проект ИнБулМарС 2 е 4 февруари 2023 г.