Вие сте тук

Министър Росен Желязков и еврокомисарят Виргиниус Синкевичус откриха среща за Общата морска програма в Черно море

Министър Росен Желязков открива среща за Общата морска програма в Черно море
11.12.2020

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и еврокомисарят по околна среда, океани и рибарство Виргиниус Синкевичус откриха виртуална министерска среща за Общата морска програма в Черно море. Инициативата включва представители на Европейската комисия и държавите от Черноморския регион – България, Грузия, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. България е първият координатор на инициативата, след нейното създаване през май 2019 г.

„Черноморските държави трябва да съсредоточат своите усилия върху общи проекти в най-засегнатите от пандемията сектори на синята икономика. Това са морският транспорт, крайбрежният и морски туризъм, риболовът и аквакултурите“, посочи министър Желязков в своето изказване.  По думите му сега е моментът, с подкрепата на Европейската комисия, да се идентифицират и стартират печеливши проекти за възстановяване на синята икономика в Черно море, с оглед по-бързото преодоляване на последствията от Ковид кризата.

По време на срещата бяха обсъдени Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021—2027 г. и новия инструмент „Европа от следващо поколение“, които скоро ще бъдат приети, с бюджет от 1,8 трилиона евро. Тук се включва и Инструментът за съседство, развитие и международно сътрудничество, който с планираните 98,4 млрд. евро би могъл да финансира общи инициативи на Черноморските държави.

 „България, в рамките на своя мандат като координатор, предложи да бъде реализиран проект за мониторинг и управление на морския трафик в Черно море. Концепцията има за цел да предостави възможности за определяне на точния час на пристигане на корабите в пристанищата, намаляване на вредните емисии от корабите, ограничаване на въздействието на човешкия фактор и административната тежест“, допълни още министърът.

Росен Желязков изрази увереност, че Турция, която поема координацията през 2021 г., ще продължи започнатия добър диалог и ефективна работа между държавите.