Вие сте тук

Министър Росен Желязков: Реализирането на 5G мрежите ще увеличи спектъра от услуги във всички сектори на обществото

Росен Желязков: 5G мрежите ще увеличат услугите
04.10.2019

Реализирането на 5G мрежите ще увеличи спектъра от услуги във всички сектори на обществото. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на форум, посветен на ролята на правителството за насърчаване на иновациите. Той бе категоричен, че това ще окаже значително въздействие както върху бизнеса, така и върху социалната сфера.

Росен Желязков подчерта, че е необходимо да се осигури достатъчно радиочестотен спектър и да се облекчат условията за разгръщането на мобилните мрежи. „Промяната на законодателството за улесняване изграждането на малки клетки, както и подмяната на оборудването, така че да осигурява високоскоростен достъп от пето поколение, е важна стъпка за преодоляване на част от препятствията, пред които са изправени операторите“, каза той.

„Много често клетките на 5G могат да използват и изградена вече инфраструктура на общините и държавните органи. Неслучайно на европейско ниво бе приета директива за улесняване на разполагането, и ползването на електронни съобщителни мрежи. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в продължение на няколко години участва в процеса на въвеждането на изискванията на тази директива в Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура“, обясни Росен Желязков.

По думите му, важен елемент от разходите за 5G мрежите е стойността на придобиване на подходящи радиочестоти. Министърът добави, че друго направление, в което е възможна подкрепа от страна на държавата, е изграждането на комуникационни линии с голям капацитет до отдалечени и слабо населени райони, които не са от интерес за бизнеса. Това би намалило финансовата тежест за операторите, посочи той.

Държавата има важна роля в повишаване на цифровите умения и този чисто социален елемент има съществено значение за новата екосистема, част от която е 5G, заяви Росен Желязков. От изключителна важност е и осигуряването на киберзащита при внедряване на иновативни решения, в частност на 5G услугите, каза в заключение министърът.