Вие сте тук

Министър Желязков даде старт на реконструкцията на гаровия комплекс в Стара Загора

Министър Росен Желязков даде старт на реконструкцията на гаровия комплекс в Стара Загора
28.07.2020

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков даде старт на реконструкцията на гаровия комплекс в Стара Загора. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца.

„Проектът създава ново усещане за модерност на града и за удобство на пътуващите, които тръгвайки от София до Бургас, ще преминават през обновените гари“, каза по време на церемонията министър Желязков. Той припомни, че гара Стара Загора е една от шестте, които ще бъдат модернизирани със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ - заедно с Карнобат, Подуяне, Искър, Казичене и Нова Загора.

 

*****

Стойността на договора за Реконструкцията на гаров комплекс Стара Загора е 9 726 944, 27 лв. без ДДС. Изпълнител е ДЗЗД „Европейска гара – Стара Загора“.

 

Обхват на проекта:

o          Пълно архитектурно обновяване на приемното здание и всички негови помещения;

o          Осигуряване на достъпна среда, в това число доставка и монтаж на асансьори и ескалатори; Ще бъде осигурен равнопоставен достъп до всички общодостъпни зони (вкл. тактилни и водещи ивици, табели с брайлово писмо);

o          Подмяна на електрическата инсталация, изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30,40 kW,; По този начин част от потреблението на гарата ще бъде осигурено от нея.

o          Осигуряване на безопасен и безпрепятствен достъп до индустриалната част на Стара Загора чрез пешеходен подлез.

o          Подмяна на настилки на първи перон и около приемното здание;

o          Подмяна на В и К мрежа;

o          Изграждане на противопожарна водопроводна инсталация;

o          Нови инсталации за отопление, климатизация и вентилация.