Вие сте тук

МТИТС е домакин на среща за подготовката на Тройното председателство Обединено Кралство – Естония – България на Съвета на ЕС през 2017-2018 г.

МТИТС е домакин на среща за подготовката на Тройното председателство на Съвета на ЕС през 2017-2018 г.
21.04.2016

Подготовката на Тройното председателство на Съвета на ЕС през 2017-2018 г. се обсъжда на двудневна среща в София между представители на Обединеното Кралство, Естония и българската администрация. Участие в срещата взеха, както експерти, така и ръководители на дирекции и звена във Великобритания, Естония и България, които са пряко отговорни за подготовката на предстоящото Председателство. Събитието е по инициатива на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Днес участниците бяха приветствани от Главния секретар на министерството – г-н Иван Марков.

По време на срещата се дискутира последното развитие по отношение на подготовката на Тройното председателство, идентифицират се ключови области от общ интерес, представят се предложения и възможни решения по някои открити въпроси, презентират се координационните механизми по въпросите на ЕС на трите държави членки.

По време на събитието, като основна задача се очерта подготовката на програма на Тройното председателство в областта на транспортната политика, информационните технологии и съобщенията. Програмата следва да бъде в съответствие с общата програма и политическия дневен ред на ЕС.