Вие сте тук

От днес въздушните превозвачи могат да кандидатстват по мярката за финансова подкрепа

От днес въздушните превозвачи могат да кандидатстват по мярката за финансова подкрепа
14.04.2022

От 10.00 ч. на 14 април 2022 г. въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ ще имат възможност да кандидатстват за безвъзмездна държавна финансова подкрепа. Крайният срок за подаване на заявленията е до 16.30 ч. на 26 април 2022 г. Заявленията се подават в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията.

Документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията, в раздел „Актуална информация за COVID-19“ на следния линк:

https://www.mtc.government.bg/bg/category/276/dokumenti-za-kandidatstvan...

Осигуряването на финансова подкрепа за въздушните превозвачи е по процедура „Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Общият размер на финансова помощ по схемата е до 60 милиона лева национално финансиране със средства от държавния бюджет на Република България.