Вие сте тук

Отговорната държавна политика и привличането на инвестиции са основите на устойчива свързаност в Източна Европа

Отговорната държавна политика и привличането на инвестиции са основите на устойчива свързаност в Източна Европа
09.07.2021

„Отговорната държавна политика и привличането на чуждестранни инвестиции ще помогнат за постигане на устойчива свързаност, ускорено икономическо развитие и подобряване на конкурентоспособността в Източна Европа“. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров при откриването на панел „Транспорт“ на бизнес форума в рамките на българското домакинство на инициативата „Три морета“ 2021.

Убеден съм, че обединяването на усилията на държавите от региона между Адриатическо, Балтийско и Черно море, ще допринесат за преодоляване на съществуващите пропуски и недостатъци в инфраструктурата, каза Георги Тодоров. Модернизацията, цифровизацията и зеленият преход във всички видове транспорт имат огромен потенциал за бъдещото реализиране на инвестиции и иновации в областите на транспортната, енергийната и цифровата инфраструктура. Инициативата „Три морета“ вече дава първите си резултати с реализацията на двата проекта в Естония и Полша.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предприе действия за подобряване на свързаността по направлението Север-Юг и съвместно с Република Гърция се стремим да реализираме проекти по това направление. За осигуряването на устойчива свързаност между българските черноморски пристанища с крайбрежието на Адриатика, възобновихме диалога за финализиране на дейностите по изграждането на транспортната инфраструктура по протежението на Коридор № 8 между България, Република Северна Македония и Република Албания, добави министър Георги Тодоров. Министерството работи активно за подобряване на мобилността и свързаността на двустранна и многостранна основа с държавите от региона на Западните Балкани.

„Като представител на водещата институция на една от приоритетните оси на инициативата „Три морета“ – цифровата мобилност ще допълня, че тя обединява две от трите водещи линии на сътрудничество в рамките на „Три морета“ – транспорт и цифровизация. Разбирането ни е, че тези дейности ще имат изключително важно значение в бъдеще, с оглед на новата мисия пред железопътния транспорт, в контекста на „Зелената сделка“, икономическото възстановяване от пандемията, както и политиките на ЕС за създаване на постоянна тенденция за пренасочване на товарните превози от автомобилен към железопътен транспорт. Предприети са действия за възстановяване на жп линията Русе-Варна, който е един от приоритетните проекти с трансгранично и вертикално значение на инициативата „Три морета““, заяви министър Тодоров.

Европа насочи фокуса си в посока на по-екологична и по-цифровизирана система на мобилност и транспорт, чрез намаляване на въглеродния отпечатък, подобряване на сигурността и качеството на предлаганите услуги, обобщи в заключение транспортният министър Тодоров.

В рамките на форума президентът на Република България Румен Радев и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров валидираха пощенско-филателно издание, посветено на българското домакинство на инициативата „Три морета“. Пощенската марка е универсален символ на обединяване на хората. Филателното послание ще достигне не само до правителствата и институциите, а и до гражданите на страните, разположени между Черно, Балтийско и Адриатическо море. Изданието се състои от една пощенска марка в блок с тираж 5 100 броя. Художник на проекта е Огнян Стефанов.