Вие сте тук

Подадени са 565 заявления от автобусни превозвачи за кандидатстване за държавна помощ

Подадени са 565 заявления от автобусни превозвачи за кандидатстване за държавна помощ
30.12.2021

Подадени са 565 заявления от автобусни превозвачи за кандидатстване за държавна помощ.

Крайният срок за подаване на документите чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) беше 16:30 часа на 23 декември 2021 г.

Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев е назначена комисия за извършването на оценка за административно съответствие и допустимост на подадените заявления. Документите ще се разглеждат по реда на тяхното постъпване.

Осигурените средства са в размер до 40 милиона лева и са за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19. С мярката се цели компенсиране на отрицателното въздействие върху стопанската дейност от регистрирания спад в приходите на автобусните превозвачи.