Вие сте тук

Привличането на жени в ИТ сектора е част от националните политики на страните от Черноморското икономическо сътрудничество

Привличането на жени в ИТ сектора е част от националните политики на страните от Черноморското икономическо сътрудничество
22.03.2019

Инициативи за привличане на повече жени в сферата на информационните и комуникационните технологии, бяха представени на семинар с участието на представители на държавите от Черноморското икономическо сътрудничество. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе домакин на събитието, което е част от календара на българското председателство на организацията.  Участниците се обединиха в мнението, че привличането на жени в технологичния сектор, е част от националните политики, която трябва да се развива.

В рамките на дискусиите бяха представени позициите на Армения, България, Грузия, Молдова, Руската федерация, Румъния и Турция. Комисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел направи видео обръщение към участниците.

Основна цел на семинара „Жените в ИКТ“ бе да се отчете тенденцията, че при нарастващата роля на ИКТ за икономическото и социалното развитие на страните, през последните години се очертава необходимост от привличане на повече хора към тази област. Това, че жените са все още недостатъчно представени в този сектор, може да се разглежда като потенциал за привличане на повече висококвалифицирани кадри в сфера с все по-голямо значение за всяка страна, обобщиха участниците в събитието.