Вие сте тук

Променен е съставът на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД

Променен е съставът на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД
30.12.2021

Променен е съставът на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД.

Като членове на Съвета на директорите са освободени Христина Янкова, Иван Димитриев и Христо Ханджиев. До провеждането на конкурсна процедура на тяхно място са назначени Димитър Асенов, Красимир Пешев и Милен Христов.