Вие сте тук

Росен Желязков: България е сред четирите водещи държави в Европа по управление на корабния трафик

Росен Желязков: България е сред водещите държави по управление на корабния трафик
17.09.2019

България е сред четирите водещи държави в Европа по управление на корабния трафик. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязов при откриването на международната конференция „20 години Ръководство на корабния трафик в България“ във Варна днес.

„Всичко това е постигнато в сектора през последните две десетилетия, чрез добро планиране и програмиране при внедряването на най-съвременните информационни системи“, добави министър Желязков. Той определи реализираните проекти от ДП „Пристанищна инфраструктура“ като добър пример за ефективното електронно управление в сферата на морския и речния транспорт, което проследява цялата логистична верига и връзките между отделните институции са напълно интегрирани.

Той коментира, че във въздушния транспорт страната също има висока степен на дигитализация като тези положителни подходи ще бъдат приложени и в останалите системи в транспортния сектор.

Росен Желязков отбеляза, че през следващите месеци ще се работи за пълна автоматизация на процесите в ИА „Автомобилна администрация“, за да се прекъсне практиката, между отделни информационни системи да има хора. „По този начин се облекчава, не само бизнеса, но и процесите в администрацията като се елиминират възможностите за корупция“, изтъкна той.

Във Варна министър Желязков направи инспекция на работата на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“. По време на посещението си одобри проект за създаването на съвместен център за авиационно и морско търсене и спасяване, който ще се изгради със средства на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Така България ще изпълни изискванията на законодателството на Европейския съюз при инциденти и произшествия с въздухоплавателни и морски средства, в отговорния ни район за търсене и спасяване в Черно море. Проектът предвижда управлението и координацията на всички действия да се извършва съвместно от служители на ИА „Морска администрация“ и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.