Вие сте тук

Росен Желязков: В авиационния сектор не може да си позволим инициативи, увеличаващи разходите и административната тежест

Росен Желязков: В авиационния сектор не може да си позволим инициативи, увеличаващи разходите и административната тежест
08.12.2020

В условията на безпрецедентната криза, в която се намираме, не можем да си позволим инициативи, които биха довели до повишаване на разходите и административната тежест за държавите и ползвателите на въздушното пространство. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на днешната неформална видеоконферентна среща на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика – формат „Транспорт“.

„Въвеждането на фундаментални промени в европейската система за управление на въздушното движение, като например прехвърляне на правомощия от държавите към Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз и ЕВРОКОНТРОЛ, създаването на европейски икономически регулатор, единна таксова единица и други, изисква наличието на всеобхватна оценка на въздействието“, изтъкна Росен Желязков.

Министърът посочи, че предлаганите модулация на таксите и единна таксова единица са неясни концепции и не са подкрепени с доказателства, че ще постигнат търсения ефект. „Далеч по-голям потенциал за постигане на целите на Европейския зелен пакт има внедряването на нови технологии, като хибридни авиационни двигатели и екологични горива. Следва да работим по възможностите за декарбонизация на сектора, но се опасявам, че предвидената пълна реорганизация на системата няма ясна връзка със заложените цели за подобряване на околната среда“, допълни министър Желязков.

„Съгласно Чикагската конвенция, единствено държавите имат право да вземат решения относно суверенитета на въздушното си пространство. В тази връзка, считам че спазването на разпоредбите на Конвенцията е достатъчен механизъм за гарантирането на суверенитета на държавите. Държавите носят цялата отговорност за безопасното управление на полетите в тяхното въздушно пространство, поради което участието им в определянето на рамката и правилата в сектора не може да бъде ограничавано“, каза още министър Росен Желязков.

По отношение на Директивата „Евровинетка“, министър Росен Желязков заяви, че България подкрепя компромисните текстове на Германското председателство на Съвета на ЕС. По думите му в контекста на бъдещи преговори по законодателното предложение, е необходимо максимално да се запази заложеното ниво на гъвкавост за държавите членки, относно обхвата на Директива „Евровинетка“, както и отчитането на националните особености.

„Изключването на превозите за собствена сметка, от обхвата на таксуването е въпрос, който е необходимо да бъде обсъден внимателно, тъй като смятаме, че се отдалечава от заложените цели в Директивата и принципа „замърсителят плаща, ползвателят плаща“. Пътните превозни средства, извършващи превоз за собствена сметка, заемат значителен дял при отчитане на разрушаването на пътната инфраструктура и следва да бъдат таксувани“, допълни министър Росен Желязков.