Вие сте тук

Високите технологии ще направят устойчив морския транспорт

Високите технологии ще направят устойчив морския транспорт
17.06.2022

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов взе участие в конференция, посветена на 20-годишнината от основаването на Европейската агенция по морска безопасност (EMSA). Тя се провежда в Лисабон, Португалия под надслов „Определяне на курса на Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) за следващите 20 години”.

Необходимо е да се концентрираме върху подпомагането и изграждането на устойчив морски сектор, чрез който да активираме кръговата икономика и да изпълним амбицията на ЕС за неутралност по отношение на климата, заяви заместник-министър Върбанов.

Като представители на властта сме ангажирани да създаваме по-добри условия в сектора, да насърчаваме инвестициите и да внедряваме високи технологии, посочи той. С въвеждането на цифровизацията ще превърнем корабната промишленост в по-чиста, по-безопасна и по-сигурна. Тези цели може да се постигнат чрез използване потенциала на изкуствения интелект.

Заместник-министър Върбанов изказа благодарности към изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност Мая Костелац за оказаното съдействие и навременната реакция по време на спасяването на заседналия моторен кораб „Вера Су“ в българските териториални води. Техническата помощ, предоставена от агенцията, спомогна за свеждането до минимум на риска от замърсяване на морската среда.

По време на откриването на юбилейната конференция еврокомисарят по транспорт Адина Валеан заяви, че ниският стандарт при корабоплаването сериозно рискува да навреди на населението, морската среда и в крайна сметка на икономиката. През всички тези години Европейската морска агенция по безопасност доказа, че безопасността и качеството на корабоплаването в ЕС и извън него са изключително важни.